Urząd Miasta Chełmży

Kalendarz

Środa 21 Sierpnia 2019

Odnośniki

Wersja językowa

Ułatwienia dostępu

Imieniny

Joanny, Kazimierza, Emiliana

Nawigacja

Odnośniki

Menu

Intranet

Intranet

Banery

  • fundusze europejskie
  • http://geoportal.mojregion.info/

Treść strony

Wiadomości z Ratusza -Październik 2005
 

 W dniu 24 października br. odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego związanego z budową sieci kanalizacji sanitarno-deszczowej na osiedlu przy ul. 3-Maja. W jej wyniku podłączono do sieci kanalizacyjnej ok. 130 budynków mieszkalnych. Inwestycja ta stanowiła etap końcowy robót kanalizacyjnych w tej części miasta. Z dniem odbioru robót możliwa jest eksploatacja sieci przez mieszkańców, po zawarciu stosownej umowy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży na odprowadzanie ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej.W związku z dobieganiem do końca dotychczasowej umowy zawartej przez Burmistrza Miasta z firmą ALDOM z Torunia na utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej w latach 2003-2005, ogłoszony został nowy przetarg w powyższym zakresie. Nowe zlecenie objęłoby lata 2006-2008. Wspomniany przetarg cieszy się sporym zainteresowaniem, gdyż specyfikację istotnych warunków zamówienia pobrało już kilka firm. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi na przełomie listopada i grudnia br.W dniu 10 października br. nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy modernizacji basenu miejskiego przy ul. Bydgoskiej 7. Jest nim wyłoniona w drodze przetargu lokalna firma budowlana HENKON sp. jawna. Zgodnie z zawartą umową, termin zakończenia zadania został uwarunkowany pozyskaniem środków finansowych z funduszy strukturalnych. W przypadku pozyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, termin zakończenia modernizacji ustalony został na 6 września 2006 roku, natomiast w przypadku braku dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej, ostateczny termin zakończenia zadania ustalony został na 22 sierpnia 2007.W dniach 26 października do 15 listopada br. prowadzone będą w ramach utrzymania zieleni miejskiej prace związane z nasadzeniami drzew i krzewów. Planuje się nasadzenie 835 sztuk drzew i 1.785 sztuk krzewów. Nasadzenia drzew obejmą m.in. takie gatunki jak dąb czerwony i szypułkowy, brzoza brodawkowata, lipa drobnolistna, kasztanowce i wierzby oraz robinię akacjowatą. Wśród krzewów dominować będzie tawuła van Houtte’a oraz ozdobne krzewy iglaste. Nasadzenia wykonane zostaną m.in. w pasach zieleni przyulicznej uli Toruńskiej, Polnej, Dworcowej, Bydgoskiej i gen. Sikorskiego, w obrębie niecki Miałkusza, na terenach Parku Miejskiego, terenach nad J.Chełmżyńskim od strony ulicy Kościuszki oraz na terenach cmentarza żołnierzy radzieckich i byłego cmentarza ewangelickiego.Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż Ośrodka Turystyki położonego przy ul. Tumskiej 12 a nad J.Chełmżyńskim zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie złożył oferty jego nabycia. Dla przypomnienia cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosiła 820 tyś. zł. Aktualnie trwają uzgodnienia pomiędzy Burmistrzem Miasta i Radą Miejską w przedmiocie wypracowania stanowiska co do dalszych losów Ośrodka Turystyki. Rozważany jest wariant ogłoszenia kolejnego przetargu połączonego z obniżeniem ceny wywoławczej względnie wariant związany z odstąpieniem od sprzedaży Ośrodka , a jedynie jego wydzierżawieniem prywatnemu inwestorowi.Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego przystąpiono do eksploatacji zmodernizowanej kotłowni w Szkole Podstawowej nr 2. Modernizacja kotłowni sfinansowana została ze środków budżetu miasta, a jej koszt wyniósł 107 tyś. zł. Modernizacja polegała na wymianie palników, z olejowych na gazowe. Celem modernizacji było uzyskanie oszczędności na zmianie stosowanego do ogrzewania paliwa. Wg wstępnych szacunków, koszt modernizacji winien się zwrócić w wyniku uzyskanych oszczędności na zakupie paliwa już po pierwszym sezonie grzewczym. Wraz z oddaniem do użytku zmodernizowanej kotłowni, zmienił się jej użytkownik. Zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta, od nowego sezonu grzewczego eksploatacją kotłowni zajmuje się Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Chełmży, który eksploatuje już kilka kotłowni.W dniu 20 października 2005 r. na wniosek Burmistrza Miasta Chełmży odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Reagowania poświęcone problemowi zagrożenia wystąpienia tzw. ptasiej grypy. Na posiedzeniu GZR postanowiono przeprowadzić akcję informacyjną i kontrolną. Rozpowszechniono obwieszczenie Burmistrza Miasta Chełmży informujące o wprowadzonych ograniczeniach w handlu i hodowli ptactwa. Przystąpiono do kontroli przestrzegania zakazów wprowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzeniem z dnia 15 października 2005 r.W dniu 21 października br. Burmistrz Miasta uczestniczył w uroczystych obchodach 100 – lecia istnienia Związku Nauczycielstwa Polskiego. Uroczystość odbyła się w auli szkoły Podstawowej Nr 3. Wśród zaproszonych gości był Arkadiusz Horonziak – wicewojewoda kujawsko- pomorski, który wręczył zasłużonym związkowcom odznaczenia państwowe. Złote Krzyże Zasługi otrzymali: Maria Muzioł , Józef Strzałkowski, Elżbieta Nowacka, Eugeniusz Sulencki. Srebrne Krzyże Zasługi wręczono:

Małgorzacie Jankowskiej, Krystynie Karczewskiej, Danucie Kosińskiej i Marii Wojciechowskiej.
W dniu 11 listopada 2005 r. odbędą się uroczystości związane z obchodami Święta Niepodległości. O godz. 1000 w Konkatedrze odbędzie się msza święta. Następnie spod Konkatedry nastąpi przemarsz przy dźwiękach orkiestry dętej wszystkich uczestników do miejsc pamięci narodowej znajdujących się na terenie Chełmży, gdzie władze miasta złożą wiązanki kwiatów i znicze.Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) pracodawca, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego może otrzymać dofinansowanie po jego wyszkoleniu. O zawarciu umowy zawiadamia właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego organ samorządu terytorialnego. Ma to bardzo istotne znaczenie w przypadku ubiegania się o dofinansowanie kosztów kształcenia. Szczegółowe informacje na powyższy temat można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta Chełmży.                                                                     Burmistrz Miasta                                                            (-) mgr Jerzy Czerwiński

Chełmża , dnia 27 października 2005 r.

drukuj całą stronę

Odnośniki

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok:

Banery

  • Ziemia gotyku
  • Samorządowy Informator SMS
  • Facebook
  • mikroporady.pl

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Chełmża   ul. Hallera 2   |   87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
Jesteś 5221 osobą na tej stronie

Stopka

      Copyright Urząd Miasta Chełmża   |   Polityka prywatności   |   powered by netadmin 7.20
Link - Unia Europejska

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.