Menu

Nawigacja

Treść

Uroczyste otwarcie pomostu spacerowego

Dobiegła końca realizacja projektu pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji.

Informacje z Placu Budowy

Intensywne prace związane budową pomostu spacerowego wkraczają w końcową fazę realizacji.

Realizacja inwestycji zgodnie z harmonogramem

Wykonawca, zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji, przystąpił do realizacji kolejnego etapu związanego z posadowieniem pali stalowych, na których oparta będzie konstrukcja Deptaka Południowego, łączącego Bulwar 1000-lecia z ciągiem pieszo-rowerowym biegnącym wzdłuż ulicy Plażowej.

Prezentacja - "Budowa deptaka południowego"

Prezentacja - "Budowa deptaka południowego"

Pierwsze pale już wbite

Pierwsze pale już wbite

Budowa pomostu rozpoczęta

Ruszyły prace związane z budową Deptaka Południowego w formie pomostu spacerowego łączącego Bulwar 1000-lecia z ciągiem pieszo-rowerowym biegnącym przy ulicy Plażowej w Chełmży.

Unijne wsparcie na rozbudowę infrastruktury wypoczynkowej

Zgodnie z przyjętą w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża na lata 2008-2015 strategią zmian przestrzennych w obszarze Bulwaru 1000-lecia, proces zmierzający do podniesienia funkcjonalności infrastruktury publicznej w strefie przyjeziornej obejmuje również rozbudowę bazy rekreacyjnej i turystycznej.

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl