Menu

Nawigacja

Menu podstrona

Treść

       ANKIETA  DLA  NAUCZYCIELI  SP  2 

W  CHEŁMŻY 

 

Ocena aktywności zawodowej, analiza SWOT, plany rozwoju, skala stresu i satysfakcji

 

     Szanowna Koleżanko ! Szanowny Kolego ! Przed Tobą opis różnych sytuacji, problemów zawodowych, okazja do autorefleksji i dowartościowania swojej osoby. Proszę, podziel się z nami tymi przemyśleniami    i odpowiedz szczerze na zaproponowane pytania. Pomoże to  ustalić rolę dyrekcji w zakresie motywowania i wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli u progu reformy                               programowo – organizacyjnej. 

                                            Dziękujemy za cenne uwagi.

 

1.      Godziny dydaktyczne w tym roku: za dużo, umiarkowanie, za mało, jestem zadowolona, nie daję rady

 

2.      Czy pełnisz poza szkołą jakieś dodatkowe zadania,  funkcje społeczne : tak, nie

 

3.      Sklasyfikuj różne czynności zawodowe w poniższej tabeli : planowanie toku lekcji, poszukiwanie ciekawych zadań, przygotowywanie pomocy, śledzenie przepisów oświatowych, ocenianie uczniów, prowadzenie lekcji, sprawdzanie zeszytów, sprawdzanie prac klasowych, kontakty z rodzicami, rozmowy z uczniami, relacje z dyrekcją, relacje w gronie nauczycielskim, aranżacja izby lekcyjnej, przygotowanie uroczystości szkolnej, wystąpienia na forum, inne ( jakie? )………………                                                   

 

SPRAWIAJĄCE PRZYJEMNOŚ

NUŻĄCE, NIEPRZYJEMNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.      Wymień trzy skuteczne metody na poprawę jakości kształcenia w naszej szkole : ……………………..

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

5.      Które z form doskonalenia preferujesz najbardziej : warsztaty, lekcje otwarte, konferencje metodyczne, szkolenia WDN, samodzielne studiowanie literatury, kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe, wykłady, żadnej, inne ( jakie?) …………………………………………………………………………

 

 

 

6.      Jakie są Twoje plany w zakresie dokształcania i rozwoju zawodowego w najbliższych 2 – 3 latach ?

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

W czym szkoła może Cię wesprzeć ?  ……………………………………………………………………

 

 

 

7.      W jaki sposób dzielisz się wiedzą i doświadczeniem z innymi ( przykłady ) :

 

 

 

- na forum szkoły : ………………………………………………………………………………………..

 

 

 

-  szersze gremium : ……………………………………………………………………………………...

 

     8. Twoje najciekawsze działania innowacyjne w ostatnich 5 latach : ……………………………………………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

9.       Podaj konkretne rozwiązania dotyczące bogacenia warsztatu swojej pracy :

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

10.  Praca w komisjach zadaniowych, tworzenie bądź udział w tworzeniu dokumentów szkolnych (jakich?) ……………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

11.  Zaproponuj zajęcia, które w wymiarze 1 godz. tygodniowo będziesz realizować od września br                          w ramach nowelizacji Karty Nauczyciela : ……………………………………………………………

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

12.  Rodzaje organizowanych przez Ciebie imprez w przeciągu 1 – 2 lat ( wymień te najważniejsze ) :

 

 

 

- klasowe : ………………………………………………………………………………………………

 

 

 

- szkolne : ……………………………………………………………………………………………….

 

 

 

- środowiskowe : …………………………………………………………………………………………

 

 

 

- konkursy, olimpiady : ………………………………………………………………………………….

 

 

 

- wyjazdy integracyjne : …………………………………………………………………………………

 

 

 

- wycieczki klasowe i szkolne : ………………………………………………………………………….

 

 

 

13.  Opisz trzema cechami siebie jako :

 

- nauczyciela / wychowawcę : …………………………………………………………………………...

 

 

 

14.  Co zaliczysz do Twoich zawodowych :

 

- sukcesów : …………………………………………………………………………………………….

 

 

 

- najważniejszych nagród ………………………………………………………………………………

 

 

 

- porażek : ………………………………………………………………………………………………

 

 

 

15.  Częstotliwość spotkań z rodzicami ( w tym roku szkolnym ) :

 

- rozmowy indywidualne  w szkole…………                  -  wizyty domowe …………

 

- zebrania informacyjne ……………  - warsztaty, prelekcje …………… - zajęcia otwarte …………..

 

 

 

16.  Pozyskanie funduszy i konkretnych środków pozamaterialnych wzbogacających bazę szkoły                    w ostatnich 2 latach : ……………………………………………………………………………………

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

17.  Współpraca z instytucjami pozaszkolnymi w ostatnich 2 latach : ……………………………………..

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

18.  Opisz za pomocą kilku słów szkołę w jakiej :

 

- pracujesz ……………………………………………………………………………………………..

 

 

 

- chciałbyś pracować …………………………………………………………………………………..

 

 

 

19.  Zmiany w Twojej placówce w ostatnich 3 latach :

 

- pozytywne …………………………………………………………………………………………….

 

 

 

- negatywne …………………………………………………………………………………………….

 

 

 

20.  Klimat Twojej szkoły najlepiej określa stwierdzenie : ekscytująca wizja i plan realizacji, dobra atmosfera, zła atmosfera, sprawne zarządzanie, złe zarządzanie, rozwój kadry, otwarte relacje                       z otoczeniem, efektywne kształcenie, każdy nauczyciel jest dostrzeżony, inne: …………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

21.  Wybierz 2 cechy określające przełożonych : doradca, opiekun, niezorganizowany, organizator, entuzjasta, negocjator, niezrównoważony, przyjaciel, menadżer, dyplomata, mentor, autokrata, demokrata, uchylający się od ingerencji, nieporadny, zawistny, wyrozumiały, pomocny,                 inne : ………………………………………………………………………………………………

 

                                                                

 

22.  Czy możesz liczyć na pomoc  * dyrektora w sprawach : ( wpisz tak, nie )

 

- trudnych zawodowo : ………   – organizacyjnych ………..  – osobistych ………

 

                                                 * koleżanki / kolegi w sprawach :

 

- trudnych zawodowo : ………   – organizacyjnych ………..  – osobistych ………

 

 

 

23.  Oceń zespół nauczycieli w naszej szkole ( podkreśl jeden wariant ) : * kompetentni ale niechętni,

 

*niekompetentni i niechętni    * niekompetentni ale chętni,     * kompetentni i chętni

 

 

 

           24. Najchętniej pracujesz : * w zespole dużym,  * w zespole małym,  * samodzielnie

 

                 * wolę być liderem   * wolę wykonywać zadania zlecone przez kogoś

 

                 * wcześnie rano   * po południu     * późno w nocy

 

           25.  Najbardziej twórczy jesteś w sytuacji : nagłego podjęcia decyzji, w środku fazy projektu,                      

 

                  na początku, na końcu, w najmniej oczekiwanym momencie, w innej sytuacji (jakiej?)

 

                 …………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

          26.  Przeprowadź błyskawiczną analizę SWOT ( Twoich mocnych i słabych stron )

 

           SZANSE –dziedziny przyszłego rozwoju                     

 

       ZAGROŻENIA – poczucie niepokoju z powodu…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         TALENTY, UMIEJĘTNOŚCI  ( + )

 

 SŁABOŚCI   ( - )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       27.  Podkreśl stany, w których często się znajdujesz : zafascynowanie, euforia, stabilizacja, zadowolenie,

 

             stagnacja, apatia, wybuchowość, wyczerpanie fizyczne, przygnębienie, labilność emocjonalna,

 

             utrata pewności siebie, rozdrażnienie, stres, radość, zmęczenie w pracy / w domu, zwlekanie,  

 

             irytacja, pogoda ducha, pozytywne nastawienie do świata, pozytywne myślenie, dobre /  złe

 

             samopoczucie, zaburzenia snu, wypoczęcie, chęć niepójścia do pracy, przenoszenie frustracji na

 

             dom, dobra organizacja życia codziennego, dobra organizacja pracy, zaburzenia łaknienia, niechęć

 

             wychodzenia z domu, ciągłe powtarzanie drobnych dolegliwości zdrowotnych, kłopoty z głosem,

 

             zaburzenia koncentracji uwagi, umiejętność szybkiej regeneracji sił, ciągłe narzekanie, poczucie  

 

             bezradności, kłopoty, rozluźnienie, obojętność, poczucie spełnienia, dobry humor, przebojowość, 

 

             wyrozumiałość, nieprzejmowanie się drobiazgami, pewność siebie, bezkonfliktowość, opanowanie,                       

 

           „kipiąca energia”, chęć „zbawiania świata”

 

 

 

             28.  Twój ulubiony sposób regeneracji sił fizycznych i psychicznych : ……………………………

 

             …………………………………………………………………………………………………………….

 

                                                    

 

                                                                  A teraz … niespodzianka ……

 

                           

 

 29.  Przeprowadź rozmowę z samym sobą, jak uzupełnisz rozpoczęte myśli ?

 

* Potrafię ………………………………………………………………………………………………………..

 

* Jestem dobry w ………………………………………………………………………………………………..

 

* Na pewno uda mi się to, że ……………………………………………………………………………………

 

* Cokolwiek bym powiedział, to ………………………………………………………………………………..

 

* Jestem przekonany, iż ………………………………………………………………………………………….

 

* Potrafię poprowadzić zajęcia tak, aby …………………………………………………………………………..

 

* Jestem w stanie …………………………………………………………………………………………………..

 

* Najbardziej denerwuje mnie to, że ………………………………………………………………………………

 

* Jestem zadowolony ze swoich osiągnięć, ponieważ …………………………………………………………….

 

* Jestem niezadowolony, ponieważ ……………………………………………………………………………….

 

* Moje sukcesy zawdzięczam ……………………………………………………………………………………

 

* Porażki wynikają ……………………………………………………………………………………………….

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl