Menu

Nawigacja

Menu podstrona

Treść

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 

 

Prawa i warunki korzystania z wypożyczalni

 

 

1.     Biblioteka szkolna udostępnia zbiory uczniom, nauczycielom, pracownikom administracyjnym szkoły oraz rodzicom uczniów naszej szkoły w czasie określonym harmonogramem pracy biblioteki.

 

2.     Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

 

3.     Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie, którzy dobrze opanowali technikę czytania.

 

4.     W bibliotece należy zachowywać się spokojnie i cicho, mówić szeptem i nie przeszkadzać innym.

 

5.     W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów.

 

6.     Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych książek.

 

7.     Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.

 

8.     W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

 

 

Wypożyczenia książek

 

 

 

1.     Czytelnik może wypożyczyć książki tylko na swoje nazwisko.

 

2.     Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na dwa tygodnie.

 

3.     Książki wypożyczonej na swoje nazwisko nie można przekazywać osobom trzecim.

 

 

Poszanowanie książek

 

 

1.  Czytelnik szanuje i dba o wypożyczone książki.

 

2.     Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę.

 

3.     Jeśli odkupienie książki jest niemożliwe, powinien oddać inną, wskazaną przez bibliotekarza.

 

 

Regulamin czytelni

 

 

1.  Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjni oraz rodzice uczniów naszej szkoły.


2.     Do czytelni należy wchodzić spokojnie, z czystymi rękami i bez jedzenia.

 

3.     W czytelni obowiązuje cisza.

 

4.     Korzystających z czytelni wpisuje się do zeszytu czytelni.

 

5.     W czytelni można korzystać ze zbiorów wypożyczalni, czasopism i księgozbioru podręcznego.

 

6.     Książki i czasopisma odkłada się na ustalone miejsce.

 

7.     Niektóre wydawnictwa z księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczone do domu pod koniec   pracy biblioteki, pod warunkiem zwrotu następnego dnia przed lekcjami pierwszej zmiany.

 

8.     Książki i czasopisma należy szanować, zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

 

 

         Zakres obowiązków nauczyciela - bibliotekarza określa statut szkoły.

 

 

 

 

 

Współpraca biblioteki szkolnej

 

 

 

 

1.     Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami poprzez: lekcje biblioteczne, konkursy czytelnicze i plastyczne.

 

2.     Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami i wychowawcami naszej szkoły poprzez realizacje ścieżki międzyprzedmiotowej-czytelniczej i medialnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl