Menu

Nawigacja

Menu podstrona

Treść

 

 

Prymusi Szkoły Podstawowej nr 2

Rok szkolny 2012/2013

 

       W tym roku szkolnym Rada Pedagogiczna przyznała tytuł:  Najlepszego Absolwenta Szkoły trzem uczennicom:

                   Klaudii   Kick       kl.VI b

                   Agnieszce Majewskiej   kl.VI b

                   Wiktorii Suleckiej   kl. VI b

         Wszystkie trzy uczennice uzyskały średnią ocen : 5,90 oraz wzorową ocenę z zachowania. Wszystkie odebrały z rąk przedstawiciela Urzędu Miasta Chełmży, Pani Małgorzaty Polikowskiej nagrody książkowe oraz gratulacje.

                              Życzymy dalszych sukcesów!

         Wychowawca klasy VI b – Małgorzata Sadzikowska

 

Rok szkolny 2011/2012

 

 

Aleksandra Wysocka

 

 

         Aleksandra Wysocka w roku szkolnym 2011/2012 otrzymała tytuł najlepszego absolwenta Szkoły Podstawowej nr 2. Uczęszczała do klasy VI b, w której była bardzo lubiana. Uzyskała średnią ocen 5,6. Wyróżniała się wzorowym zachowaniem.

        Ola była bardzo pracowita, brała udział w licznych konkursach i uroczystościach szkolnych. Pełniła funkcję przybocznej Pocztu Sztandarowego. Aktywnie działała w Samorządzie Uczniowskim i SKKT. Pomagała chorym i słabszym kolegom, brała udział w wielu akcjach charytatywnych.

 

                                               Wychowawca klasy VIb

                                               Katarzyna Gajewska

Rok szkolny 2010/2011

Weronika Ficerman 

z   klasy   VI c

 

W tym roku szkolnym Rada Pedagogiczna przyznała Weronice Ficerman z klasy VI c tytuł Najlepszego Absolwenta Szkoły.

         Weronika osiągnęła bardzo wysokie wyniki w nauce, średnia ocen 5,72. Uzyskała wzorową ocenę z zachowania i 40 punktów ze sprawdzianu klas szóstych. Została laureatem konkursu przedmiotowego z przyrody na szczeblu wojewódzkim. Otrzymała również wyróżnienie w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego ,,âder die das Kennerâ".

         Brała udział w konkursach szkolnych. Zajęła I miejsce w konkursie historycznym ,,Demokracja wczoraj i dziś" oraz I miejsce w konkursie przyrodniczym klas VI ,,Zwierzęta Świata".

      Godnie i sumiennie pełniła funkcję Chorążego Pocztu Sztandarowego. Jest uczennicą obowiązkową, odpowiedzialną, punktualną i kulturalną, a także koleżeńską i życzliwą wobec innych. Aktywnie uczestniczyła w życiu klasy i szkoły.

Wychowawca:  Teresa Żywiczyńska - Wyborska

 

Rok szkolny 2009/2010

 

 

Lena Przybyszewska

z klasy VI b

 

 

          Od kilku lat Rada Pedagogiczna przyznaje tytuł Najlepszego Absolwenta Szkoły. W tym roku ten zaszczytny tytuł zdobyła Lena Przybyszewska z kl. VIb.

          Lena  osiągnęła bardzo wysokie wyniki w nauce- średnia ocen 5,64. Uzyskała wzorową ocenę z zachowania. Reprezentowała szkołę w etapie rejonowym konkursu przedmiotowego z matematyki, w konkursie Liga zadaniowa i Kangur matematyczny.

         Uzyskała tytuł Szkolnego Mistrza Rachunków klas szóstych oraz tytuł Matematyka Roku 2010. Zajęła II miejsce w szkolnym konkursie z języka niemieckiego dla klas VI.

Aktywnie uczestniczyła w życiu szkoły. Była przewodniczącą Samorządu Szkolnego.

         Pełniła funkcję Chorążego Pocztu Sztandarowego. Reprezentowała szkołę w zawodach sportowych. Jest uczennicą odpowiedzialną, solidną, punktualną, kulturalną, a także koleżeńską, życzliwą i taktowną wobec innych. Wiele działań na terenie szkoły i klasy podejmowała z własnej inicjatywy. Zawsze chętna do pomocy innym. 

 

wychowawca klasy pani mgr Bożena Majewska

GALERIA

Rok szkolny 2008/2009

 

 

Aleksander  Kufel

z klasy VIa

 

wychowawca klasy pani mgr Izabela Swinarska-Ficerman Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl