Menu

Nawigacja

Treść

Bulwar 1000-lecia odnowiony

Dobiegła końca realizacja zadania pn. „Rewitalizacji strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap I”.

„Ostatnia prosta”

Działania prowadzone w ramach „Rewitalizacji strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap I” wkroczyły w końcową fazę realizacji.

Wykonawca wznawia prace

Wraz z zakończeniem zimowej aury Wykonawca robót budowlanych związanych z rewitalizacją strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim przystąpił do realizacji kolejnych etapów inwestycji.

Pierwsze rezultaty rewitalizacji

Wraz z postępami prac w ramach projektu „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap I” zmienia się oblicze chełmżyńskiej starówki.

„Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap I” rozpoczęta

Pierwsze prace modernizacyjne objęły ulicę Wodną, gdzie dotychczasowa nawierzchnia drogowa zastąpiona zostanie kostką kamienną, natomiast chodniki wykonane będą z kostki klinkierowej w kolorze czerwonym.

Rewitalizacja strefy śródmiejskiej

W kwietniu 2010 roku rozpoczną się prace związane z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap I”, którego głównym celem jest przywrócenie ładu przestrzennego obszaru Bulwaru 1000-lecia oraz stworzenie w strefie śródmiejskiej Chełmży środowiska przyjaznego mieszkańcom i turystom. Niniejsze przedsięwzięcie jest istotnym elementem procesu rewitalizacji zaprogramowanego w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża na lata 2008-2015.

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl