Menu

Nawigacja

Menu podstrona

Treść

    

Apel - 3 Maja

218 rocznica obchodów Konstytucji 3 Maja
 
    3 maja - cóż to za data? Dla setek wielu młodych ludzi to jedna z mało znaczących. Świat idzie z postępem: komputer, Internet jest na porządku dziennym w użyciu. Dlatego, że młodzi ludzie żyjąc w zawrotnym tempie, negują wiele wartości, odrzucają wszelkie formy czczenia przeszłości, wysuwają na plan pierwszy życie teraźniejsze. Dlatego musimy choć na chwilę zatrzymać się, by rozważyć najważniejsze hasła z historii Polski? Brzmią one: Bóg, Honor, Ojczyzna.
        Uchwalona przez Sejm Wielki w 1791 r. druga na świecie (po Konstytucji Stanów Zjednoczonych) i pierwsza w Europie ustawa zasadnicza, wprowadziła szereg reform, mających na celu poprawę stosunków w Polsce, wprowadzała kraj w epokę nowożytną. Jej znaczenie miało szeroki wymiar, bowiem znosiła liberum veto i wolną elekcję - czyli odtąd tron w Polsce stał się dziedziczny, a uchwały sejmowe miały zapadać większością głosów i posłowie nie mogli już zrywać sejmów. Konstytucja brała też chłopów pod opiekę prawa, polepszyła się sytuacja mieszczan, zwiększyła się liczba wojska, za religię panującą uznana została religia rzymsko - katolicka. Wiele zapisów zawartych w Konstytucji dotyczy zagadnień istotnych także w dniu dzisiejszym stąd tak ważne jest jej znaczenie. Po 373 dniach przeciwnicy ustawy - Polacy popierani przez Rosję - zawiązali w Targowicy konfederację przeciw nowej konstytucji i rozpętała się wojna. Przegrana Polski przekreśliła dzieło Sejmu Wielkiego. Mimo, to odnieśliśmy zwycięstwo moralne. Samo uchwalenie Konstytucji było dowodem na to, że Polska weszła na drogę postępu i reform, że Polacy sami znaleźli siły do wydobycia kraju z upadku.

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl