Menu

Nawigacja

Menu podstrona

Treść

GRONO PEDAGOGICZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
W CHEŁMŻY

ROK SZKOLNY 2008/2009

 

1.  mgr Ewa Dąbrowska  - dyrektor szkoły,  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

2.  mgr Katarzyna Szwarc – Kręciszewska -  zastępca dyrektora szkoły, język polski, zajęcia   dydaktyczno-wyrównawcze, koło polonistyczne, wychowanie do życia w rodzinie

3.  Jolanta Bilska -  wychowanie fizyczne, SKS

4.  mgr Jacek Bryła -  matematyka, wychowawca 6b

5.  mgr Leonard Chmielewski -  informatyka, technika, koło informatyczne

6.  mgr Renata Chudzik -  kierownik świetlicy szkolnej, plastyka

7.  mgr Elżbieta Dorawa -  kształcenie zintegrowane, wychowawca 3c

8.  mgr Dorota Górtowska -  kształcenie zintegrowane, wychowawca 1b, koło informatyczne

9.  mgr Alina Gruźlewska -  język niemiecki, wychowawca 5a, koło języka niemieckiego

10.  mgr Ewa Habant -  język polski, wychowawca 4a, koło polonistyczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

11.  mgr Anna Kaznowska -  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacja, Ortograffiti

12.  mgr Zofia Kaźmierczak -  kształcenie zintegrowane, wychowawca 3a

13.  mgr Sylwia Kobusińska -  wychowawca świetlicy, gimnastyka korekcyjna

14.  mgr Aldona Lutek -  wychowanie fizyczne, SKS

15.  mgr Izabela Makowska -  matematyka, wychowawca 6c, koło matematyczne

16.  mgr Beata Mazur -  kształcenie zintegrowane, wychowawca 1a

17.  mgr Hanna Nitzler -  religia, socjoterapia

18.  mgr Elżbieta Ostrowska -  kształcenie zintegrowane, wychowawca 3b, rewalidacja

19.  mgr Wioleta Ostrowska -  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

20.  mgr Dorota Piątkowska -  kształcenie zintegrowane, wychowawca 2a, koło teatralne

21.  mgr Agnieszka Rutkowska -  język angielski

22.  Katarzyna Siebert -  język niemiecki, wychowawca 5c

23.  mgr Beata Skrzeczkowska -  język polski, wychowawca 6a, koło polonistyczne,

24.  mgr Katarzyna Stankowska -  bibliotekarz, koło redakcyjne

25.  mgr Magdalena Stefaniak -  matematyka, wychowawca 4b, koło matematyczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

26.  mgr Renata Lewczuk-Szatkowska -  historia, koło historyczne

27.  mgr Izabela Szelągowska -  kształcenie zintegrowane, wychowawca 2b, koło teatralne

28.  mgr Beata Szymczak -  pedagog

29.  ks. Marek Wróblewski -  religia

30.  mgr Iwona Wierzbicka -  przyroda, SKKT, Koło turystyczne

31.  mgr Teresa Pużanowska -  chór

32. mgr Marek Pużanowski -  muzyka, chór

33.  mgr Zenon Sadowski -  wychowanie fizyczne

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl