Menu

Nawigacja

Menu podstrona

Treść

GRONO PEDAGOGICZNE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

w roku szk. 2009 / 2010

1.       mgr Ewa Dąbrowska - dyrektor szkoły, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

2.       mgr Katarzyna Szwarc-Kręciszewska - zastępca dyrektora szkoły, język polski, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, wychowanie do życia w rodzinie

3.       Jolanta Bilska - wychowanie fizyczne

4.       mgr Jacek Bryła - matematyka, wychowawca 4b, koło matematyczne

5.       mgr Leonard Chmielewski - informatyka, technika, koło informatyczne

6.       mgr Renata Chudzik - kierownik świetlicy szkolnej, plastyka

7.       mgr Elżbieta Dorawa - kształcenie zintegrowane, wychowawca 1c

8.       mgr Dorota Górtowska - kształcenie zintegrowane, wychowawca 2b, koło informatyczne

9.       mgr Ewa Habant - język polski, wychowawca 5a, koło polonistyczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

10.    mgr Anna Kaznowska - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

11.    mgr Zofia Kaźmierczak - kształcenie zintegrowane, wychowawca 1a

12.    mgr Aldona Lutek - wychowanie fizyczne,

13.    mgr Izabela Makowska - matematyka, wychowawca 4c, koło matematyczne

14.    mgr Beata Mazur - kształcenie zintegrowane, wychowawca 2a

15.    mgr Hanna Nitzler - religia

16.    mgr Elżbieta Ostrowska - kształcenie zintegrowane, wychowawca 1b, rewalidacja

17.    mgr Wioleta Ostrowska - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

18.    mgr Dorota Piątkowska - kształcenie zintegrowane, wychowawca 3a

19.    mgr Agnieszka Rutkowska - język angielski

20.    Katarzyna Siebert - język niemiecki, wychowawca 6c

21.    mgr Beata Skrzeczkowska - język polski

22.    mgr Katarzyna Stankowska - bibliotekarz

23.    mgr Magdalena Stefaniak - matematyka, wychowawca 5b, koło matematyczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, świetlica

24.    mgr Renata Lewczuk-Szatkowska - historia, koło historyczne

25.    mgr Izabela Szelągowska - kształcenie zintegrowane, wychowawca 3b

26.    mgr Beata Szymczak - pedagog, świetlica

27.    mgr Marek Wróblewski - religia

28.    mgr Iwona Wierzbicka - przyroda, wychowawca 6b

29.    mgr Teresa Pużanowska - chór

30.    mgr Marek Pużanowski - muzyka, chór

31.    mgr Agnieszka Zdziech - przyroda, wychowawca 6a, koło przyrodnicze, świetlica

 

 

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl