Urząd Miasta Chełmży

Imieniny

Grzegorza, Magdy, Urbana

Odnośniki

Menu

Intranet

Intranet

Banery

  • ratusz.pl
  • fundusze europejskie
  • http://geoportal.mojregion.info/

Banery

  • XVII Półmaraton Chełmżyński

Treść strony

Rewitalizacja strefy śródmiejskiej

W kwietniu 2010 roku rozpoczną się prace związane z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap I”, którego głównym celem jest przywrócenie ładu przestrzennego obszaru Bulwaru 1000-lecia oraz stworzenie w strefie śródmiejskiej Chełmży środowiska przyjaznego mieszkańcom i turystom. Niniejsze przedsięwzięcie jest istotnym elementem procesu rewitalizacji zaprogramowanego w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża na lata 2008-2015.
W ramach przedmiotowej inwestycji zmodernizowane zostaną ulice Wodna, Sądowa, Żeglarska, Łazienna, fragment ul. Strzeleckiej (na odcinku pomiędzy ul. Bulwar 1000-lecia i Kopernika) oraz Bulwar 1000-lecia. Planowana jest całkowita wymiana istniejących nawierzchni drogowych, chodników i parkingów. Jezdnie oraz parkingi pokryte zostaną betonową kostką kamienną, natomiast chodniki wykonane będą z kostki klinkierowej w kolorze czerwonym. Wyboru materiałów dokonano z myślą o nawiązaniu do zabytkowego charakteru starówki. W projekcie zaplanowano również wymianę nawierzchni ciągu spacerowego na Bulwarze 1000-lecia. Na całej jego długości wydzielona zostanie ścieżka rowerowa. Obok ciągu pieszo-rowerowego powstaną utwardzone place rekreacyjno-handlowe, z przeznaczeniem m.in. pod sezonową działalność handlowo-usługową. Na Bulwarze 1000-lecia powstanie również strefa aktywnego wypoczynku – skate park. Zwieńczeniem ciągu pieszo-rowerowego biegnącego wzdłuż Bulwaru 1000-lecia będzie betonowa konstrukcja schodowa tzw. „amfiteatr”, wybudowana w oparciu o naturalne ukształtowanie terenu na wysokości plaży miejskiej.
Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach niniejszej inwestycji obejmuje również wykonanie kanalizacji deszczowej na terenie objętym projektem oraz umocnienie brzegów Jeziora Chełmżyńskiego po obu stronach Klubu Sportowo-Turystycznego „Włókniarz”. Dodatkowo, na obszarze Bulwaru 1000-lecia zainstalowane zostaną dwie kamery monitoringu wizyjnego, włączone w system monitoringu wizyjnego miasta. Łączna powierzchnia przebudowanej infrastruktury publicznej wyniesie ok. 9965,00 m2.
Wykonawcą robót budowlanych będzie konsorcjum, w skład którego wchodzą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg w Bielczynach oraz STRABAG Sp. z o.o. Umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego podpisano w grudniu 2009 r., natomiast rzeczowa realizacja inwestycji zakończy się w listopadzie 2011 r.
Projekt oznaczony numerem RPKP.07.01.00-04-004/09 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu wynosi 5 979 830,72 zł. Kwota dofinansowania z funduszy strukturalnych stanowi 54,23 % wydatków kwalifikowalnych projektu i wyniesie - 3 201 224,93 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 2 778 605,79 zł sfinansowane zostaną ze środków własnych gminy miasta Chełmży.

drukuj (Rewitalizacja strefy śródmiejskiej)

wstecz

Odnośniki

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok:

Banery

  • Ziemia gotyku
  • Samorządowy Informator SMS
  • Facebook
  • mikroporady.pl

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Chełmża   ul. Hallera 2   |   87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
Jesteś 14657 osobą na tej stronie

Stopka

      Copyright Urząd Miasta Chełmża   |   Polityka prywatności   |   powered by netadmin 7.01
Link - Unia Europejska

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.