Menu

Nawigacja

Menu podstrona

Treść

Wiadomości z Ratusza Lipiec - sierpień 2006
 

  • W dniu 10 lipca 2006 roku podpisana została umowa dotacji pomiędzy Burmistrzem Miasta Chełmży, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie zadania pn. ”Zadrzewienie i zakrzewienie terenów miasta Chełmży”. WFOŚiGW udzielił dotacji na w/w przedsięwzięcie do kwoty 9.270 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 14.030 zł przy udziale środków własnych 4.760 zł.

Bank Spółdzielczy w Chełmnie umową z lipca br. za umieszczenie reklamy swojej firmy na obiektach sportowych Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży przekazał środki finansowe w wysokości 3.500 zł. Za w/w środki OSiT zakupił siedzenia plastikowe na wybudowane 3 lata temu trybuny. Ponadto sfinansowana zostanie także budowa płotu pomiędzy strzelnicą, a stadionem by spełnić wymóg bezpieczeństwa całego obiektu.

Od 1 lipca br. Dział Świadczeń Rodzinnych rozpoczął przyjmowanie wniosków na świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy, który rozpoczyna się z dniem 1 września br.

Od nowego okresu zasiłkowego nie zmienia się kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania zasiłku rodzinnego i dodatków i wynosi netto 504, 00 zł na jednego członka rodziny lub 583,00 zł jeżeli w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Od 1 września zmienia się wysokość świadczeń rodzinnych wypłacanych przez MOPS.

Kwota zasiłku rodzinnego będzie uzależniona od wieku dziecka a nie jak do tej pory od ilości dzieci w rodzinie i będzie wynosić:

- na dziecko do ukończenia 5 roku życia - 48 zł

- od 5 lat do 18 lat - 64 zł

- powyżej 18 lat - 68 zł

Zmieniają się też kwoty niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego:

- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wzrasta z kwoty 50 zł do kwoty 60 zł dla dziecka do 5 roku życia i z kwoty 70 zł do 80 zł dla dzieci powyżej 5 roku życia,

- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wzrasta z kwoty 50 zł do kwoty 80 zł,

 

- jednorazowy dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wzrasta z kwoty 90 zł do kwoty 100 zł,

- dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania dla dzieci dojeżdżających do szkół wzrasta z kwoty 40 zł do kwoty 50 zł oraz dla dzieci, które zamieszkają w internatach bądź na stancjach z kwoty 80 zł do kwoty 90 zł.

Podwyższeniu ulega również zasiłek pielęgnacyjny, którego wysokość będzie wynosiła 153 zł a nie jak do tej pory 144 zł.

Wysokość pozostałych świadczeń rodzinnych nie ulegnie zmianie.

Wszystkie osoby, które złożyły wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych w miesiącach lipcu i sierpniu br. przyznane świadczenia otrzymają w miesiącu wrześniu.

MOPS od miesiąca września będzie przyjmował wnioski na pomoc w formie obiadów dla dzieci w stołówkach szkolnych. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach netto wszystkich członków rodziny. Dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 474 zł. netto.

Pomoc żywnościowa w ramach programu “Dostarczanie żywności dla najbiedniejszej ludności UE 2005/2006”.

W miesiącu lipcu MOPS rozdysponował 8 644 kg a w miesiącu sierpniu 6 993 kg żywności ( mleko, ryż, cukier, makaron, kasza ). Łącznie z tej formy pomocy skorzystało ok. 600 rodzin.

W okresie letnim 56 dzieci z rodzin o najniższych dochodach z terenu miasta wypoczywało na koloniach w Toruniu organizowanych przez “Caritas” opłaconych ze środków własnych Gminy Miasto Chemża.

60 dzieci uczestniczyło w II turnusach Półkolonii organizowanych w Miejskiej Świetlicy Dziecięcej opłaconych ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie “Wsparcie”. Dzieci w ramach wypoczynku korzystały z zajęć sportowych, z organizowanych wycieczek m. in. do Skłudzewa i Torunia a ponadto zapewnione miały całodzienne wyżywienie tj. śniadanie, obiad i podwieczorek oraz właściwą opiekę.

 

W dniach 21 – 23 lipca 2006 r. w ramach obchodów Dni Chełmży odbyło się szereg imprez sportowych i kulturalnych dla mieszkańców naszego miasta. Jedną z imprez, która cieszyła się dużą popularnością były II Zawody Wędkarskie o puchar Burmistrza Miasta Chełmży. Zawody odbywały się na Jeziorze Chełmżyńskim w dwóch kategoriach: spinning i spławik.

Puchar Burmistrza w kategorii spławik zdobył Pan Gruczykowski Ryszard, który złowił 7,770 kg. ryb, natomiast w kategorii spinning zwyciężył Pan Piotr Kręciszewski z wynikiem 1,720 kg ryb. Kolejne miejsca w kategorii spinning zajęli:

Rykaczewski Zbigniew – 1,540 kg

Pałucki Krzysztof - 1,270 kg

Śliwiński Piotr – 0,640 kg

Śliwiński Krzysztof – 0,510 kg

W kategorii spławik :

Pawłowski Bogdan – 7,370 kg

Kupnowicki Waldemar – 6,570 kg

Słoniecki Roman – 4,900 kg

Burczaniak Wiesław – 3,840 kg

Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe, które ufundował Burmistrz Miasta Chełmży oraz firma Henkom z Chełmży. Natomiast nagrodę za największą rybę otrzymał Pan Rykaczewski Zbigniew za szczupaka o masie 1,050 kg. Nagrodę tę ufundował właściciel sklepu wędkarskiego przy Szosie Lubickiej 150 w Toruniu Pan Waldemar Ziętek.

W tym samym dniu o godzinie 16.00 na parkingu Ośrodka Turystycznego przy ul. Tumskiej 12 a odbyły się po raz pierwszy zawody Strong Man – Siłacz Chełmży 2006. Zawody cieszyły się ogromną popularnością. Wielu Chełmżan przyszło podziwiać zmagania najsilniejszych mężczyzn. Szczególnie dopingowali chełmżanina Tomasza Rzymkowskiego. Po szeregu konkurencji siłowych wyłoniony został zwycięzca zawodów, który zdobył tytuł Siłacza Chełmży 2006. Tytuł ten otrzymał Patyk Artur z Inowrocławia, drugie miejsce zdobył Tomasz Rzymkowski z Chełmży a trzecie Michał Mucha z Bydgoszczy. Organizatorem zawodów był Burmistrz Miasta Chełmży, jednak szczególne podziękowania należą się Zakładowi Pogrzebowemu Państwa

 

Rzymkowskich z Chełmży, którzy bardzo mocno zaangażowali się w organizację tych zawodów oraz innym sponsorom.

Trzecią imprezą sportową tego dnia był mecz towarzyski pomiędzy drużynami Legii Chełmża i Zdroju Ciechocinek. Na boisku przy ul. 3 Maja 18 rywalizowali zarówno juniorzy jak i seniorzy. Mecz odbywał się w przyjacielskiej atmosferze, był to między innymi pożegnalny mecz Pana Jerzego Smolarza, który zakończył swoją piłkarską karierę, jednak nadal będzie szkolił zawodników Legii. W tym dwumeczu młodzi piłkarze Legii zwyciężyli 3 – 2, natomiast seniorzy 1-0.

Tradycyjnie jak co roku wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi, pozostających w mieście, OSiT w ramach ,,Lata Sportowego 2006’’ zaplanował zorganizowanie jednej z ośmiu imprez w czasie trwania ,,Dni Chełmży’’.

Praktycznie od 17.07.2006 r. w godzinach popołudniowych rozpoczęły się zawody piłki nożnej plażowej na kąpielisku miejskim Ustronie, gdzie zgłosiło się prawie 40 zawodników w przedziale wiekowym od 12 do 16 lat, rozpoczynając rozgrywanie meczów systemem pucharowym ,,każdy z każdym’’, które trwały dwa razy po 15 minut z przerwą. Mecze te sędziowane były przez ratowników kąpieliska miejskiego, którzy wraz z obsługą organizacyjną czuwali nad przebiegiem imprezy.

Od dnia 18.07.2006 r. rozgrywki między drużynami odbywały się, na kąpielisku, w godzinach przedpołudniowych. Łącznie rozegrano 17 meczów. Finał trzech najlepszych rozegrany został w sobotę 22.07.2006 r. Najlepszym strzelcem zawodów okazał się Marcin Kowalski, który we wszystkich meczach zdobył łącznie 40 goli.

I miejsce zdobyła drużyna w składzie: Marcin Kowalski, Patryk Brandt, Dawid Bocian, Damian Kucharczyk, Maciej Seroka..

II miejsce zdobyła drużyna w składzie: Dawid Huzarski, Tomasz Bukowski, Krystian Domian, Patryk Kieszkowski, Dawid Krawyciński.

III miejsce zajęła drużyna w składzie: Radosław Pancerz, Dawid Pancerz, Marcin Latarski, Sylwek Kowalski, Michał Szulc.

Nagrody dla zwycięzców ufundował Burmistrz Miasta Chełmży. 

Już po raz kolejny w dniu 17 sierpnia 2006 r. odbyły się zawody pływackie o puchar Burmistrza Miasta Chełmży, które rozegrane zostały na plaży miejskiej. Zwyciężczynią zawodów okazała się Justyna Pancerz, która jako jedyna reprezentowała płeć piękną. Następne miejsce zajął Rafał Gronowski a trzecie Paweł Klimaszyk. W tym samym dniu odbyły się również zawody dla dzieci. Wśród najmłodszych do 10 lat zwyciężył Thomas Ferry- gość z Francji, wyprzedzając Piotra Zawistowskiego i Agatę Ferry, która zajęła III miejsce. Natomiast w rywalizacji dzieci starszych zwyciężył Dawid Pancerz, który pokonał Sebastiana Igielskiego i Radosława Pancerza. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki a zwycięzcy puchary i dyplomy, które wręczył Burmistrz Miasta Chełmży – Jerzy Czerwiński.

W dniu 12 sierpnia 2006 r. na terenie ośrodka wypoczynkowego przy ul. Tumskiej 12 a odbył się piknik dla mieszkańców Chełmży, który przy współudziale Burmistrza Miasta zorganizował Klub Honorowych Dawców Krwi. W tym dniu odbyło się szereg imprez sportowych w których uczestniczyły zarówno dzieci jak i dorośli mieszkańcy naszego miasta. Klub HDK działa przy Zarządzie Rejonowym PCK, jego członkowie oddają rocznie około 1000 litrów krwi, która następnie jest przekazywana do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Szpitala Matki Polki w Łodzi jak również do szpitali województwa kujawsko – pomorskiego. W chwili obecnej klub HDK zrzesza około 800 członków a jego prezesem jest Jerzy Krzyżyński.

W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez Burmistrza Miasta na budowę ul. Chrobrego na wykonawcę robót wybrano Zakład Drogowo-Budowlany z Rogowa k/Torunia za cenę 852.479,56 zł brutto. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 10 sierpnia br. , a zakończenie robót i oddanie do użytku przewidziano na 29 września br. Zakres prac przewiduje kompleksową przebudowę istniejącego pasa drogowego polegającą na pełnym korytowaniu, wykonaniu podbudowy z kruszywa, ułożeniu dwóch warstw nawierzchni z masy bitumicznej oraz wykonaniu nowych chodników z kostki betonowej typu POLBRUK. Modernizacja wspomnianej ulicy jest początkiem kompleksowej przebudowy ulic na osiedlu przy ul. 3-ego Maja zgodnie z opracowanym w I połowie bieżącego roku projektem budowlanym obejmującym całe osiedle.

Jak co roku, w połowie września w całym kraju przeprowadzona zostanie akcja “Sprzątania Świata”, w tym również w naszym mieście. Tegoroczna akcja odbędzie się w dniach 15-17 września . Podobnie jak w latach ubiegłych sprzątaniem objęte zostaną tereny wokół dwóch leżących na terenie miasta jezior, tereny położone w północnej części miasta wzdłuż ulicy Dworcowej, Polnej, Chełmińskiego Przedmieścia i ulicy Trakt oraz tereny położone w rejonie osiedla Jana Pawła II i ulic Bydgoskiej, Witosa i Owocowej. Spodziewany jest w akcji głównie udział dzieci i młodzieży, ale mile widziany jest również udział osób dorosłych, w tym również grup zorganizowanych. Zainteresowani udziałem w akcji mogą zgłaszać się po worki i rękawice jednorazowe do Urzędu Miasta – Mały Ratusz pokój nr 17. W ramach akcji Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna przeprowadzi konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej.

Po opracowaniu dokumentacji technicznej monitoringu wizyjnego miasta oraz uzgodnieniu lokalizacji kamer z właścicielami budynków, na których zainstalowane będą kamery ogłoszony został przez Burmistrza Miasta przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji montoringu w technologii bezprzewodowej obejmującej 5 kamer obrotowych i centrum nadzoru. W przetargu na wykonanie złożone zostały 4 oferty firm z Bydgoszczy, Warszawy, Włocławka i Zielonej Góry. Ceny ofertowe kształtowały się w przedziale od 176 tyś. zł do 293 tyś. zł. Aktualnie trwa ocena ważności ofert w zakresie spełniania warunków postawionych w przetargu. Realizacja zadania przewidziana jest na wrzesień br.

Zakończone zostało szacowanie strat w gospodarstwach rolnych położonych na terenie miasta w związku z suszą , która wystąpiła w okresie czerwiec-lipiec br. Komisja powołana zarządzeniem wojewody, złożona z przedstawicieli Urzędu Miasta i ODR Przysiek dokonała oszacowania zgłoszonych strat przez 15 rolników. Łącznie straty objęły areał ok. 90 ha, głównie obsianych zbożami. Wartość strat oszacowano na kwotę ok. 81 tyś. zł. Rolnicy, którzy zgłosili straty mogą ubiegać się o kredyty preferencyjne, tzw. “klęskowe”.

Burmistrz Miasta

(-) mgr Jerzy Czerwiński

Chełmża, dnia 29 sierpnia 2006 r.

drukuj (Wiadomości z Ratusza Lipiec - sierpień 2006)

drukuj całą stronę

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl