Menu

Nawigacja

Treść

Projekt zakończony

Dobiegła końca realizacja II etapu projektu pn. „Budowa dróg publicznych w Chełmży: etap I – budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta oraz etap II – Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap III: modernizacja ul. Tumskiej”, obejmującego modernizację ul. Tumskiej.

Coraz bliżej końca

Jeszcze niespełna miesiąc potrwają utrudnienia w ruchu drogowym w centrum miasta Chełmży, związane z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi w ulicy Tumskiej. Niemal całkowicie ukończony został już pierwszy fragment na odcinku od ulicy Łaziennej do ul. Bł. Juty. Nawierzchnię asfaltową jezdni zastąpiono kostką kamienną, natomiast chodniki ułożono z kostki klinkierowej w kolorze czerwonym. Wykonawca przystąpił również do montażu nowych lamp oświetleniowych. Obecnie trwają roboty budowlane na drugim odcinku ulicy Tumskiej pomiędzy ul. Bł. Juty a ul. Chełmińską. Dotychczasowy przebieg realizacji inwestycji wskazuje, iż wszystkie zaplanowane prace zostaną ukończone zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym, tj. w maju 2012 r.

Początek realizacji II etapu

Sprzyjające warunki atmosferyczne umożliwiły Wykonawcy – firmie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg w Bielczynach, Zakład w Grębocinie – przystąpienie do realizacji drugiego etapu inwestycji pn. „Budowa dróg publicznych w Chełmży: etap I – budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta oraz etap II – Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap III: modernizacja ul. Tumskiej”.

Umowa na dofinansowanie projektu podpisana

W dniu 9 maja 2011 r. podpisana została umowy pomiędzy gminą miasto Chełmża a Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w sprawie dofinansowania projektu pn. „Budowa dróg publicznych w Chełmży: etap I – budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta oraz etap II – Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap III: modernizacja ul. Tumskiej”.

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl