Menu

Nawigacja

Menu podstrona

Treść

          Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmży informuje, że działając na podstawie rozporządzenia MEN w dniu 5 października 2010 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego wprowadza w roku szkolnym 2010/11 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

         22. XII. 2010r.    (wigilia szkolna)

         25.    I. 2011r.     (sprawdzian próbny kl. VI)

           5.  IV. 2011r.    (sprawdzian zewnętrzny kl. VI)

           2.   V. 2011r.

           1.  VI. 2011r. 

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl