Urząd Miasta Chełmży

Kalendarz

Poniedziałek 26 Sierpnia 2019

Odnośniki

Wersja językowa

Ułatwienia dostępu

Imieniny

Marii, Joanny, Sandry

Nawigacja

Odnośniki

Menu

Intranet

Intranet

Banery

  • fundusze europejskie
  • http://geoportal.mojregion.info/

Treść strony

H i s t o r i a   s z k o ł y


 


      W związku z wybudowaniem w latach 1881/82 cukrowni i otwarciem w tym samym czasie linii kolejowej z Torunia do Malborka przez Chełmżę nastąpił rozwój ludnościowy miasta. Dotychczasowe budynki szkolne przy ulicy Tumskiej 10 i 12, w których znajdowały się chełmżyńskie szkoły (katolicka i ewangelicko – żydowska) nie były w stanie pomieścić wzrastającej liczby dzieci i zaszła konieczność wybudowania nowego obiektu szkolnego, który zlokalizowano przy ulicy Hallera 17.


      Budowę obecnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmży rozpoczęto wiosną, a zakończono jesienią 1898 roku. Nowy budynek posiadał suterenę, parter i dwa piętra i był wówczas najwyższym obiektem świeckim w mieście. W suterenie mieściło się urządzenie centralnego ogrzewania, mieszkanie woźnego oraz pomieszczenia gospodarcze. Na parterze i poszczególnych piętrach było łącznie 18 sal lekcyjnych.


     W listopadzie 1898 roku budynek oddano do użytku i przeniesiono tutaj szkołę ewangelicką, wyodrębniono katolicką szkołę dla dziewcząt oraz prywatną szkołę dla dziewcząt oraz Prywatną Szkołę Wyższą Chłopców. W dotychczasowych budynkach przy ulicy Tumskiej pozostawiono katolicką szkołę męską.


      Liczba uczniów wszystkich chełmżyńskich szkół szybko wzrastała co spowodowało zwiększenie stopnia organizacyjnego szkoły z czterech (początkowo) do 6 klas w 1905 roku.


     Realizowany w owym czasie program nauczania (1919/11) obejmował 12 przedmiotów, a językiem wykładowym był język niemiecki. Ostatnim przedmiotem wykładanym w języku polskim (szkole katolickiej) była do 1906 roku religia. Kiedy jesienią tegoż roku władze pruskie zdecydowały się usunąć język polski z nauczania religii, odpowiedzią wielu uczennic tutejszej szkoły był strajk. Rozpoczął się on 22 października i polegał na odmowie odpowiedzi w języku niemieckim. Akcja protestacyjna trwała 72 dni, a 6 uczennic strajkowało aż do 3 kwietnia 1907 roku.


     W 1920 roku Chełmża wróciła do niepodległej Rzeczyospolitej. W okresie międzywojennym szkoła nosiła nr 2 i była siedmio klasową szkołą żeńską. Obowiązek szkolny obejmował wówczas dzieci w wieku 7 – 14 lat. Po ukończeniu 14 roku życia dzieci opuszczały szkołę niezależnie od tego, do której uczęszczały klasy.


     Po wkroczeniu wojsk niemieckich do Chełmży we wrześniu 1939r. wszystkie polskie szkoły zostały zamknięte, a nauczyciele zwolnieni. Na ich miejsce już w październiku 1939 roku utworzono szkoły niemieckie , a obowiązkiem szkolnym objęto dzieci w wieku 6 – 14 lat.


      24 stycznia 1945 roku Chełmża została wyzwolona. Dokładnie w miesiąc później w ówczesnym Inspektoracie Szkolnym w Toruniu pojawił się Paweł Buchholtz, przedwojenny pracownik szkoły, który otrzymał zadanie organizacji życia szkolnego w Chełmży.


     Szkoła Podstawowa nr 2 „ ruszyła” w marcu 1945 roku, po opuszczeniu gmachu przez rannych żołnierzy sowieckich. W kwietniu uruchomiono dodatkowo szkołę dla pracujących.


      W 1948 roku nastąpiła w życiu szkoły wielka zmiana. Dzisiejsza SP 2 przestała być szkołą wyłącznie dla dziewcząt, a stała się szkołą koedukacyjną. Kolejne lata nie przyniosły wielu zmian w życiu szkoły. Polegały one głównie na dostosowaniu sal lekcyjnych do nowych potrzeb edukacyjnych (założenie radiowęzła, stworzenie klasopracowni itp.).


      W 1970 roku szkole nadano imię I Armii Wojska Polskiego. Kolejna reforma edukacji spowodowała przekształcenie zakładu w Zbiorczą Szkołę Gminną, a co za tym idzie znaczny wzrost liczebności uczniów. Stan taki trwał aż do lat 90 – tych.


      W połowie lat 70 – tych dokonano największej inwestycji w dziejach powojennych – w czynie społecznym i ze składek społecznych wybudowano salę gimnastyczną.

drukuj ()

Odnośniki

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok:

Banery

  • Ziemia gotyku
  • Samorządowy Informator SMS
  • Facebook
  • mikroporady.pl

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Chełmża   ul. Hallera 2   |   87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
Jesteś 8073 osobą na tej stronie

Stopka

      Copyright Urząd Miasta Chełmża   |   Polityka prywatności   |   powered by netadmin 7.20
Link - Unia Europejska

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.