Menu

Nawigacja

Menu podstrona

Treść

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji  „WARTO BYĆ DOBRYM !”

- organizowanej przez Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”. 

Cele akcji :

* pokazanie, że bycie dobrym to nie wstyd i słabość, a wręcz przeciwnie, duma i siła,

* wyzwolenie wśród młodych mody „na dobro” i działania wolontariatu,

* promowanie pozytywnego systemu wartości jako wzorca postaw,

* docenianie odpowiedzialnego i pomocnego zachowania wobec innych,

* udział uczniów w konkursie na realizację zadań w trzech obszarach,

* wyłonienie finalistów szkolnych spośród wszystkich uczestników i rozlosowanie nagrody głównej – roweru górskiego o wartości ok. 1000 zł.

Warunki konkursu 

Uczeń planuje wypełnienie zadań w trzech obszarach i to zobowiązanie przedstawia  na piśmie w specjalnym formularzu. Deklarację podpisaną przez rodziców i samego siebie przekazuje wychowawcy do 30 marca 2012 roku !

Oto zobowiązania :

1.    Pomoc drugiemu człowiekowi ( ja i bliźni )

2.    Zaangażowanie w środowisko klasy, szkoły , społeczność lokalną ( ja i społeczeństwo )

3.    Działania globalne na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska, w tym wolontariat ( ja i świat )

 

Wszystkim uczestnikom życzymy mądrych wyborów,  przyjaznych ludzi i spełniania wartościowych uczynków !

 

Jednocześnie przypominamy, że akcja trwa do 20 czerwca.

Pod uwagę będą brane też Wasze oceny z zachowania w semestrze drugim,  które w znacznym stopniu pozwolą dokonać podsumowania przedsięwzięcia.

 

  Koordynator szkolny : M. Matyasik  

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl