Menu

Nawigacja

Menu podstrona

Treść

 

Dyrekcja  Szkoły  Podstawowej  nr 2  w  Chełmży

serdecznie zaprasza Szanownych Rodziców

z Dziećmi

na zapisy do klas pierwszych,

które odbędą się w dniach   30 – 31 marca 2009 roku

w godz. 9.00 – 13.00      (w sali nr 3 na parterze)

 

Nasza placówka szczyci się ponad stuletnią tradycją, chociaż

 duchem jest młoda,

dobrze zorganizowana i przyjazna uczniom.

Dysponujemy:

·   salą gimnastyczną i salą do ćwiczeń korekcyjnych,

· dwiema pracowniami komputerowymi i pracownią multimedialną,

· biblioteką, świetlicą i stołówką szkolną.

Zajęcia odbywają się pod kierunkiem wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycieli.

     Uczniowie objęci są pomocą psychologiczno – pedagogiczną.

     Prowadzone są ćwiczenia:

· logopedyczne,

· rewalidacyjne,

· korekcyjno – kompensacyjne,

· dydaktyczno – wyrównawcze.

 

     Oprócz tego dbamy o wszechstronny rozwój ucznia i jego specyficzne potrzeby  

     edukacyjne proponując:

· gimnastykę korekcyjną,

· naukę  języka angielskiego.

 

Swoje  zdolności poznawcze dzieci rozwijają również biorąc udział w licznych

konkursach, projektach, przedsięwzięciach, kołach zainteresowań.

Artystyczne upodobania realizują  bezpośrednio w zespole wokalno – teatralnym „Śpiewograjki”, tworząc barwne widowiska z udziałem społeczności szkolnej i lokalnej.

Chętnie uczestniczą w wycieczkach dydaktycznych i krajoznawczych, a także

w wielu formach aktywnego spędzania czasu wolnego.

Przy szkole powstało Stowarzyszenie Nauczycieli, Rodziców

i Przyjaciół SP 2

„Dwójka”,

którego zadaniem jest wspieranie wszelkich inicjatyw, pozyskiwanie funduszy

na wyposażenie  oraz organizację życia kulturalnego placówki.

Zapraszamy do odwiedzenia strony naszej internetowej  www.chelmza.pl

(w opcjach „szkoły”) lub  www.szkolanr2wchelmzy.blo.pl

 

 

 

 

 

 

 

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl