Menu

Nawigacja

Menu podstrona

Treść

Wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno

– wychowawczych w roku szkolnym 2011/12 

               Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5.10.2010 r., po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustalam następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2011/12:

 

- 31.10.2011 r. (poniedziałek)

-   3.04.2012 r. (wtorek)

-   2.05.2012 r. (środa)

-   4.05.2012 r. (piątek)

-   8.06.2012 r. (piątek)

- 22.06.2012 r. (piątek) 

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl