Menu

Nawigacja

Treść

10. Bezpieczne Miasto Chełmża
Z inicjatywy burmistrza miasta Jerzego Czerwińskiego przystąpiono do opracowania programu "BEZPIECZNE MIASTO CHEŁMŻA".

 Programu Zapobiegania Przestępczości i Poprawy Bezpieczeństwa – „ Bezpieczna Chełmża”.

W dniu 25 października br. w Sali Mieszczańskiej Urzędu Miasta Chełmży odbyło się spotkanie osób zaangażowanych w realizację Programu Zapobiegania Przestępczości i Poprawy Bezpieczeństwa – „ Bezpieczna Chełmża”.

W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Chełmży mgr Jerzy Czerwiński, który podziękował uczestnikom spotkania za aktywny udział w realizacji Programu .

Ponadto w czasie spotkania Komendant Komisariatu Policji w Chełmży przedstawił aktualną ocenę stanu bezpieczeństwa w mieście, zaprezentowano możliwości systemu monitoringu, który dzień wcześniej uruchomiono w Chełmży, ustalono kierunki działania na 2007 rok.

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl