Menu

Nawigacja

Treść

Międzyszkolny Klub Sportowy - jest dobrowolnym, powszechnym, społecznym i samorządnym stowarzyszeniem sportowym zawodników oraz innych osób działających dla dobra sportu polskiego, o celach nie zarobkowych. Rozwija zainteresowania sportowe, kulturę bycia, kulturę fizyczną i zdrowotną wśród młodzieży szkolnej od 1994 roku. Szkolenie sportowe prowadzone jest przez trenerów i instruktorów w trzech sekcjach. Realizacja zadań sportowych, zdrowotnych i wychowawczych wspomagana jest przez władze samorządowe i państwowe. Międzyszkolny Klub Sportowy w Chełmży wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 33538
Siedziba klubu: Zespół Szkół w Chełmży, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 23
Zarząd MKS Chełmża działa w następującym składzie:
Kalinowski Janusz – Prezes Klubu
Walecka Marzena – Sekretarz
Murawska Hanna - Skarbnik
Kalisz Andrzej – Członek Zarządu
Kuffel Marek – Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna
Więcławski Sebastian – Przewodniczący
Sobczak Alina – Członek Komisji
Szeląg Bogusław – Członek Komisji
 

Zebrania Zarządu odbywały się w zależności od potrzeb 1x na 2 miesiące.
Na zebraniach tych omawiane były problemy bieżące działalności Klubu, sprawy organizacyjne, sprawy szkoleniowe, finansowe, wychowawcze młodzieży oraz organizacja zawodów i udział naszych zawodników w zawodach.
Szkoleniem objętych jest 83 chłopców i dziewcząt w trzech sekcjach: szachowej, modelarskiej, karate shotokan. Obecnie trwają prace nad powołaniem sekcji piłki siatkowej.

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl