Urząd Miasta Chełmży

Kalendarz

Środa 21 Sierpnia 2019

Odnośniki

Wersja językowa

Ułatwienia dostępu

Imieniny

Joanny, Kazimierza, Emiliana

Nawigacja

Odnośniki

Menu

Intranet

Intranet

Banery

  • fundusze europejskie
  • http://geoportal.mojregion.info/

Treść strony

Wiadomości z ratusza - Listopad 2005
 

 Rozstrzygnięty został przetarg na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na terenie gminy miasta Chełmża w latach 2006-2008. W przetargu wzięły udział dwie firmy, z których korzystniejszą, tańszą, ofertę złożył Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmży za cenę brutto wynoszącą w 2006 r. 23.629,50 zł.Ogłoszone zostały wyniki konkursu na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zadań związanych z infrastrukturą sportową i oświatową. Wniosek złożony przez miasto Chełmża na “Modernizację basenu miejskiego przy ul. Bydgoskiej” zyskał akceptację Zarządu Województwa, dzięki czemu zostanie dofinansowany kwotą blisko 1 mln złotych, co stanowi ok. 2/3 łącznych kosztów modernizacji. Pozwoli to na pełne zbilansowanie środków w ramach tej inwestycji, a w konsekwencji umożliwi oddanie jej do użytku w połowie września przyszłego roku. O wysokiej ocenie naszego wniosku, przy jednocześnie dużej konkurencji może świadczyć fakt, iż złożono łącznie blisko 50 wniosków o dofinansowanie inwestycji sportowych i oświatowych, a wytypowano do dofinansowania jedynie 5 , w tym wspomniany dotyczący modernizacji basenu.Na basenie miejskim prowadzone są intensywnie roboty budowlane związane z jego modernizacją. Dla przypomnienia, wykonawcą robót jest chełmżyńskie przedsiębiorstwo budowlane HENKON sp. jawna. Aktualnie kontynuowane są roboty instalacyjne, w tym rozbudowa kotłowni, prowadzona jest kompleksowa wymiana stolarki okiennej, a także roboty w niecce basenu przygotowujące do ułożenia nowych warstw izolacyjnych i okładzin ceramicznych. W dalszej kolejności wykonawca przystąpi do montażu urządzeń technologicznych związanych z uzdatnianiem, oczyszczaniem i podgrzewaniem wody.Zakończone i odebrane zostały roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarno-deszczowej na osiedlu przy ul.3-Maja. Jej wykonawcą był Zakład Instalacji Wod.Kan., CO i Gazowych z Bydgoszczy. W jej wyniku zrealizowano ponad 3.000 m kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz podłączono ok. 130 budynków mieszkalnych.W minionym miesiącu kontynuowane były również roboty drogowe związane z remontami chodników w mieście. W ich wyniku zmodernizowano chodnik przy ul. św. Jana na odcinku od ul. Dworcowej do budynku Powiatowego Urzędu Pracy o powierzchni ok. 232 m2 oraz chodnik przy ul. Chełmińskie Przedmieście do skrzyżowania z ul. Polną o powierzchni ok. 252 m2. Nowe nawierzchnie wykonane zostały z kostki betonowej typu POLBRUK. Wykonawcą w obu przypadkach był Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z Chełmży.Trwa procedura przetargowa związana z wyborem nowego podmiotu obsługującego strefę płatnego parkowania. Umowa z firmą dotychczas obsługującą strefę płatnego parkowania zawarta jest na okres do 31 grudnia br. Jedynym kryterium wyboru operatora strefy we wspomnianym postępowaniu jest wysokość prowizji wypłacanej operatorowi od zainkasowanych kwot opłat parkingowych.W związku z rozpoczęciem się sezonu zimowego przypomina się, iż stosownie do art.5 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami) do obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości należy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Nie wywiązywanie się z w/w obowiązku przez właścicieli i zarządców, zgodnie z przepisami ustawy, podlega karze grzywny.
W dniach 19 i 20 listopada Burmistrz Miasta Chełmży uczestniczył w Międzynarodowym Turnieju Bokserskim, który odbył się hali widowiskowo – sportowej OSiT. Podczas turnieju Pan Burmistrz wyróżnił działaczy Klubu Sportowego “Pogoń” Chełmża. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Panowie Jan Sylwester, Maksymilian Bukowski oraz Mieczysław Mucha za zaangażowanie w działalność sportową Klubu, oraz krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży z Chełmży. Burmistrz uhonorował również najlepszego zawodnika turnieju z Chełmży – Łukasza Jurkiewicza.W dniu 18 listopada 2005 r. odbył się Wojewódzki Turniej Piłki Koszykowej Policji, w którym zwycięstwo odniosła KPP Inowrocław. Pan Burmistrz Jerzy Czerwiński ufundował puchar dla najskuteczniejszego zawodnika turnieju – Jacka Nitkowskiego z KMP Bydgoszcz.W dniu 5 listopada 2005 r. odbył się halowy turniej piłki nożnej dziewcząt z chełmżyńskich szkół podstawowych i gimnazjum. Zwyciężczynie turnieju w składzie Paulina Rybacka, Maria Zawadzka, Marta Jędrzejewska, Angelika Latuszek, Anna Maciejewska, Martina Majewska, Natalia Lewandowska, otrzymały nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta Jerzego Czerwińskiego.


Burmistrz Miasta przypomina, iż zgodnie z art. 70b ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. ( Dz. U. z 2004 Nr 145 poz. 1532) pracodawca, który chce się ubiegać o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, wójtowi ( burmistrzowi, prezydentowi miasta ) właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego,

W/w dofinansowanie, przysługuje z tytułu kosztów kształcenia tych młodocianych pracowników, z którymi umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zostały zawarte po dniu 31 grudnia 2003 r., oraz tych młodocianych pracowników, z którymi umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zostały zawarte przed dniem 1 stycznia 2004 r., ale kształcenie rozpoczęto w roku szkolnym 2004/2005.


Wnioski należy składać w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta Chełmży / Mały Ratusz – pok. Nr 13 /.
W dniu 25 listopada br. Burmistrz Miasta wręczył p. Gabrieli Drapiewskiej i p. Bogusławowi Zaborowskiemu medale nadane przez Ministra Obrony Narodowej.

Pani Gabriela Drapiewska otrzymała srebrny medal za zasługi dla obronności kraju. Jest to medal wręczany rodzicom, którzy wychowali dzieci na wzorowych żołnierzy.


Pan Bogusław Zaborowski, który walczył na frontach II wojny światowej otrzymał mianowanie na stopień porucznika.


                              Burmistrz Miasta


                             (-) mgr Jerzy Czerwiński


Chełmża, dnia 28 listopada 2005 r.

drukuj całą stronę

Odnośniki

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok:

Banery

  • Ziemia gotyku
  • Samorządowy Informator SMS
  • Facebook
  • mikroporady.pl

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Chełmża   ul. Hallera 2   |   87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
Jesteś 5949 osobą na tej stronie

Stopka

      Copyright Urząd Miasta Chełmża   |   Polityka prywatności   |   powered by netadmin 7.20
Link - Unia Europejska

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.