Menu

Nawigacja

Menu podstrona

Treść

Wiadomości z Ratusza - Październik 2006
 

Rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony ogłoszony przez Burmistrza Miasta, Jerzego Czerwińskiego, na budowę oświetlenia ulicznego w ulicach Depczyńskiego, Malewskiego i Władysławskiego na osiedlu przy ul. Górnej. Na wykonawcę wspomnianych robót wybrano Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe “ELTRANS” z Gniezna, która to firma zadeklarowała najniższą cenę wykonania robót, wynoszącą 71.817 zł. W przetargu udział wzięło 4 oferentów. Godnym podkreślenia jest fakt, iż w przeprowadzonym przetargu udało się uzyskać cenę znacznie niższą od kosztorysu inwestorskiego, którego wartość wynosiła 89.289 zł, co w ostatnim czasie z uwagi na ożywienie na rynku usług budowlanych jest sytuacją rzadko spotykaną. W ramach wspomnianej inwestycji wykonana zostanie sieć okablowania związanego z zasilaniem w energię elektryczną o łącznej długości blisko 700 mb oraz ustawionych zostanie 20 słupów oświetleniowych z oprawami, w tym 5 słupów typu parkowego. Termin rozpoczęcia robót przewidziano na 25 października, natomiast planowany termin zakończenia robót przewidziano na 10 listopada br. W okresie od 10 do 20 października br. na terenach zieleni miejskiej wykonano kolejne nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta. Prace wykonywała firma ALDOM z Torunia, która w ramach umowy z Burmistrzem Miasta prowadzi prace konserwacyjne i pielęgnacyjne zieleni miejskiej. W ramach tegorocznych jesiennych nasadzeń posadzono ok. 400 sztuk drzew i ponad 3000 sztuk krzewów. Spośród gatunków nasadzonych drzew wymienić należy brzozy, lipy, klony, olsze i wierzby, natomiast spośród gatunków krzewów wymienić należy kilka gatunków tawuł, mahonię, irgę, jaśminowiec, złotokapy, forsycje oraz szereg innych gatunków. Nasadzeniami objęto zieleń przyuliczną przy ulicach Dworcowej, Sikorskiego, Toruńskiej, Kościuszki, Bydgoskiej i 3 Maja, teren cmentarza żołnierzy radzieckich i byłego cmentarza ewangelickiego, teren Parku Wilsona tzw. Sadek, tereny zielone za stadionem oraz teren mokradła Miałkusz. Dla mieszkańców największą atrakcja w ramach nasadzeń winna być nowa kompozycja złożona z 60 ozdobnych drzew i krzewów iglastych, która pojawi się jeszcze do końca października br. w tzw. Sadku w sąsiedztwie fontanny. Wspomniane nasadzenia na terenach zielonych wykonywane są ze środków własnych miasta oraz ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie blisko 10 tyś. zł.

Od kilku tygodni funkcjonuje już długo oczekiwany przez mieszkańców basen miejski przy ul. Bydgoskiej, którym zarządza Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży. Wykonawcą modernizacji basenu w ramach umowy z Burmistrzem Miasta była lokalna firma Henkon, a koszt robót i wyposażenia wyniósł ponad 1,5 mln zł. O tym jak potrzebna to była inwestycja dla lokalnej społeczności mogą świadczyć pierwsze dane dotyczące liczby osób korzystających z obiektu. I tak dla przykładu w okresie od 3 do 15 października br. z basenu skorzystało ponad 3.100 osób, w tym średnio w dni powszednie licząc dzieci i młodzież szkolną, ok. 400 osób dziennie. Spośród grup zorganizowanych z obiektu korzystają wszystkie chełmżyńskie szkoły, szkoły z terenu gminy Chełmża, zakłady pracy i kluby sportowe, a ponadto oczywiście osoby indywidualne poza godzinami objętymi rezerwacją.

W przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Burmistrza Miasta na wykonanie kanalizacji sanitarno-deszczowej w ulicach Groszkowskiego, Wryczy, Piastowskiej, Depczyńskiego, Malewskiego i Władysławskiego uczestniczyło 5 oferentów. Za najkorzystniejszą uznana została oferta Przedsiębiorstwa Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska “EKOMEL” sp. z o.o. z Chojnic. Wspomniana firma zaproponowała najniższą cenę ofertową wynoszącą 1.067.956 zł, tj. o blisko 200 tyś. zł niższą niż przewidywał to kosztorys inwestorski. Realizacja zadania przewidziana jest od listopada br. do października roku przyszłego. Zadanie to jest kontynuacją rozbudowy sieci kanalizacyjnej na osiedlach mieszkaniowych, a prowadzone będzie w trzech różnych rejonach miasta.

W połowie października br. zakończone zostały dwa ważne zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych budżetu miasta. Pierwszą ze wspomnianych inwestycji jest budowa ulicy Chrobrego, pierwszej z ulic objętych projektem kompleksowej modernizacji ulic osiedla mieszkaniowego przy ul. 3 Maja. Wspomniana ulica została kompleksowo zmodernizowana, gdyż w ramach przedsięwzięcia wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej oraz obustronnie chodniki z kostki betonowej POLBRUK. Jezdnia o szerokości 6 m została ułożona na dwóch warstwach podbudowy, z kamienia i kruszywa z melafiru, a na tak skonstruowanej podbudowie ułożono dwie warstwy masy bitumicznej. Realizacja zadania była możliwa dzięki wcześniejszemu wykonaniu wszystkich sieci infrastruktury technicznej.

Drugim z zakończonych zadań jest wykonanie sieci monitoringu wizyjnego miasta, obejmującego montaż pięciu kamer i centrum dozoru w Komisariacie Policji. Dzięki tej inwestycji całodobowym monitorowaniem objęto centrum miasta, w tym ulice Sikorskiego, Rynek, Chełmińską, Rynek Garncarski, Hallera, Rybaki, Mickiewicza i Sienkiewicza. Realizacja wspomnianego zadania jest elementem kompleksowego programu poprawy bezpieczeństwa publicznego w mieście ”Bezpieczna Chełmża” opracowanego przez Burmistrza Miasta i uchwalonego przez Radę Miejską. Wartość obu wymienionych zadań, finansowanych ze środków miasta znacznie przekroczyła kwotę 1 mln zł.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, tradycyjnie już w sali mieszczańskiej Ratusza odbyło się spotkanie władz Miasta z przedstawicielami środowiska oświatowego. Tegoroczne nagrody burmistrza za szczególne osiągnięcia zawodowe otrzymali:

Pani Małgorzata Zombrowska – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 za szczególne osiągnięcia w zakresie wychowania, promując osiągnięcia przedszkola w środowisku, Pani Małgorzata Sadzikowska – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 za krzewienie masowej kultury fizycznej, promocję Miasta Chełmży, Pani Ewa Wiśniewska – nauczyciel Gimnazjum nr 1 za propagowanie wśród uczniów idei Unii Europejskiej , kształtowanie wśród nich zainteresowania ruchem turystyczno-krajoznawczym.                                                                              Burmistrz Miasta                                                                        (-) mgr Jerzy CzerwińskiChełmża, dnia 20 października 2006

drukuj (Wiadomości z Ratusza - Październik 2006)

drukuj całą stronę

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl