Urząd Miasta Chełmży

Kalendarz

Piątek 24 Listopada 2017

Odnośniki

Wersja językowa

Ułatwienia dostępu

Imieniny

Emmy, Jana, Aleksandry

Nawigacja

Odnośniki

Menu

Intranet

Intranet

Banery

  • fundusze europejskie
  • http://geoportal.mojregion.info/

Banery

  • Samorządowy Informator SMS

Treść strony

1. Adres nieruchomości, z której odbierane będą odpady komunalne:
2. Nazwa i adres właściciela/zarządcy nieruchomości:
e-mail:
 

3. Rodzaj nieruchomości ze względu na funkcję użytkową*

Proszę podać rodzaj prowadzonej działalności i dane firmy lub rodzaj nieruchomości ze względu na funkcję użytkową (np. placówki oświatowe, budynki użyteczności publicznej, itp.)
4. Liczba osób zameldowanych pod wskazanym adresem - dot. pkt 3a)-3c):
5. Liczba osób rzeczywiście zamieszkujących- dot. pkt 3a)-3c):
6. Liczba zatrudnionych osób/liczba uczniów i zatrudnionych osób – dot. pkt 3c)-3e):
7. Obecnie umowa na wywóz odpadów jest podpisana z firmą:

8. Informacja nt. liczby posiadanych pojemników.

Odpady komunalne– odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych (art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach – Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).

Bioodpady– ulegające biodegradacji odpady z terenów zieleni, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, zakładów gastronomii, zakładów żywienia zbiorowego i jednostek handlu detalicznego, a także podobne ze względu na swój charakter lub skład odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność (art. 3 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach – Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.).

szkło - pojemnik 60 l
 
szkło - pojemnik 120 l
 
szkło - pojemnik 240 l
 
szkło - pojemnik 360 l
 
szkło - pojemnik 600 l
 
szkło - pojemnik 1100 l
 
szkło - BRAK
 
PVC - pojemnik 60 l
 
PVC - pojemnik 120 l
 
PVC - pojemnik 240 l
 
PVC - pojemnik 360 l
 
PVC - pojemnik 600 l
 
PVC - pojemnik 1100 l
 
PVC - BRAK
 
makulatura - pojemnik 60 l
 
makulatura - pojemnik 120 l
 
makulatura - pojemnik 240 l
 
makulatura - pojemnik 360 l
 
makulatura - pojemnik 600 l
 
makulatura - pojemnik 1100 l
 
makulatura - BRAK
 
odpady komunalne - pojemnik 60 l
 
odpady komunalne - pojemnik 120 l
 
odpady komunalne - pojemnik 240 l
 
odpady komunalne - pojemnik 360 l
 
odpady komunalne - pojemnik 600 l
 
odpady komunalne - pojemnik 1100 l
 
odpady komunalne - BRAK
 
bioodpady - pojemnik 60 l
 
bioodpady - pojemnik 120 l
 
bioodpady - pojemnik 240 l
 
bioodpady - pojemnik 360 l
 
bioodpady - pojemnik 600 l
 
bioodpady - pojemnik 1100 l
 
bioodpady - BRAK
 
popiół - pojemnik 60 l
 
popiół - pojemnik 120 l
 
popiół - pojemnik 240 l
 
popiół - pojemnik 360 l
 
popiół - pojemnik 600 l
 
popiół - pojemnik 1100 l
 
popiół - BRAK
 

Częstotliwość odbioru odpadów

szkło


Szkło: Inny termin (jaki?)
 
PVC


PVC: Inny termin (jaki?)
 
makulatura


makulatura: Inny termin (jaki?)
 
odpady komunalne


odpady komunalne: Inny termin (jaki?)
 
bioodpady


bioodpady: Inny termin (jaki?)
 
popiół


popiół: Inny termin (jaki?)
 

9. Obecna lokalizacja pojemników:


W przypadku lokalizacji pojemników poza nieruchomością proszę wpisać miejsce
10. Czy na terenie nieruchomości zlokalizowany jest przydomowy kompostownik odpadów zielonych?


11. Opłata za odpady prawidłowo segregowane będzie znacznie niższa. W związku z powyższym, czy zadeklarują Państwo prowadzenie segregacji odpadów na terenie swojej nieruchomości?


12. Czy na terenie nieruchomości powstaje popiół z paleniska?Odnośniki

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok:

Banery

  • Ziemia gotyku
  • Samorządowy Informator SMS
  • Epuap2
  • Profil zaufany

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Chełmża   ul. Hallera 2   |   87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
Jesteś 1093 osobą na tej stronie

Stopka

Copyright Urząd Miasta Chełmża   |   Polityka prywatności   |   powered by netadmin 7.01

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.