Urząd Miasta Chełmży

Imieniny

Aleksego, Zbigniewa, Donata

Nawigacja

Odnośniki

Menu

Intranet

Intranet

Banery

 • fundusze europejskie
 • http://geoportal.mojregion.info/

Banery

 • obiekt Flash - http://triathlonenergy.pl/chelmza

Treść strony

  • opublikował: Paweł Zdrojewski
   data publikacji: 2018-01-16 15:49
  • zmodyfikował: Paweł Zdrojewski
   ostatnia modyfikacja: 2018-01-16 15:49
 • opublikował: Paweł Zdrojewski
  data publikacji: 2018-01-16 15:51
INFORMACJE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PSYCHOLOGA W RAMACH PROJEKTU „NIE BĄDŹ SAMOTNY” W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHEŁMŻY W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Marta Mania, zamieszkała w Chełmży.
Ponowny nabór na stanowisko pracy w ramach projektu „Nie bądź samotny” Ponowny nabór na stanowisko pracy w ramach projektu „Nie bądź samotny”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Podziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Nabór na stanowisko pracy w ramach projektu „Nie bądź samotny” Nabór na stanowisko pracy w ramach projektu „Nie bądź samotny”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Podziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko urzędnicze do spraw mienia komunalnego i rozliczeń budżetowych w Wydziale Finansowo- Księgowym Urzędu Miasta Chełmży. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko urzędnicze do spraw mienia komunalnego i rozliczeń budżetowych w Wydziale Finansowo- Księgowym Urzędu Miasta Chełmży.
Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze do spraw mienia komunalnego i rozliczeń budżetowych w Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu Miasta Chełmży Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze
do spraw mienia komunalnego i rozliczeń budżetowych
w Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu Miasta Chełmży
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko do spraw sportu, turystyki i rekreacji w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta Chełmży.

Urząd Miasta Chełmży

ul. Gen. J. Hallera 2

87-140 Chełmża

 

INFORMACJA  O WYNIKACH  NABORU

na wolne stanowisko do spraw

sportu, turystyki i rekreacji w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich

Urzędu  Miasta Chełmży

 

 W wyniku zakończenia procedury naboru na w/wym. stanowisko  została wybrana Pani Wioleta DERKOWSKA zamieszkała w  Chełmży.

Uzasadnienie  dokonanego wyboru:

Na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzam, że Pani  Wioleta Derkowska spełniła wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu. Wybrana kandydatka uzyskała najwyższe noty ze znajomości przepisów niezbędnych na stanowisku do spraw sportu, turystyki i rekreacji.

Burmistrz Chełmży

/-/ mgr Jerzy Czerwiński

drukuj (INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko do spraw sportu, turystyki i rekreacji w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta Chełmży.)

 • autor informacji: Janusz Wilczyński
  data wytworzenia: 2017-10-20
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2017-10-20 14:52
  • opublikował: Paweł Zdrojewski
   data publikacji: 2017-09-27 11:48
 • opublikował: Paweł Zdrojewski
  data publikacji: 2017-09-27 11:49
NFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO OPIEKUNA/KI OSOBY NIESAMODZIELNEJ W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO OPIEKUNA/KI OSOBY NIESAMODZIELNEJ

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

 

            Informuje się, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostały wybrane następujące osoby:

 

1. Pani Lewandowska Ewa

2. Pani Kałużna Jolanta

3. Pani Kierzkowska Alina

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych stwierdzam, że wybrane kandydatki spełniły wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko opiekuna/ki osoby niesamodzielnej.

 • opublikował: Paweł Zdrojewski
  data publikacji: 2017-09-27 11:49
Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze do spraw sportu, turystyki i rekreacji w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta Chełmży Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze
do spraw sportu, turystyki i rekreacji w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta Chełmży
Nabór na wolne stanowisko pracy w ramach projektu „Nie bądź samotny” Nabór na wolne stanowisko pracy w ramach projektu „Nie bądź samotny”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Podziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsk-Pomorskiego na lata 2014-2020
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA STANOWISKO DYREKTORA DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W CHEŁMŻY INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA STANOWISKO DYREKTORA DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W CHEŁMŻY
KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W CHEŁMŻY, UL. TUMSKA 10 Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w §1, § 2 i § 5oraz w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko do spraw obronnych w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta Chełmży INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko do spraw obronnych w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta Chełmży
Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obronnych w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta Chełmży Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obronnych
w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta Chełmży
 • opublikował: Paweł Zdrojewski
  data publikacji: 2017-03-23 08:15

drukuj ()

 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2017-03-21 09:31
Nabór na wolne stanowisko pracy ds. rozliczeń i sprawozdawczości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży Nabór na wolne stanowisko pracy ds. rozliczeń i sprawozdawczości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko pracownika socjalnego INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko pracownika socjalnego
Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko do spraw inwestycji i funduszy strukturalnych w Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu Miasta Chełmży INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko do spraw
inwestycji i funduszy strukturalnych w Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu Miasta Chełmży
Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i funduszy strukturalnych w Wydziale Finansowo-Księgowym Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i funduszy strukturalnych w Wydziale Finansowo-Księgowym
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko pracy do spraw świadczeń wychowawczych INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko pracy do spraw świadczeń wychowawczych


W wyniku zakończenia procedury naboru na w/wym. stanowisko została wybrana
Nabór na wolne stanowisko pracy ds. świadczeń wychowawczych.

KIEROWNIK
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
87-140 Chełmża, ul. Gen. J. Hallera 19
ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy  ds. świadczeń wychowawczych


1.    Wymagania niezbędne:
a)    obywatelstwo polskie,
b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)    wykształcenie  -   wyższe  (magisterskie)
d)    dwuletni staż pracy zawodowej,
e)    nieposzlakowana  opinia,
f)    brak skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.  Wymagania dodatkowe:
a)   dobra umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS OFICCE ( MS WORD i MS EXCEL)) oraz innych urządzeń biurowych ,
b)   znajomość przepisów z zakresu ustaw:  o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
c)   umiejętność kontaktu z klientem, sprawna organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole.
    
3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)   przyjmowanie, sprawdzanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych,        
b)   sporządzanie i kompletowanie dokumentacji związanej z prowadzonymi postępowaniami w sprawach dotyczących świadczeń wychowawczych,
c)   wydawanie decyzji w sprawach świadczeń wychowawczych,
d)   wprowadzanie danych do systemu informatycznego, łącznie z bieżącą ich aktualizacją oraz obsługa systemów teleinformatycznych,
e)   sporządzanie list wypłat poszczególnych świadczeń wychowawczych i przekazywanie ich wydziałowi finansowo-księgowemu Urzędu Miasta  Chełmży,
f)   opracowywanie bilansu potrzeb i prowadzenie sprawozdawczości z zakresu świadczeń wychowawczych,
       
4.    Warunki pracy na stanowisku
Praca w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży przy ul. Hallera 19.  Budynek bez podjazdów dla wózków inwalidzkich . Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy. Stanowisko  pracy jest związane z pracą przy komputerze.


5.    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6% .
        
6.  Wymagane dokumenty:
             a)  list motywacyjny,
             b)  życiorys (CV) ,
             c)  kserokopia  dokumentów potwierdzających wykształcenie ,
             d)  kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń z PUP o okresach pobierania zasiłków dla bezrobotnych bądź stypendiów,
             e)  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
             f)  oświadczenie o niekaralności,    
             g)  kopia dokumentu potwierdzającego orzeczony stopień niepełnosprawności, w przypadku  składania aplikacji przez osobę niepełnosprawną.                                                                                                                                                                                            

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży  - pokój nr 2 w zamkniętych kopertach lub przesłać  pocztą na adres Urzędu Miasta Chełmży ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. świadczeń wychowawczych w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży”  w  terminie do dnia  15 marca 2016  r. włącznie. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do tut. Urzędu.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane. Złożonych  ofert nie zwracamy.
O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chelmza.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu i  MOPS przy ul. Gen. J. Hallera 2 i 19.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.  926 z  późn.  zm.) oraz ustawą z  dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z  2014 r., poz. 1202 z późn. zm.).


                                                                                                                                          Kierownik
                                                                                                                        /-/  mgr Hanna Maciejewska

 

Chełmża, dnia    04.03.2016 r.

 

drukuj (Nabór na wolne stanowisko pracy ds. świadczeń wychowawczych.)

 • autor informacji: Hanna Maciejewska
  data wytworzenia: 2016-03-04
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2016-03-04 12:42
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko do spraw mienia komunalnego i rozliczeń budżetowych w Urzędzie Miasta Chełmży INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko do spraw
mienia komunalnego i rozliczeń budżetowych w Urzędzie Miasta Chełmży
Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze ds. mienia komunalnego i rozliczeń budżetowych w Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu Miasta Chełmży Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze ds. mienia komunalnego i rozliczeń budżetowych w Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu Miasta Chełmży

Odnośniki

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok:

Banery

 • Ziemia gotyku
 • Samorządowy Informator SMS
 • Facebook

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Chełmża   ul. Hallera 2   |   87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
Jesteś 139319 osobą na tej stronie

Stopka

Copyright Urząd Miasta Chełmża   |   Polityka prywatności   |   powered by netadmin 7.01
Link - Unia Europejska

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.