Menu

Nawigacja

Menu podstrona

Treść

KODEKS GRZECZNOŚCI

 
czyli o czym każdy uczeń SP 2 wiedzieć powinien ...

  

1.      Pamiętam, że kultura osobista jest moją wizytówką !

2.      Kłaniam się wszystkim pracownikom szkoły:

  zawsze pierwszy mówię „dzień dobry”;

  uśmiecham się, gdy mijam kogoś, kogo już pozdrowiłem;

  zdejmę czapkę (chłopcy);

  wyjmuję ręce z kieszeni, gdy się kłaniam lub z kimś rozmawiam.

3.      Stosuję, na co dzień zwroty: „PROSZĘ”, „DZIĘKUJĘ”, „PRZEPRASZAM”.

4.      Przychodzę punktualnie na zajęcia.

5.      Ustawiam się przed klasą oczekując na nauczyciela.

6.      Nie biegam po korytarzu.

7.      Nie biję, nie zaczepiam nikogo, nie używam przemocy wobec słabszych.

8.      Ubieram się odpowiednio do sytuacji, zawsze estetycznie.

9.      Dbam o higienę i porządek w miejscu, w którym przebywam:

  nie maluję po ścianach i ławkach;

  nie śmiecę;

   mam odwagę podnieść papierki;

  nie niszczę pomocy naukowych i mienia szkoły.

10.  W czasie lekcji zachowuję się właściwie:

  nie rozmawiam;

  nie przeszkadzam w prowadzeniu zajęć;

  wstaję, gdy nauczyciel się do mnie zwraca;

  podnoszę rękę, zgłaszam się;

  mówię, gdy jestem pytany;

  nie przerywam, gdy wypowiada się ktoś inny;

  staram się być aktywny i pracować w czasie lekcji.

11.  Jestem obowiązkowy:

  pamiętam o starannym odrabianiu zadań domowych;  

  przynoszę podręczniki i przybory szkolne;  

  przychodzę przygotowany na zajęcia;  

  wykonuję polecenia nauczyciela;  

  wywiązuję się z powierzonych mi funkcji;  

  nie opuszczam terenu szkoły w czasie, gdy mam zajęcia;  

  nie wagaruję.  

12.  Staram się być koleżeński:

  nie skarżę;

  nie obgaduję;

  nie naśmiewam się z innych;

  pomagam w nauce słabszym;

  pożyczam zeszyty (choroba kolegi, koleżanki);

  służę radą.

13.  Dbam o kulturę języka:

   nie używam brzydkich wyrazów;

  nie przeklinam;

  nie krzyczę, ale rozmawiam;

  nie prowadzę dyskusji podniesionym tonem;

  grzecznie zwracam się do innych;

  pracuję nad poprawą błędów językowych.

14.  Jestem odpowiedzialny i prawdomówny:

   mam odwagę przyznać się do winy;

  nie kłamię;

  nie zrzucam odpowiedzialności na innych, ale ponoszę je sam.

15.  Kulturalnie zachowuje się w czasie szkolnych uroczystości.

16.  Nie ulegam żadnym szkodliwym nałogom:

   nie palę papierosów;

  nie pije alkoholu.

17.  Pamiętam  o kulturalnym zachowaniu poza szkołą:

   kłaniam się osobom, które znam;

  ustępuję miejsca osobom starszym;

  stosuję formułę grzeczności;

  nie zaśmiecam i nie niszczę otoczenia, chronię przyrodę.

18.  Godnie reprezentuję imię ucznia SP 2.

19.  Staram się pracować nad własnym charakterem, postępuję zgodnie  z "Kodeksem grzeczności" 

 

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl