Menu

Nawigacja

Menu podstrona

Treść

 

  

Dzięki środkom unijnym - Jaś się nauczy!

          Projekt „Czego Jaś się nie nauczy… - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół realizujących kształcenie ogólne z terenu powiatu toruńskiego w roku szkolnym 2009/2010”, jest realizowany w partnerstwie ze wszystkimi dziewięcioma gminami powiatu toruńskiego, które są organami prowadzącymi dla szkół i placówek oświatowych kształcenia ogólnego. Projekt koordynowany przez powiat toruński, został ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych i zwiększenie konkurencyjności uczniów na rynku pracy. Wartość całego przedsięwzięcia oszacowano na 1,5 mln zł, z czego 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, a pozostałych 15% z budżetu państwa.

 

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE INFORMATYCZNE

Opracował: admin

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl