Menu

Nawigacja

Menu podstrona

Treść

 

GRONO PEDAGOGICZNE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W CHEŁMŻY
ROK SZKOLNY 2011/2012

 

 

NAUCZYCIEL

 

NAUCZANY PRZEDMIOT/ FUNKCJA

 

 

mgr Ewa Dąbrowska

 

 dyrektor szkoły
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 

 

mgr Katarzyna Szwarc-Kręciszewska

 

zastępca dyrektora szkoły

język polski

wychowanie do życia w rodzinie

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 

 

Jolanta Bilska

 

wychowanie fizyczne

opiekun Samorządu Uczniowskiego

opiekun zespołu „Gama”

 

 

mgr Leonard Chmielewski

 

informatyka

technika

 

 

mgr Renata Chudzik

 

 

kierownik świetlicy szkolnej

plastyka

opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

 

Julia Dąbrowska

 

 

bibliotekarz

 

mgr Elżbieta Dorawa

 

 

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca kl. IIIc

 

 

mgr Alina Gruźlewska

 

 

język angielski

opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

 

mgr Ewa Habant

 

 

język polski

wychowawca kl. IVb

świetlica

 

 

mgr Anna Kaznowska

 

 

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca kl. Ib

rewalidacja

opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

 

mgr Zofia Kaźmierczak

 

 

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca kl. IIIa

 

 

mgr Aldona Lutek

 

 

wychowanie fizyczne

opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

 

mgr Izabela Makowska

 

 

matematyka

wychowawca kl. VIc

 

 

mgr Beata Mazur

 

 

edukacja wczesnoszkolna

rewalidacja

wychowawca kl. Ia

 

 

mgr Hanna Nitzler

 

 

religia

 

mgr Marcin Nowicki

 

religia

 

 

mgr Elżbieta Ostrowska

 

 

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca kl. IIIb

rewalidacja

 

 

mgr Wioleta Ostrowska

 

 

wychowawca oddziału przedszkolnego 0a

 

 

 

 

mgr Dorota Piątkowska

 

 

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca kl. IIa

wychowawca oddziału przedszkolnego 0b

opiekun teatrzyku „Wesołe Skrzaty”

 

 

mgr Teresa Pużanowska

 

 

opiekun chóru międzyszkolnego
 „Młoda Chełmża”

 

 

mgr Marek Pużanowski

 

 

muzyka

opiekun chóru międzyszkolnego
„Młoda Chełmża”

 

 

mgr Beata Skrzeczkowska

 

 

język polski

wychowawca kl. Va

opiekun zespołu redakcyjnego „Echo Trójki”

 

 

mgr Magdalena Stefaniak

 

 

matematyka

wychowawca kl.IVb

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

opiekun zespołu redakcyjnego „Echo Trójki”

 

 

 

mgr Renata Lewczuk-Szatkowska

 

 

historia

wychowawca kl.VIa

świetlica

 

 

mgr Izabela Szelągowska

 

 

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca kl. IIb

wychowawca oddziału przedszkolnego 0b

opiekun teatrzyku „Wesołe Skrzaty”

 

 

 

mgr Beata Szymczak

 

 

pedagog szkolny

świetlica

rewalidacja

 

 

mgr Iwona Wierzbicka

 

przyroda

wychowawca kl. VIb

opiekun SKKT

 

 

mgr Agnieszka Zdziech

 

 

język angielski

przyroda

wychowawca kl. Vb

  

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl