Menu

Nawigacja

Menu podstrona

Treść

            Dnia 19.06.2007 r. został przeprowadzony szkolny Dzień Sportu. Reprezentacje klas IV, V i VI brały udział w następujących konkurencjach:

  • rzuty ringo do celu,
  • żonglerka piłką,
  • odbicia piłki siatkowej,
  • klasowa skakanka,
  • konkurs na najładniejszy wierszyk o tematyce sportowej,
  • wyścigi z piłeczką tenisową na łyżce,
  • mistrz klawiatury.

Dzień  Sportu Szkolnego - jest to impreza bardzo oczekiwana przez dzieci, ponieważ dostarcza im wiele atrakcji i radosnych przeżyć.

Program imprezy zawiera propozycje różnorodnych form konkursów rekreacyjno - sportowych. Proponowane konkurencje mogą być organizowane dla dzieci w różnym wieku, w sali gimnastycznej jak i na boisku szkolnym. Głównym celem imprezy jest propagowanie wśród uczniów aktywności ruchowej, dbałości o harmonijny rozwój, kształtowanie postaw proekologicznych oraz wychowania do rekreacji.

Konkursy sportowe przeprowadzają nauczyciele wychowania fizycznego we współpracy z nauczycielami, którzy są odpowiedzialni za organizację miejsca do zabaw     i gier, czuwają nad ich bezpiecznym przeprowadzeniem oraz przygotowują przybory i przyrządy.

Cel imprezy:

1.   Integracja podczas gier i zabaw sportowych uczniów w różnym wieku.

2.   Wpajanie zasad zdrowej rywalizacji sportowej.

3.   Wdrożenie do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego.

4.   Kształtowanie podstaw proekologicznych.

5.   Edukacja poprzez zabawę.

                                         

opracował: admin.

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl