Menu

Nawigacja

Menu podstrona

Treść

 

 

Szanowni Rodzice ! 
pixel.gif 

 

 


 akapit.gif

 

          Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa z dzieckiem na zapisy do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmży, które odbędą się w dniach 10 – 12 marca 2008 roku

             w godz. 9.00 – 13.00 ( w sali nr 3 na parterze)

              Nasza placówka szczyci się ponad stuletnią tradycją,

      chociaż duchem jest młoda,

      dobrze zorganizowana i przyjazna uczniom.

   

 

Dysponujemy :                        

                                                                                    

·        salą gimnastyczną i salą do ćwiczeń korekcyjnych,

·        dwiema pracowniami komputerowymi i pracownią multimedialną,

·        biblioteką, świetlicą i stołówką szkolną.

     Zajęcia odbywają się pod kierunkiem wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycieli.

     Uczniowie objęci są pomocą psychologiczno – pedagogiczną.

      Prowadzone są ćwiczenia :

·        logopedyczne,

·        rewalidacyjne,

·        zespoły korekcyjno – kompensacyjne,

·        dydaktyczno – wyrównawcze.

     Oprócz tego dbamy o wszechstronny rozwój ucznia i jego specyficzne potrzeby edukacyjne proponując:

 

·        gimnastykę korekcyjną,

·        naukę języka angielskiego i niemieckiego.

     Swoje zdolności poznawcze dzieci rozwijają również biorąc udział w licznych konkursach, projektach, przedsięwzięciach, kołach zainteresowań.

      Artystyczne upodobania realizują bezpośrednio w zespole wokalno – teatralnym „Śpiewograjki” tworząc barwne widowiska z udziałem społeczności szkolnej i lokalnej.

    

     Chętnie uczestniczą w wycieczkach dydaktycznych i krajoznawczych, a także w wielu formach aktywnego spędzania czasu wolnego.

     Przy szkole powstało Stowarzyszenie Nauczycieli, Rodziców i Przyjaciół SP 2 „Dwójka”, którego zadaniem jest wspieranie wszelkich inicjatyw, pozyskiwanie funduszy na wyposażenie oraz organizację życia kulturalnego placówki.

      Zapraszamy do odwiedzenia strony naszej internetowej  www.chelmza.pl ( w opcjach „szkoły” ) lub  www.szkolanr2wchelmzy.blo.pl

    

                                        Z WYRAZAMI SZACUNKU!

                                                                                             Dyrekcja szkoły

 

 

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl