Urząd Miasta Chełmży

Kalendarz

Środa 21 Sierpnia 2019

Odnośniki

Wersja językowa

Ułatwienia dostępu

Imieniny

Joanny, Kazimierza, Emiliana

Nawigacja

Odnośniki

Menu

Intranet

Intranet

Banery

  • fundusze europejskie
  • http://geoportal.mojregion.info/

Treść strony

Rewitalizacją określa się skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces zmian przestrzennych, technicznych, społecznych i gospodarczych podjętych w interesie publicznym, których celem jest wyprowadzenie obszaru z sytuacji kryzysowej, przywrócenie mu dawnych funkcji oraz stworzenie warunków do jego dalszego rozwoju z wykorzystaniem jego cech endogenicznych.
Rewitalizacja jako kompleksowy program remontów, modernizacji zabudowy i przestrzeni publicznych, rewaloryzacji zabytków na wybranym obszarze, najczęściej dawnej dzielnicy miasta stanowi połączenie działań technicznych – takich jak np. remonty – z programami ożywienia gospodarczego i działaniem na rzecz rozwiązania problemów społecznych, występujących na tych obszarach w tym bezrobocia, przestępczości, czy braku równowagi demograficznej. Ich zakładanym skutkiem jest odbudowa więzi społecznych na obszarach problemowych i przywrócenie ładu przestrzennego. Rewitalizacją nie nazwiemy zatem działań skoncentrowanych jedynie na modernizacji budynków czy rewaloryzacji zabytków.

Rewitalizacja jest procesem prowadzonym wspólnie przez władze samorządowe, społeczność lokalną oraz innych uczestników nastawionym na przeciwdziałanie degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym oraz służącym pobudzaniu rozwoju i zmian jakościowych, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Koordynacja przebiegu procesu rewitalizacji odbywa się na poziomie Programu rewitalizacji, opracowywanego, przyjmowanego i monitorowanego przez samorząd gminny. Program zawiera szczegółowy plan działań w sferze społecznej, przestrzennej i infrastrukturalnej, zmierzających do wyprowadzenia obszaru z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków sprzyjających dalszemu rozwojowi. Wszystkie realizowane w ramach Programu projekty rewitalizacyjne oddziałują głównie na obszar wsparcia wskazany do rewitalizacji, który na tle całego obszaru miejskiego charakteryzuje się szczególnie silnym nagromadzeniem zjawisk kryzysowych.
 

drukuj ()

Odnośniki

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok:

Banery

  • Ziemia gotyku
  • Samorządowy Informator SMS
  • Facebook
  • mikroporady.pl

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Chełmża   ul. Hallera 2   |   87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
Jesteś 9020 osobą na tej stronie

Stopka

      Copyright Urząd Miasta Chełmża   |   Polityka prywatności   |   powered by netadmin 7.20
Link - Unia Europejska

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.