Menu

Nawigacja

Treść

Pracownie otrzymały wyposażenie

Dobiegła końca rzeczowa realizacja przedsięwzięcia pn. „Przygotowanie i wyposażenie pracowni fizycznej i chemicznej w Gimnazjum Nr 1 w Chełmży”.

Umowa na dofinansowanie projektu podpisana

Dnia 9 maja 2011 r. podpisana została umowa pomiędzy gminą miasto Chełmża a Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w sprawie dofinansowania projektu pn. „Przygotowanie i wyposażenie pracowni fizycznej i chemicznej w Gimnazjum Nr 1 w Chełmży”.

Wybrany został wykonawca wyposażenia

Dnia 30 czerwca 2011 r. wybrany został wykonawca na dostawę nowoczesnego wyposażenia do pracowni fizycznej i chemicznej wraz z mini laboratorium, przeznaczonego dla uczniów Gimnazjum Nr 1 w Chełmży.

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl