Menu

Nawigacja

Menu podstrona

Treść

 

GRONO PEDAGOGICZNE SZKOŁY

PODSTAWOWEJ NR 3 W CHEŁMŻY

ROK SZKOLNY 2010/2011

 

 

NAUCZYCIEL

 

FUNKCJA/NAUCZANY PRZEDMIOT

 

mgr Ewa Dąbrowska

 

dyrektor szkoły

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. I-III

 

mgr Katarzyna Szwarc-Kręciszewska

 

z-ca dyrektora szkoły

język polski

wdż

 

Jolanta Bilska

 

opiekun SU

wychowanie fizyczne

 

Julia Dąbrowska

 

wychowawca kl. Vb

matematyka

wychowawca świetlicy

 

mgr Leonard Chmielewski

 

informatyka

technika

opiekun koła informatycznego

wychowawca świetlicy

 

mgr Renata Chudzik

 

kierownik świetlicy szkolnej

plastyka

 

mgr Elżbieta Dorawa

 

wychowawca kl. IIc

edukacja wczesnoszkolna

 

mgr Alina Gruźlewska

 

język angielski kl. I-III

opiekun koła języka angielskiego

wychowawca świetlicy

 

mgr Ewa Habant

 

wychowawca kl. VIa

język polski

 

mgr Anna Kaznowska

 

wychowawca kl. IIIb

edukacja wczesnoszkolna

 

mgr Zofia Kaźmierczak

 

wychowawca kl. IIa

edukacja wczesnoszkolna

 

mgr Aldona Lutek

 

wychowanie fizyczne

mgr Izabela Makowska

 

wychowawca kl. Vc

matematyka

opiekun koła matematycznego

 

mgr Beata Mazur

 

wychowawca kl.IIIa

edukacja wczesnoszkolna

opiekun SU

 

mgr Hanna Nitzler

 

religia

mgr Elżbieta Ostrowska

 

wychowawca kl. IIb

edukacja wczesnoszkolna

 

mgr Wioleta Ostrowska

 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Dorota Piątkowska

 

wychowawca kl. Ia

edukacja wczesnoszkolna

 

Katarzyna Siebert

 

język niemiecki

mgr Beata Skrzeczkowska

 

wychowawca kl. IVa

język polski

opiekun koła polonistycznego

 

mgr Katarzyna Stankowska

 

bibliotekarz

mgr Magdalena Stefaniak

 

wychowawca kl. VIb

matematyka

wychowawca świetlicy

 

mgr Renata Lewczuk-Szatkowska

 

wychowawca kl. Va

historia

wychowawca świetlicy

 

mgr Izabela Szelągowska

 

wychowawca kl. Ib

edukacja wczesnoszkolna

 

mgr Beata Szymczak

 

pedagog szkolny

opiekun SU

 

mgr Anna Krużewska

religia

 

mgr Iwona Wierzbicka

 

przyroda

mgr Agnieszka Zdziech

 

wychowawca kl. IVb

przyroda

język angielski kl. IV-V

opiekun SU

 

mgr Teresa Pużanowska

 

chór

mgr Marek Pużanowski

 

muzyka

chór

 

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl