Urząd Miasta Chełmży

Imieniny

Ruty, Marii, Magdaleny

Nawigacja

Odnośniki

Menu

Intranet

Intranet

Banery

  • fundusze europejskie
  • http://geoportal.mojregion.info/

Banery

  • Triathlon 2019

Treść strony

Wiadomości z Ratusza - Czerwiec 2006
 

  • W dniu 12 czerwca br. odbył się konkurs wyłaniający kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Chełmży. Konkurs na dyrektora szkoły został rozpisany, ponieważ dotychczasowy dyrektor p. Andrzej Urbański z dniem 1 września br. przechodzi na emeryturę. Do konkursu przystąpiły 2 osoby tj. p. mgr Dorota Górtowska nauczyciel nauczania zintegrowanego SP nr 3 w Chełmży i p. mgr Ewa Dąbrowska nauczyciel nauczania zintegrowanego SP nr 3 w Chełmży. Obie kandydatki spełniały wymogi formalne. Komisja Konkursowa w postępowaniu konkursowym wyłoniła kandydata na dyrektora SP nr 3 p. mgr Ewę Dąbrowską. Powierzenie stanowiska nastąpi po spełnieniu czynności formalnych zgodnie z Ustawą o systemie oświaty.

Zakończenie roku szkolnego we wszystkich placówkach oświatowych odbyło się w dniu 23 czerwca br.. Dla najlepszych absolwentów szkół zostały ufundowane przez Burmistrza Miasta nagrody książkowe. Nagrody książkowe oraz dyplomy otrzymali także uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce ( świadectwa z pasem biało-czerwonym) oraz uczniowie, którzy brali udział w zawodach sportowych, olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Książki zostały zakupione przez Rady Rodziców działające w szkołach. W tym dniu w Szkole Podstawowej Nr 3 odbyło się również pożegnanie dotychczasowego , długoletniego dyrektora szkoły p. Andrzeja Urbańskiego.

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006r. (Uchwała 74/2006) w sprawie Rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów w 2006r. “Wyprawka szkolna”, gmina Miasto Chełmża wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dotacji celowej na realizację programu ”WYPRAWKA SZKOLNA” w 2006r. Liczba uczniów szkół podstawowych uprawnionych do otrzymania wyprawki szkolnej rozpoczynających naukę w klasie pierwszej wynosi : 66

tj. SP 2 = 24, SP 3 = 27, SP 5 = 15

Wnioski o przyznanie wyprawki szkolnej rodzice składali i mogą składać w szkołach do których zapisali dzieci. Wyprawki zostały przyznane dzieciom , na podstawie wniosków, które spełniały kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Wniosek został uzgodniony z kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży oraz dyrektorami szkół.

Wartość wyprawki kształtuje się średnio na 93 zł. Wyprawki szkolne zostały zamówione przez gminę Miasto Chełmża w poszczególnych wydawnictwach z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu . Szkoły podstawowe w klasach pierwszych pracują na wybranych tytułach podręczników, stąd zamówienie w poszczególnych wydawnictwach.

Realizacja zamówionych wyprawek już następuje i książki spływają do szkół podstawowych. Osoby uprawnione do otrzymania wyprawki będą mogły je odebrać w macierzystej szkole.

Bliższych informacji na temat wyprawek szkolnych można uzyskać w sekretariatach szkół podstawowych , MOPS i ZEAO .

W dniu 14 czerwca br. uchwałą Rady Miejskiej przyjęty został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centralnej części miasta – rejonu Śródmieścia , ograniczonego od zachodu linią kolejową , od wschodu ul. Chełmińską i Chełmińskie Przedmieście, od południa Jeziorem Chełmżyńskim , a od północy granicą administracyjną miasta za ulicą Polną. Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego umożliwi przyspieszenie i uproszczenie procedur administracyjnych poprzedzających uzyskanie pozwoleń na budowę. Ponadto jako dokument planistyczny o charakterze perspektywicznym stanowi dla władz miasta narzędzie w kreowaniu ładu przestrzennego oraz wyznacza kierunki rozwoju w zagospodarowaniu przestrzennym Śródmieścia Chełmży. Wykonawcą projektu planu było Przedsiębiorstwo Projektowo- Realizacyjne “DOM” ze Starogardu Gdańskiego, a zespołem projektowym kierowała pani mgr inż. Arch. Gabriela Sieniawska.

Trwają intensywne prace przy modernizacji basenu miejskiego przy ul. Bydgoskiej. Po raz pierwszy od rozpoczęcia robót, niecka basenu, jeszcze bez okładzin ceramicznych została wypełniona wodą, w celu potwierdzenia jej szczelności. Po tygodniu od napełnienia, woda zostanie usunięta, a pracownicy firmy HENKON przystąpią do układania specjalnych basenowych płytek ceramicznych w niecce. Jak już wcześniej informowano, oddanie do użytku basenu nastąpi na początku września br. Do wykonania oprócz wspomnianych płytek, zostały jeszcze dokończenie robót związanych z technologią basenową, roboty elewacyjne oraz roboty wykończeniowe.

Burmistrz Miasta ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie budowy ul. Chrobrego. Planowany termin realizacji to sierpień i wrzesień br. Kolejne ulice na osiedlu 3 – Maja będą realizowane w dalszej kolejności. Po modernizacji ulica Chrobrego zyska nawierzchnię bitumiczną, a także wykonane zostaną nowe chodniki z kostki betonowej. Procedury przetargowe związane z w/w zadaniem winny zakończyć się w pierwszej dekadzie sierpnia br.

Z uwagi na wejście w życie pod koniec sierpnia br. ustawy o wydaniu dokumentów paszportowych z zastosowaniem danych biometrycznych informuję, że wnioski o wydanie nowego paszportu będą przyjmowane w tut. Urzędzie do 31 sierpnia br. Po tym terminie mieszkańcy miasta Chełmży mogą składać wnioski w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, ul. Pl. Teatralny 2 w Wydz. Spraw Obywatelskich i Migracji. Na potrzeby nowego stanu prawnego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zabezpieczyło tylko w odpowiedni sprzęt trzy jednostki w województwie tj. Bydgoszcz , Toruń i Włocławek. W związku z czym nie ma możliwości poszerzenia systemu wydawania paszportów na wszystkie punkty, które dotychczas funkcjonowały, w tym również w Chełmży. Wojewoda Kujawsko-Pomorski czynił starania o rozszerzenie systemu wydawania paszportów, lecz ze względu na ograniczoną liczbę sprzętu z zastosowaniem danych biometrycznych miasto Chełmża będzie uwzględnione w dalszej kolejności.

Uprzejmie proszę mieszkańców Chełmży o zrozumienie zaistniałej sytuacji.

 

W dniu 24 czerwca br. odbył się po raz trzeci Rajd Rowerowy. Tym razem trasa rajdu nie przebiegała wokół Jeziora Chełmżyńskiego lecz przez Skąpe, Dubielno, Lipienek Papowo Biskupie. Na trasie tej uczestnicy mogli obejrzeć ruiny dwóch zamków krzyżackich w Lipienku i Papowie Biskupim. W rajdzie wzięło udział około 40 osób. Na trasie uczestnicy rozwiązywali zadania związane z historią regionu, pozwoliło to na wyłonienie zwycięzców, którymi została drużyna “Los Roveros”. Zwycięzka drużyna otrzymała z rąk Burmistrza Miasta Puchar oraz nagrody rzeczowe.

 

W dniu 24 czerwca br. z okazji rozpoczęcia sezonu turystycznego na plaży miejskiej oraz w Ośrodku Turystycznym odbyło się szereg imprez sportowych dla dzieci i dorosłych. Między innymi turniej piłki plażowej siatkowej, zawody modelarskie jak również został ustanowiony rekord Chełmży w pływaniu długodystansowym. Rekordzistą Chełmży został Pan Grzegorz Rywalski, który przepłynął dystans od plaży w Zalesiu do plaży miejskiej w centrum Chełmży. Nowy rekordzista otrzymał od Burmistrza Miasta Chełmży nagrodę rzeczową oraz dyplom.

 

  • 10 czerwca br. Burmistrz Miasta Chełmży wręczył nagrody zwycięzcom Zawodów Wędkarskich im. Józefa Ciemielewskiego, które odbyły się na Jeziorze Chełmżyńskim. Zwycięzcą zawodów został Pan Janusz Szatkowski.

Rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul Bydgoskiej 7 , w którym mieści się m.in. Chełmżyński Ośrodek Kultury oraz w Gimnazjum nr 1 . Wykonawcą robót jest Fabryka Okien “SPECTRUM” sp. z o.o. z Lublina. W ramach kontraktu wymienionych zostanie 57 okien i 1 drzwi w budynku przy ul. Bydgoskiej 7 i 78 okien w Gimnazjum. Łączna wartość wspomnianych robót wyniesie 142.400 zł, a dzięki oszczędnościom uzyskanym w przetargu możliwe będzie zwiększenie zakresu robót w Gimnazjum o dodatkowe ok. 25 sztuk okien. Sfinansowanie robót możliwe będzie dzięki uzyskaniu dofinansowania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu w kwocie 98.000 zł. Chełmża, dnia 27 czerwca 2006 r.                                                               Burmistrz Miasta                                            (-) mgr Jerzy Czerwiński

drukuj całą stronę

Odnośniki

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok:

Banery

  • Ziemia gotyku
  • Samorządowy Informator SMS
  • Facebook
  • mikroporady.pl

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Chełmża   ul. Hallera 2   |   87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
Jesteś 5911 osobą na tej stronie

Stopka

      Copyright Urząd Miasta Chełmża   |   Polityka prywatności   |   powered by netadmin 7.20
Link - Unia Europejska

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.