Menu

Nawigacja

Menu podstrona

Treść

K O N K U R S 

,,Warto Być Dobrym

 

Dobro rodzi się wtedy, gdy człowiek zapomina o sobie

(L. Tołstoj)

 

      Uczniowie SP3 postanowili, choć na chwilę, zapomnieć o sobie i włączyć się do akcji pt. ,,Warto Być Dobrym”.

   ,,Warto Być Dobrym”- to ogromne, ogólnopolskie przedsięwzięcie promujące wśród dzieci i młodzieży zachowanie prospołeczne; uczące wrażliwości i poszanowania dla uczuć, emocji, praw innych ludzi oraz ukazujące wolontariat jako drogę do samorealizacji.

     Ważnym elementem tej edukacyjnej kampanii jest konkurs skierowany do uczniów danej szkoły, a nagrodą-rower górski.

    Po wypełnieniu deklaracji uczestnictwa dzieci i młodzież przystępują do ,, pojedynku’’ na dobre uczynki . Rywalizacja w spełnianiu takich uczynków odbywa się w 3 obszarach

·        Pomoc drugiemu człowiekowi (ja i bliźni)

·        Zaangażowanie w środowisko klasy, szkoły, społeczność lokalną(ja i społeczność)

·        Działania globalne na rzece praw człowieka i ochrony środowiska (ja i świat)

        Na koniec roku szkolnego spośród najbardziej zaangażowanych w czynie dobra, którym udało się zrealizować zaplanowane zadania, zostanie rozlosowana nagroda.

        W pełnieniu tej  pięknej, społecznej misji przyświecać nam będą słowa Phila Bosmans’a:

„Dobry człowiek jest jak małe światełko. Wędruje poprzez mroki świata i  na swojej drodze zapala zgaszone gwiazdy”.

 

tekst: B. Skrzeczkowska

foto: L. Chmielewski

opracował: admin.

 

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl