Menu

Nawigacja

Menu podstrona

Treść

Wyniki egzaminiu na kartę rowerową 

Klasa IV a

Dominika Marko

Laura Felczak

Oliwia Swobodzińska

Natalia Margielewska

Magdalena Talkowska

Paweł Talkowski

Weronika Stepczyńska

Sylwester Grajkowski

Dominika Deruś

Łukasz Zieliński

Emil Szymeczko

Filip Borkowski

Nadia Lobo

Piotr Guzowski

Mikołaj Czerepski

 

Wyniki egzaminu klasy IVb

Wiktoria Ścibior

Bartosz Kwiatkowski

Marsel Szelągowski

Anna Chlewicka

Zuzanna Kort

Jakub Szyjkowski

Maciej Ziółkowski

Jakub Zieliński

Olaf Winiarski

Wiktoria Szmyt

Jakub Jabłoński

Weronika Montewska

Sylwester Jaworski

Julia  Mikosza

Weronika Pniewska

Mikołaj Demski

Jakub Zając

Michał Hałas

Dawid Grabowski

 

Uczniowie którzy zaliczyli egzamin praktyczny:

Sylwester Jaworski

Jakub Jabłoński

Dawid Grabowski

Bartosz Kwiatkowski

Marsel Szelągowski

Jakub Szyjkowski

Olaf Winiarski

Jakub Zając

Jakub Zieliński

Do otrzymania Karty Rowerowej może ubiegać się każdy, kto ukończył 10 lat.

Przed przystąpieniem do egzaminów na Kartę Rowerową należy:

         Uzupełnić arkusz zaliczeń, czyli rodzice (opiekunowie) i wychowawca swoimi podpisami wyrażają zgodę na przystąpienie do egzaminów na kartę.
Dostarczyć nauczycielowi techniki 1 aktualne zdjęcie legitymacyjne.


Egzamin jest dwuetapowy.

Test wiedzowy
Egzamin praktyczny.


Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową ( Do wydruku) 
Pobierz

 

 

 

Przygotuj się do egzaminu pisemnego

 

 

 

Przeglądając tę stronę zdobędziesz wiadomości potrzebne do uzyskania karty rowerowej. 
 
 
   Poznasz przepisy ruchu drogowego dotyczące rowerzystów. 
 
   Sprawdzisz swoje wiadomości ze znaków drogowych i krzyżówek. 
 
   Możesz sprawdzić się rozwiązując przykładowe testy. 
 
   Sprawdzisz swoje wiadomości poznając przykładowe pytania. 
 
   Są też linki do ważnych stron.

 

POZNAJ ZASADY PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ.  Kliknij w poniższy baner.

 

Testy wykonane w programie PowerPoint rozwiązuj na pełnym ekranie!

 

         W sobotę 9 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 2 w  Chełmży odbył się  XXXIV Ogólnopolski Turniej Wiedzy Bezpieczeństwa  w Ruchu Drogowym na etapie gminnym. Celem konkursu jest  popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

Oprócz części teoretycznej polegającej na rozwiązaniu testu (25 pytań) sprawdzającego znajomość przepisów ruchu drogowego, zawodnicy musieli także wykonać zadania praktyczne, tj. pokonać rowerowy tor przeszkód, wykazać się umiejętnością jazdy w ,,miasteczku ruchu drogowego”.

W turnieju wzięli udział uczniowie chełmżyńskich szkół podstawowych. Naszą szkołę reprezentowali:

Kamil Juchtowski z kl. VI b,

Maciej Bogalecki z kl. VI b,

Wiktor Sielski z kl. VI b.

Spośród drużyn reprezentujących szkoły podstawowe najlepszą drużyną okazała się Szkoła Podstawowa  nr 2.  

   Wszystkie drużyny ze szkół podstawowych otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta i ZEAO - Chełmża.

 

   Wyłoniono także NAJLEPSZEGO ROWERZYSTĘ. Okazał się nim: 

                        Wiktor Sielski ze Szkoły Podstawowej nr 2.

 

   Nasza drużyna, która zajęła pierwsze miejsce będzie reprezentować naszą  gminę w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 15 kwietnia w Zespole Szkół w Górsku.

 

 

Życzymy powodzenia!

 

Ogłoszenie

 

Dnia 9.04.2011r. o godz.1000 w naszej szkole odbędzie się  XXXIV Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych  na etapie gminnym.

Zapraszamy drużyny ze szkół podstawowych do udziału.

                                  Organizator: Zbigniew Konieczek

 

 

 

 

Terminy egzaminów praktycznych:

2011r


 

CZERWIEC

 

Egzamin teoretyczny:

CZERWIEC

       

 

 

Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych:

 • przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie,
 • jazda do przodu po prostej i łukach w kształcie cyfry 8 (tzw. "ósemka")
 • jazda po wyznaczonym torze,
 • prawidłowe hamowanie i zatrzymanie pojazdu w wyznaczonych miejscach,
 • właściwe reagowanie na znaki  i sygnały drogowe.

 

 

Zasady uzyskania karty rowerowej bądź motorowerowej;

 

 1. Znajomość zasad ruchu drogowego

 2. Umiejętność jazdy rowerem bądź motorowerem

 3. Uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu kwalifikacji ucznia ubiegającego się o kartę rowerową lub motorowerową (potwierdzone w ARKUSZU ZALICZEŃ UCZNIA)

 4. Złożenie wypełnionego ARKUSZA ZALICZEŃ UCZNIA do Dyrektora Szkoły.

 

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:

 1. Ukończenie przez:

  • kandydata na kartę motorowerową 13 lat

  • kandydata na kartę rowerową 10 lat

 2. Przedłożenie pisemnej zgody rodziców/ opiekunów

 3. Przedłożenie pisemnej opinii wychowawcy/ nauczyciela

 4. Przedłożenie ważnej legitymacji szkolnej

 

W celu zakwalifikowania się na egzamin należy dostarczyć

najpóźniej 2 dni przed egzaminem do SP2

ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA

(druk można    pobrać  tutaj  lub otrzymać w szkole ).

    

KARTĘ ROWEROWĄ I MOTOROWEROWĄ WYDAJE DYREKTOR SZKOŁY

  

 

 

 

 

WARTO     ZOBACZYĆ

   

  

   

  

,,Bezpieczny w ruchu drogowym" Dzień Dziecka

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl