Urząd Miasta Chełmży

Imieniny

Ruty, Marii, Magdaleny

Nawigacja

Odnośniki

Menu

Intranet

Intranet

Banery

 • fundusze europejskie
 • http://geoportal.mojregion.info/

Banery

 • Triathlon 2019

Treść strony

ZAPROSZENIE


Burmistrz Miasta Chełmży


oraz I Chełmżyńska Gimnazjalna


Drużyna Harcerska
„Pasieka” im. Zawiszy Czarnego


ma zaszczyt zaprosić na uroczysty Apel Poległych, który odbędzie się na chełmżyńskim Rynku dnia 21 stycznia 2006 roku o godzinie 1800. Apel ten stanowi nierozłączną część harcerskiego rajdu i stał się już godną kontynuacji tradycją. W nucie patriotycznego uniesienia wspominamy tych, którzy oddali życie walcząc z wojskami Grenzschutzu o wolną Chełmżę, tym samym przyczyniając się do poszerzenia niepodległych granic naszej ojczyzny.
Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ!!!  
     Organizatorzy       

W dniu 24 czerwca odbył się po raz trzeci Rajd Rowerowy. Tym razem trasa rajdu nie przebiegała wokół Jeziora Chełmżyńskiego lecz przez Skąpe, Dubielno, Lipienek Papowo Biskupie. Na trasie tej uczestnicy mogli obejrzeć ruiny dwóch zamków krzyżackich w Lipienku i Papowie Biskupim. W rajdzie wzięło udział około 40 osób. Na trasie uczestnicy rozwiązywali zadania związane z historią regionu, pozwoliło to na wyłonienie zwycięzców, którymi została drużyna „Los Roveros”. Zwycięzka drużyna otrzymała z rąk Burmistrza Miasta Puchar oraz nagrody rzeczowe.

 

Ukwiecona Chełmża

Corocznie w mieście Chełmża przeprowadzana jest akcja sadzenia kwiatów jednorocznych w gazonach usytuowanych wzdłuż ul. Gen. Sikorskiego, na płycie Rynku oraz przy Cmentarzu Parafialnym tzw. „Starym” przy ul. Chełmińskiej. Wysadzono 1000 sztuk bratków, które w malowniczy sposób wprowadzają przechodniów w wiosenny i zarazem przedświąteczny nastrój.

Wydawać mogłoby się, iż piękno Chełmży jest priorytetem nie tylko dla władz miasta, ale również dla jej mieszkańców. Niestety corocznie znaczna ilość nasadzonych kwiatów pada łupem złodziei co sprawia, iż gazony pustoszeją. Dlatego też zwracamy się z prośbą do mieszkańców Chełmży o reagowanie na podobne występki, co w widoczny sposób przyczyni się do podniesienia estetyki miasta.

Łączna kwota wydatków w ramach nasadzeń wyniosła 3.244,12 zł brutto ( w tym także malowanie gazonów ). Usługę powyższą wykonuje firma P.H.U. „ALDOM” s.c. z siedzibą w Toruniu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, wybrana w ramach przetargu nieograniczonego.


MIKOŁAJ W CHEŁMŻY!!!

Dnia 6.12.06 r. w
Świetlicy Miejskiej przy ul. Tumskiej 12, odbyło się uroczyste
rozdanie paczek dla dzieci uczęszczających do Świetlicy Miejskiej
oraz osób korzystających z Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Zaproszonymi gośćmi była p. Teresa Nowicka- Naczelnik
Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich, która złożyła
wszystkim obecnym życzenia zdrowia i spokoju, radości z okazji
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. W spotkaniu
uczestniczyło również kierownictwo MOPS-u: p. Marta
Radusiewicz i p.Barbara Tutak.


Oczywiście nie
mogło zabraknąć Świętego Mikołaja, który przybył z
dalekiej Laponii, mimo braku odpowiedniej śnieżnej aury, aby
osobiście wręczyć upominki dla 400 dzieci. Milusińscy ochoczo
pozowali do wspólnego zdjęcia ze Świętym, a chcąc wkupić
się w jego łaski i otrzymać podarek recytowali wiersze i śpiewali
piosenki. Groźny wygląd Mikołaja niektóre dzieci
przyprawiał o lęk, który szybko przełamywały, skuszone
słodka pokusą. Spotkanie to upłynęło w radosnym nastroju. Dzieci
żegnały się z obietnicą poprawy i nadzieją na spotkanie w
przyszłym roku.KANALIZACJA SANITARNA

W okresie od 4 do 30 grudnia br. wykonywana będzie inwestycja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piastowskiej w Chełmży”. Polega ona na budowie 225,00 mb sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm oraz 55,00 mb przykanalików Ø 150 mm z rur kamionkowych dwustronnie szkliwionych.

Wykonawca robót, Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” sp. z o.o. w Chojnicach, wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień Publicznych. Koszt realizacji inwestycji to 122.630,00 zł brutto.

Przedstawiona inwestycja ma na celu sukcesywną likwidację indywidualnych szamb i podłączenie gospodarstw domowych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Powyższe wpłynie także pozytywnie na środowisko przyrodnicze poprzez likwidację potencjalnego wypływu ścieków do wód gruntowych z nieszczelnych lub nie opróżnionych zbiorników na nieczystości.

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Na przełomie października i listopada bieżącego roku w Chełmży na osiedlu „Górna” zrealizowana została inwestycja pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Depczyńskiego, Malewskiego i Władysławskiego w Chełmży”. Projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę, wydanym przez Starostwo Powiatowe w Toruniu, objęta jest budowa oświetlenia na całym osiedlu, a powyższy zakres jest pierwszym z trzech etapów realizacji inwestycji. W kolejnych latach planowane jest wykonanie dalszego zakresu rzeczowego.

Wykonawca inwestycji, P.P.U.H. „ELTRANS” z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 43-45, wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych. Koszt realizacji omawianego etapu robót wyniósł 71.817,86 zł brutto – środki pochodziły w 100% z budżetu miasta.

W ramach inwestycji zrealizowano 20 punktów świetlnych i ułożono 676 mb kabla energetycznego. Z uwagi na fakt, iż ulica Malewskiego jest znacznie węższa od pozostałych zastosowano tu słupy stalowe ocynkowane parkowe, natomiast w pozostałych ulicach usytuowano słupy betonowe. Jedną z nowości jest fakt, iż do realizacji punktów świetlnych użyto opraw z żarówkami sodowymi.

 Równanie dróg

W związku z nadchodzącym okresem zimowym, kolejny raz rozpoczęły się prace związane z równaniem dróg gminnych na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3-go Maja oraz częściowo w ulicy Spacerowej i Turystycznej. Koszt usługi w roku bieżącym wyniósł 1.300,00 zł brutto. Powyższe prace mają na celu doraźne poprawienie stanu technicznego dróg o nawierzchni żużlowej. Omawianą usługę wykonuje Zakład Drogowo-Budowlany z Rogowa. Wskazać należy, iż Gmina Miasto Chełmża w zakresie bieżącego utrzymania ma 10,02 km dróg o nawierzchni żużlowej.

W ramach posiadanego projektu budowlanego rozpoczęto prace związane z docelowym utwardzeniem pasów drogowych na wspomnianym terenie. Pierwszym krokiem w tym kierunku była budowa ulicy Chrobrego ( wykonanie jezdni z betonu asfaltowego oraz obustronnych chodników z kostki polbruk ), realizowana w okresie od sierpnia do września b.r. Sukcesywnie, w miarę możliwości finansowych budżetu miasta, będą budowane kolejne pasy drogowe – zgodnie z projektem budowlanym.

I sesja Rady Miejskiej

   Na I sesji Rady Miejskiej Chełmży odbytej w dniu 27 listopada 2006 r. rada dokonała wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej oraz powołania i ustalenia składów osobowych komisji stałych rady.
Przewodniczącym Rady Miejskiej Chełmży wybrany został radny Pan Janusz Kalinowski.
Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Chełmży wybrana została radna Pani Małgorzata Polikowska.
Powołano komisje stałe Rady Miejskiej w następujących składach:


Komisja planowania, budżetu i finansów             

1. Malczyński Jarosław - przewodniczący
2. Gajewski Jerzy
3. Kalinowski Janusz
4. Mikołajczyk Janusz
5. Szwugier Arkadiusz
6. Zieliński Zdzisław

Komisja spraw społecznych

1. Wierzbowski Marek – przewodniczący
2. Gajewski Jerzy
3. Kuczka Franciszek
4. Mikołajczyk Janusz
5. Myszkowska Krystyna
6. Nowacki Sławomir
7. Polikowska Małgorzata
8. Szwugier Arkadiusz

Komisja rewizyjna

1. Władysiak Zbigniew – przewodniczący
2. Malczyński Jarosław
3. Szubrych Irena
4. Wierzbowski Marek
5. Zegarski Krzysztof

Komisja gospodarki miejskiej i rozwoju społeczno-gospodarczego

1. Szubrych Irena – przewodnicząca
2. Gajewski Jerzy
3. Nowacki Sławomir
4. Myszkowska Krystyna
5. Władysiak Zbigniew
6. Zegarski Krzysztof
7. Zieliński Zdzisław

 • od lewej: Sławomir Nowacki, Jarosław Malczyński, Zdzisław...
  od lewej: Sławomir Nowacki, Jarosław Malczyński, Zdzisław Zieliński, Jerzy Gajewski, Krystyna Myszkowska, Irena Szubrych, Marek Wierzbowski, Małgorzata Polikowska, Zbigniew Władysiak, Arkadiusz Szwugier, Krzysztof Zegarski, Burmistrz Miasta Jerzy Czerwiński, Janusz Kalinowski, Janusz Mikołajczyk, Franciszek Kuczka

ZADRZEWIENIA W MIEŚCIE CHEŁMŻA

Corocznie jesienią w mieście Chełmża przeprowadzana jest akcja zasadzeń drzew i krzewów na terenach przeznaczonych pod zieleń. W roku bieżącym w miesiącach X-XI było to łącznie 400 sztuk drzew ( tj. olsza czarna, wierzba, brzoza omszona, klon jawor ) oraz 3.190 sztuk krzewów ( tj. tawuła van Houtte’a, irga pozioma, róża fałdzistolistna, jaśminowiec wonny, iglaki, złotokap zwyczajny ). Wydawać mogłoby się, że to duża liczba zważając na fakt, iż jest to akcja odbywająca się każdego roku i roślinności powinno znacząco corocznie przybywać. Zaznaczyć jednakże należy, iż połowa z nasadzonych drzew i krzewów pada łupem złodziei oraz ulega aktom wandalizmu.

Łączna kwota wydatków w ramach zadrzewień w roku 2006 wyniosła 14.029,50 zł, z czego 9.270,00 zł stanowi dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu, a 4.759,50 zł to środki budżetu miasta. Wykonaniem nasadzeń zajmuje się firma wybrana w ramach przetargu nieograniczonego i obecnie jest to P.H.U. „ALDOM” s.c. z siedzibą w Toruniu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 73.

Wykaz miejsc, w których prowadzone były nasadzenia w roku bieżącym:

 1. Teren w obrębie niecki Jeziora Miałkusz – 650 sztuk ( drzewa i krzewy ),

 2. Ulice Gen. W. Sikorskiego, Toruńska, Kościuszki, Dworcowa, Bydgoska, 3-go Maja – 500 sztuk ( krzewy ),

 3. Ulica Gen. W. Sikorskiego – mały sadek – 260 sztuk ( krzewy ),

 4. Teren Cmentarza Żołnierzy Radzieckich i teren byłego cmentarza ewangelickiego – 300 sztuk ( drzewa i krzewy ),

 5. Teren za stadionem przy ul. 3-go Maja – 100 sztuk ( drzewa i krzewy ),

 6. Tereny przy ulicy Dworcowej – 130 sztuk ( krzewy ),

 7. Teren przy ul. Sikorskiego – Park Wilsona – 60 sztuk ( krzewy ) – poniżej przedstawiono zdjęcia ze wskazanego terenu.

 „Węzeł Chełmża”

W dniu 19 października br. w Sali Mieszczańskiej Urzędu Miasta w Chełmży odbyło już drugie z rzędu spotkanie poświęcone możliwościom i perspektywom lokalizacji węzła autostradowego noszącego roboczą nazwę „Węzeł Chełmża” w miejscowości Dźwierzno w gminie Chełmża, w ciągu projektowanej autostrady A-1. Organizatorami spotkania byli, podobnie jak w przypadku pierwszego spotkania w czerwcu br., dwaj parlamentarzyści z naszego województwa, poseł RP pan Antoni Mężydło (PiS) oraz poseł RP, pan Jan Wyrowiński (PO). Rolę gospodarza pełnił Burmistrz Chełmży, pan Jerzy Czerwiński. W spotkaniu udział wzięli m.in. Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego, pan Waldemar Achramowicz, w zastępstwie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, pan Mirosław Jagodziński, Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury, pan Sławomir Wiertel, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, pan Jan Wadoń, z ramienia Starosty Toruńskiego, członek Zarządu Powiatu, pan Jerzy Wierzchowski, Wójt gminy Chełmża, pan Jacek Czarnecki, Burmistrz Wąbrzeźna, pan Bogdan Koszuta, Burmistrz Kowalewa Pomorskiego, pan Andrzej Grabowski , Dyrektor bydgoskiego oddiału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, pan Wiesław Dziuba, radni miasta i gminy Chełmża oraz mieszkańcy obu gmin.

Kolejne spotkanie poświęcone było omówieniu dotychczas podjętych działań w przedmiocie akceptacji przez Ministerstwo Transportu i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad lokalizacji węzła autostradowego w miejscowości Dźwierzno k/Chełmży. Podczas spotkania zaprezentowana ostatnią korespondencję w w/w sprawie oraz poinformowano o wynikach rozmów obu wymienionych parlamentarzystów oraz Burmistrza Chełmży i Wójta Gminy Chełmża w Ministerstwie Transportu. Po zaprezentowaniu stanowiska inwestora budowy autostrady tj. GDDKiA, podjęto decyzję o powołaniu zespołu roboczego, który pełniłby rolę koordynatora działań w w/w sprawie. Jako przewodzącego grupie roboczej wybrano Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, pana Jana Wadonia.

Podczas spotkania poruszono również kwestię potrzeby rozpoczęcia prac projektowych związanych z budową wspomnianego węzła, w cele umożliwienia jednoczesnej przyszłej jego realizacji, w trakcie głównych prac budowlanych związanych z budową tego odcinka autostrady.

"Chełmża pod czujnym okiem"

       Budowa sieci monitoringu wizyjnego zrealizowana została przez firmę Nowoczesne Technologie Informatyczne sp. z o.o. z Warszawy w ramach umowy zawartej z Burmistrzem Miasta. Realizacja przedsięwzięcia nastąpiła w okresie od 19 września do 17 października br. Wspomniana firma została wyłoniona w drodze przetargu spośród 4 firm w nim uczestniczących. Wcześniej , w okresie maj-lipiec br. opracowana została koncepcja budowy sieci monitoringu, a na jej podstawie dokumentacja techniczna wspomnianego zadania. Wykonawcą obu opracowań projektowych była firma ELPRO z Inowrocławia.

Koszt robót instalacyjno-montażowych wraz z zakupem urządzeń wyniósł 198.000 zł. W ramach zrealizowanego etapu budowy sieci monitoringu zainstalowano 5 kamer szybkoobrotowych firmy BOSCH przekazujących obraz bezprzewodowo drogą radiową oraz centrum nadzoru zlokalizowane w Komisariacie Policji przy ul. Sądowej, wyposażone m.in. w komputery do obsługi kamer i archiwowania materiałów, 3 monitory oraz urządzenia nadawczo-odbiorcze i transmisyjne.

Całodobowym monitoringiem wizyjnym objęto ul. Chełmińską, Rynek, Sikorskiego, Rynek Garncarski, Mickiewicza, Sienkiewicza i Hallera. Wspomniana inwestycja jest I etapem budowy kompleksowego systemu monitoringu, który w kolejnych latach rozszerzany będzie w kierunku placówek oświatowych i terenów rekreacyjnych nad jeziorem.

Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 16 października 2006 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Sali Mieszczańskiej Ratusza odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół oraz nauczycielami. Podczas spotkania burmistrz Chełmży Pan Jerzy Czerwiński wręczył nagrody. W tym roku nagrody otrzymali:

Pani Małgorzata Zombrowska – dyrektor Przedszkola Nr 1 ,

Pani Małgorzata Sadzikowska – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2,

Pani Ewa Wiśniewska- nauczyciel Gimnazjum Nr 1

 „Budowa ulicy Chrobrego w Chełmży”

     W dniu 09.08.2006r. nastąpiło przekazanie placu budowy pod inwestycję pn. „Budowa ulicy Chrobrego w Chełmży” polegającą na wymianie nawierzchni pasa drogowego ( chodników i jezdni )...

Więcej informacji w pliku poniżej:

          Dnia 14 września 2006 roku odbyło się w Chełmży uroczyste oddanie do użytku świeżo wyremontowanej pływalni. Jako pierwszy w wodzie znalazł się Burmistrz Jerzy Czerwiński.

          Pływalnia będzie czynna w godzinach od 8:00 do 22:00. W godzinach rannych basen jest zarezerwowany dla dzieci i młodzieży szkolnej. Od godziny 15:00 mogą korzystać wszyscy. Za godzinę pływania bilet dla dorosłych będzie kosztował 5 zł, dla młodzieży 3 zł a dla dzieci 2 zł. Jest również możliwość nabycia karnetu.  

W dniu 9 września 2006 r. odbył się IV Rajd Rowerowy zorganizowany przez Burmistrza Miasta Chełmży. Trasę liczącą 35 km przejechało 43 uczestników. Trasa rajdu jest zapisana w przewodniku - "Chełmża na weekend" pn. "Spotkanie z ceramicznym Krzyżakiem".
Nad Jeziorem Chełmżyńskim odbyły się w dniu 10 czerwca 2006r. V Regionalne Zawody im. Józefa Ciemielewskiego o puchar Zarządu Regionu Toruńskiego. Pucharem Burmistrza  Miasta Chełmży uchonorowano Janusza Szatkowskiego, który w klasyfikacji indywidualnej zajął pierwsze miejsce. Drużynowo I miejsce zajeli Janusz Szatkowski, Janusz Pokorniecki, Wojciech Oskroba - reprezentujący chełmżyńską cukrownie.
Dzień Dziecka - 1 czerwca 2006 r.
Galeria - Dzień Dziecka 2006

XXVI Dni Chełmży


 


W dniach 21 – 23 lipca 2006 r. w ramach obchodów Dni Chełmży odbyło się szereg imprez sportowych i kulturalnych dla mieszkańców naszego miasta. Jedną z imprez, która cieszyła się dużą popularnością były II Zawody Wędkarskie o puchar Burmistrza Miasta Chełmży. Zawody odbywały się na Jeziorze Chełmżyńskim w dwóch kategoriach: spinning i spławik.


Puchar Burmistrza w kategorii spławik zdobył Pan Gruczykowski Ryszard, który złowił  7.770 kg. Ryb, natomiast w kategorii spinning zwyciężył Pan Piotr Kręciszewski z wynikiem 1.720 kg ryb. Kolejne miejsca w kategorii spinning zajęli:


Rykaczewski Zbigniew – 1.540 kg


Pałucki Krzysztof  - 1.270 kg


Śliwiński Piotr – 0.640 kg


Śliwiński Krzysztof – 0.510 kg


 


W kategorii spławik :


Pawłowski Bogdan – 7.370 kg


Kupnowicki Waldemar – 6.570 kg


Słoniecki Roman – 4.900 kg


Burczaniak Wiesław – 3.840 kg


 


Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe, które ufundował Burmistrz Miasta Chełmży oraz firma Henkom z Chełmży. Natomiast nagrodę za największą rybę otrzymał Pan Rykaczewski Zbigniew za szczupaka o masie 1.050 kg. Nagrodę tę ufundował właściciel sklepu Wędkarskiego przy Szosie Lubickiej 150 w Toruniu Pan Waldemar Ziętek.


 


 


 


W tym samym dniu o godzinie 16.00 na parkingu Ośrodka Turystycznego przy ul. Tumskiej 12 a odbyły się po raz pierwszy zawody Strong Man – Siłacz Chełmży 2006. Zawody cieszyły się ogromną popularnością. Wielu Chełmżan przyszło podziwiać zmagania najsilniejszych mężczyzn. Szczególnie dopingowali  Tomasza Rzymowskiego, który jest również chełmżaninem. Po szeregu konkurencji siłowych wyłoniony został zwycięzca zawodów, który zdobył tytuł Siłacza Chełmży 2006. Tytuł ten otrzymał Patyk Artur z Inowrocławia, drugie miejsce zdobył Tomasz Rzymowski z Chełmży a trzecie Michał Mucha z Bydgoszczy. Organizatorem zawodów był Burmistrz Miasta Chełmży, jednak szczególne podziękowania należą się Zakładowi Pogrzebowemu Państwa Rzymkowskich z Chełmży, którzy bardzo mocno zaangażowali się w organizację tych zawodów.


 


 


Trzecią imprezą sportową tego dnia był mecz towarzyski pomiędzy drużynami Legii Chełmża i Zdroju Ciechocinek. Na boisku przy ul. 3 Maja 18 rywalizowali zarówno juniorzy jak i seniorzy. Mecz odbywał się w przyjacielskiej atmosferze, był to między innymi pożegnalny mecz Pana Jerzego Smolarza, który zakończył swoją piłkarską karierę, jednak nadal będzie szkolił zawodników Legii. W tym dwumeczu młodzi piłkarze Legii zwycięż 3 – 2, natomiast seniorzy 1-0.

 


 


 


Tradycyjnie jak co roku wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi, pozostających w mieście, OSiT w ramach ,,Lata Sportowego 2006’’ zaplanował zorganizowanie jednej z ośmiu imprez w czasie trwania ,,Dni Chełmży’’.


         Praktycznie od 17.07.2006 r. w godzinach popołudniowych rozpoczęły się zawody piłki nożnej plażowej na kąpielisku miejskim Ustronie, gdzie zgłosiło się prawie 40 zawodników w przedziale wiekowym od 12 do 16 lat, rozpoczynając rozgrywanie meczów systemem pucharowym ,,każdy z każdym’’, które trwały dwa razy po 15 minut z przerwą. Mecze te sędziowane były przez ratowników kąpieliska miejskiego, którzy wraz z obsługą organizacyjną czuwali nad przebiegiem imprezy.


         Od dnia 18.07.2006 r. rozgrywki między drużynami odbywały się, na kąpielisku, w godzinach przedpołudniowych. Łącznie rozegrano 17 meczów. Finał trzech najlepszych rozegrany został w sobotę 22.07.2006 r.  Najlepszym strzelcem zawodów okazał się Marcin Kowalski, który we wszystkich meczach zdobył  łącznie 40 goli.


 


I miejsce zdobyła drużyna w składzie: Marcin Kowalski, Patryk Brandt, Dawid Bocian, Damian Kucharczyk, Maciej Seroka..


 


II miejsce zdobyła drużyna w składzie: Dawid Huzarski, Tomasz Bukowski, Krystian Domian, Patryk Kieszkowski, Dawid Krawyciński.


 


III miejsce zajęła drużyna w składzie: Radosław Pancerz, Dawid Pancerz, Marcin Latarski, Sylwek Kowalski, Michał Szulc.


 


Nagrody dla zwycięzców ufundował Burmistrz Miasta Chełmży.

Obchody 750 rocznicy przybycia Juty von Sangerhausen w okolice Chełmży

Odnośniki

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok:

Banery

 • Ziemia gotyku
 • Samorządowy Informator SMS
 • Facebook
 • mikroporady.pl

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Chełmża   ul. Hallera 2   |   87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
Jesteś 18334 osobą na tej stronie

Stopka

      Copyright Urząd Miasta Chełmża   |   Polityka prywatności   |   powered by netadmin 7.20
Link - Unia Europejska

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.