Menu

Nawigacja

Menu podstrona

Treść

 

Na podstawie §3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5.10.2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186 poz. 1245), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej z dnia 31.08.2012r, Samorządu Uczniowskiego z dnia 12.09.2012r. ustalono dodatkowe dni wole od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2012/2013

2.11.2012

5.02.2013

4.04.2013

2.05.2013

31.05.2013

21.06.2013

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl