Menu

Nawigacja

Menu podstrona

Treść

 

UWAGA

 

WYPRAWKA SZKOLNA

 

WNIOSKI NA WYPRAWKĘ SZKOLNĄ DLA UCZNIÓW       KLAS  I – III

w Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmży

wydawane są w sekretariacie szkoły

w godz. od 800 - 1500.

 

Wnioski przyjmowane będą w terminie do 30. 06. 2009 r.

 

Program skierowany jest do:

 

·         uczniów pochodzących z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728), tj. 351zł

·        uczniów pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowe w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, pomocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

 

 

 

 

 

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl