Menu

Nawigacja

Menu podstrona

Treść

 

 

I debata środowiskowa – kierunki rozwoju Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmży

„Od lepszej edukacji do lepszej przyszłości”

 

         W czwartkowe popołudnie 19 maja 2011 r. w chełmżyńskiej „dwójce” odbyło się niezwykłe spotkanie. Uczniowie, rodzice, nauczyciele i przedstawiciele samorządu terytorialnego debatowali nad kierunkami działania placówki na następne trzy lata. Głównym celem spotkania było przede wszystkim wypracowanie założeń do programu rozwoju szkoły, spotkanie miało również zaktywizować wszystkie podmioty działające w szkole i zintegrować szkołę ze środowiskiem.

Oprawę debaty stanowiła wystawka prezentująca dokonania szkoły, różne imprezy i przedsięwzięcia, a także codzienne życie szkolne, czyli „Migawki ze szkolnej ławki”.

         Spotkanie rozpoczęła dyrektor szkoły Alicja Ciach, która dokonała prezentacji uczestników debaty i przedstawiła jej cele.

         Wicedyrektor szkoły Marzanna Matyasik w prezentacji multimedialnej zwróciła uwagę na wiele aspektów życia szkoły, między innymi dobre wyniki nauczania (w tym wyniki sprawdzianów zewnętrznych), wykształconą i kompetentną kadrę pedagogiczną, pomoc psychologiczno-pedagogiczną, ofertę edukacyjną szkoły oraz udział w wielu programach unijnych. Uzupełnieniem prezentacji był krótki filmik z nagraniami wypowiedzi uczniów (małych i dużych), którzy oceniali swoją szkołę.

         Głównym punktem debaty była analiza SWOT, podczas której zespoły uczniów, rodziców, nauczycieli i przedstawicieli samorządu terytorialnego wskazali słabe i mocne strony pracy szkoły, a także szanse i zagrożenia płynące ze środowiska lokalnego.

Po ożywionej dyskusji, w której bardzo konstruktywnie wypowiadali się uczniowie stwierdzono, że szkoła nadal powinna rozwijać talenty i zainteresowania uczniów, organizować dużo konkursów, inicjować imprezy kulturalne w środowisku lokalnym, a także utrzymywać bogatą ofertę edukacyjną.

Największym problemem szkoły jest zjawisko agresji, narastającej mimo wielu działań i przystąpieniu do akcji „Szkoła bez przemocy”. Uczniowie i rodzice zwrócili uwagę na ciężkie plecaki uczniów. Wszyscy uznali za ważny remont nawierzchni boiska szkolnego i wzbogacenie infrastruktury sportowej.

         Spotkanie przebiegało w bardzo sympatycznej atmosferze i było wspaniałą lekcją demokracji dla uczniów, a także udaną próbą aktywizacji rodziców.

 

 

                                                                           Dyrektor Szkoły

                                                                           mgr Alicja Ciach

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl