Menu

Nawigacja

Menu podstrona

Treść

III MIEJSCA Z LIGI!

Dnia  2.06.07 r. odwiedziliśmy razem z p. Aliną Dudą wydziały UMK, na których przez ostatni rok rozwiązywaliśmy zadania z matematyki.

 • Oto zdjęcie ze starego wydziału Fizyki, gdzie odbywały się...
  Oto zdjęcie ze starego wydziału Fizyki, gdzie odbywały się dotychczasowe zajęcia Ligii Zadaniowej.

                Spotykaliśmy się tam przez cały rok z naszymi rówieśnikami oraz nauczycielami matematyki, by podjąć trud zadań matematycznych. Liga Zadaniowa 2 czerwca 2007 r. obchodziła swoje 20-lecie. Jest to konkurs, którego twórcą  był prof. Leon Jeśmanowicz. W 1987 roku z inicjatywy grupy matematyków, z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z prof. dr Leonem Jeśmanowiczem na czele, został zorganizowany konkurs matematyczny dla klas VI i VII szkół podstawowych województwa toruńskiego o nazwie "Liga Zadaniowa", pod patronatem Toruńskiego Oddziału PTM.

Konkurs zorganizowany został wspólnie z Oddziałem Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz z Kuratorium Oświaty w Toruniu.

Celem konkursu jest pobudzenie i rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród uczniów szkół podstawowych. Organizatorzy poprzez uczniów, widzieli w dalszej perspektywie aktywizację środowiska nauczycieli matematyki na rzecz pracy z młodzieżą zainteresowaną poznawaniem matematyki.

Od roku szkolnego 1995/1996 organizację konkursu przejął Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wraz z Toruńskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Obecnie organizatorami konkursu są:

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Matematycznego,

Kujawsko -pomorskie Kuratorium Oświaty

Na terenie Torunia: Wydział Oświaty Urzędu Miasta Torunia.

                Nasza szkoła brała udział w konkursie już od 10 lat, głównie za sprawą pani Aliny Dudy, która przygotowuje uczniów do konkursów, sprawuje nad nimi opiekę do chwili konkursu, a od trzech lat jest również członkiem Komisji konkursowej. W bieżącym roku szkolnym czworo uczniów brało udział w konkursie:

1.       Aleksandra Dąbrowska

2.       OIiwia Drost

3.       Mateusz Jaworski

4.       Dominika Meller

 

            Twórcą konkursu był prof. Leon Jeśmanowicz. W 1987 roku z inicjatywy grupy matematyków, z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z prof. dr Leonem Jeśmanowiczem na czele, został zorganizowany konkurs matematyczny dla klas VI i VII szkół podstawowych województwa toruńskiego o nazwie "Liga Zadaniowa", pod patronatem Toruńskiego Oddziału PTM.

             Konkurs zorganizowany został wspólnie z Oddziałem Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz z Kuratorium Oświaty w Toruniu.

             Celem konkursu jest pobudzenie i rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród uczniów szkół podstawowych. Organizatorzy poprzez uczniów, widzieli w dalszej perspektywie aktywizację środowiska nauczycieli matematyki na rzecz pracy z młodzieżą zainteresowaną poznawaniem matematyki.

            Od roku szkolnego 1995/1996 organizację konkursu przejął Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wraz z Toruńskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Obecnie organizatorami konkursu są:

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Matematycznego,

Kujawsko -pomorskie Kuratorium Oświaty

Na terenie Torunia: Wydział Oświaty Urzędu Miasta Torunia.

 

 

Nasz szkoła bierze udział w konkursie Liga Zadaniowa już od 10 lat.

 • A to już nowy gmach Wydziału Matematyki i Informatyki UMK,...
  A to już nowy gmach Wydziału Matematyki i Informatyki UMK, gdzie odbieraliśmy nagrody.
 • A to już w nowej auli – głos zabrał dziekan Wydziału...
  A to już w nowej auli – głos zabrał dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk.
 • W środku było bardzo ładnie – mogliśmy podziwiać...
  W środku było bardzo ładnie – mogliśmy podziwiać prace studentów Wydziału Sztuk Pięknych. Podziwialiśmy oryginalnie wykonane obrazy.
 • Pan Piotr Nodzyński (jeden z głównych organizatorów)...
  Pan Piotr Nodzyński (jeden z głównych organizatorów) dostarczał nam zadania na konkurs. Dziękuje wszystkim organizatorom konkursu, którzy przyczynili się do jego organizacji.
 • Następnie głos zabrał Pan Zbigniew Bobiński – jeden...
  Następnie głos zabrał Pan Zbigniew Bobiński – jeden z najważniejszych organizatorów konkursu. To pan Z.B. Bobiński starał się, by zadania dla nas nie były zbyt łatwe i na kolejnych spotkaniach motywował nas do uczciwej i samodzielnej pracy.
 • Listy gratulacyjne otrzymali nasi nauczyciele, bez których...
  Listy gratulacyjne otrzymali nasi nauczyciele, bez których konkurs posiadający 20-letnią tradycję nie byłby możliwy. Naszym wyróżnionym opiekunem była pani Alina Duda.
 • Na zdjęciu Dominika Meller odbiera gratulacje oraz dyplom...
  Na zdjęciu Dominika Meller odbiera gratulacje oraz dyplom i nagrodę książkową z rąk przedstawiciela Kuratora Oświaty – pani Marii Kreft. Chwilę wcześniej nagrodę otrzymała Oliwia Drost.
 • Taką samą nagrodę otrzymał Mateusz Jaworski. Wszyscy...
  Taką samą nagrodę otrzymał Mateusz Jaworski. Wszyscy otrzymaliśmy książki, które okazało się, że są bardzo drogocenne. Na okładce pamiątkowej książki z XX-lecia Ligii był błąd! Wydano tylko kilka takich egzemplarzy, więc można uznać, że otrzymaliśmy „białego kruka”.
 • Po zakończeniu uroczystości przed gmachem wydziału...
  Po zakończeniu uroczystości przed gmachem wydziału Matematyki i Informatyki: (od lewej) Dominika Meller, Oliwia Drost, Mateusz Jaworski. Uważamy, że osiągnęliśmy ten sukces dzięki poświęceniu pa ni Aliny Dudy oraz dzięki naszej systematycznej pracy na zajęciach koła matematycznego.

Autorzy:

p. Alina Duda

Oliwia Drost

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl