Urząd Miasta Chełmży

Kalendarz

Poniedziałek 19 Sierpnia 2019

Odnośniki

Wersja językowa

Ułatwienia dostępu

Imieniny

Jana, Bolesława, Ludwika

Nawigacja

Odnośniki

Menu

Intranet

Intranet

Banery

  • fundusze europejskie
  • http://geoportal.mojregion.info/

Treść strony

Wiadomości z Ratusza - Wrzesień 2005

W dniach 16-17 września br. odbyła się kolejna, już jedenasta Akcja “Sprzątanie Świata- Polska”. W tegorocznej edycji, jak co roku największym zaangażowaniem w akcji wykazały się dzieci i młodzież szkolna z chełmżyńskich placówek oświatowych. Łącznie w akcji udział wzięło 1.142 uczestników, w tym oprócz wspomnianych dzieci i młodzieży również przedstawiciele WOPR, Straży Ochrony Przyrody, Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego oraz gospodarz cmentarza parafialnego z pracownikami. W wyniku akcji zebrano łącznie 221 worków 60-litrowych oraz 70 worków 120-litrowych odpadów. Wśród uczniów najliczniej w akcji uczestniczyła młodzież Gimnazjum nr 1 ( 400 uczestników ) oraz Szkoły Podstawowej nr 5 ( 276 uczestników ). Sprzątaniem tradycyjnie objęte zostały tereny rekreacyjne wokół Jeziora Chełmżyńskiego i jeziora Archidiakonka, tereny zieleni miejskiej oraz tereny wzdłuż ulic Polnej, Chełmińskie Przedmieście i Trakt.W dniu 20 września br. w Urzędzie Miasta Chełmża Burmistrz Miasta podpisał umowę sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Hallera 31a, czyli dawną Rzeźnię Miejską na rzecz Przedsiębiorstwa “ADPOL-HURT” sp. z o.o. z Torunia. Gmina miasta Chełmża stała się właścicielem wspomnianej nieruchomości w wyniku zrzeczenia się własności przez dotychczasowych właścicieli 31 sierpnia ubiegłego roku. Niezwłocznie podjęto działania zmierzające do zbycia tej nieruchomości z uwagi na ograniczone możliwości wykorzystania jej na cele związane z zadaniami własnymi gminy oraz z uwagi na znaczne nakłady finansowe niezbędne do poniesienia w celu przywrócenia jej odpowiednich walorów użytkowych. Po dwóch nieskutecznych przetargach, przeprowadzono rokowania w wyniku których ostatecznie wyłoniony został nabywca spośród trzech oferentów. Jak zadeklarował w swojej ofercie nowy nabywca, planuje on w zakupionych obiektach uruchomić produkcję, dzięki czemu stworzonych zostanie 25 nowych miejsc pracy. Dzięki tej transakcji pojawi się więc nowy podmiot na gospodarczej mapie naszego miasta.Po podjęciu przez Radę Miejską w sierpniu br. uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla “Górna”, wspomniany plan po opublikowaniu go w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego wszedł w życie z dniem 11 września br. Dzięki tej uchwale nasze miasto dysponuje już aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego dla około 55% powierzchni miasta. Równolegle trwa procedura opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta. Aktualnie wspomniany plan jest w końcowej fazie uzgodnień i w najbliższym czasie poddany zostanie pod dyskusję publiczną. Planuje się , iż plan ten zostanie również uchwalony do końca bieżącego roku.We wrześniu wykonano remont ulicy Polnej polegający na likwidacji spękań nawierzchni bitumicznej z wykorzystaniem emulsji i warstwy grysów. Z uwagi na znaczną powierzchnię uszkodzonej nawierzchni oraz zbliżający się okres zimowy, który z pewnością pogorszyłby i tak nie najlepszą nawierzchnię, zastosowano tę metodę renowacji , gdyż jest ona znacznie tańsza od tradycyjnych nakładek masy bitumicznej.Po uzyskaniu promesy kredytowej przez Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z Torunia, rozpoczęły się prace projektowe związane z realizacją kolejnego budynku mieszkalnego, który zlokalizowany będzie u zbiegu ulic gen. Hallera i Mickiewicza. Jeszcze w tym roku TTBS winien uzyskać pozwolenie na budowę , a sama budowa winna się rozpocząć z początkiem przyszłego roku. Dla zainteresowanych informujemy, iż istnieje jeszcze możliwość rezerwacji mieszkania w przyszłym budynku, jednakże zainteresowani winni się spieszyć, gdyż nabór chętnych zakończony zostanie w pierwszej dekadzie października br. Zainteresowani bliższych informacji mogą zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmża bądź telefonicznie pod numerem telefonu 675 30 85.Aktualnie trwa procedura przetargowa związana ze sprzedażą Ośrodka Turystyki zlokalizowanego przy ul. Tumskiej 12a. Publiczna licytacja odbędzie się w dniu 4 października br. w Urzędzie Miasta w sali nr 8. Zainteresowani mogą zapoznać się z warunkami przetargowymi zawartymi w ogłoszeniach o przetargu w Wydziale Gospodarki Miejskiej w pokoju nr 18.W dniach od 17 do 24 października 2005 r. na terenie Chełmży przeprowadzona zostanie rejestracja przedpoborowych mężczyzn urodzonych w 1987 r. Rejestracji podlegają również mężczyźni, którzy w 2005 r. kończą 24 lata i nie dokonali rejestracji we właściwym czasie. Rejestracja odbędzie się w budynku Urzędu Miasta Chełmży przy ul. Hallera 2 ( Mały Ratusz ) w pok. nr 19. Na podstawie danych ewidencji ludności rejestracji podlegać będzie 129 mężczyzn zameldowanych na terenie miasta Chełmży na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące.W dniu 8 września w hali sportowo widowiskowej Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży odbyła się kolejna edycja Pucharu Polski w Darcie osób niepełnosprawnych. Po zaciętej rywalizacji zwyciężył chełmżanin – mistrz świata w tej dyscyplinie Grzegorz Szalecki, który po raz kolejny stanął na najwyższym podium. Zwycięzcy oraz pokonanym Burmistrz Miasta Jerzy Czerwiński wręczył puchary oraz nagrody. Przy okazji rozgrywek Pucharu Polski odbyły się również zawody w darcie dzieci ze szkół chełmżyńskich.W dniu 14 września 2005 r. po raz trzeci w Chełmży gościliśmy kolarzy wyścigu Tour de Pologne. Należy przypomnieć, że Tour de Pologne w 2005 r. został włączony do kolarskiej elity – cyklu Pro Tour. W składzie tej grupy znalazły się między innymi Giro d”Italia i Tour de France. W sumie w Pro Tour znalazło się 27 imprez, w tym 13 wieloetapowych. Obowiązek startu w nich ma 20 najlepszych ekip kolarskich na świecie. Polski wyścig został zakwalifikowany do tego grona dzięki bardzo dobrej organizacji. Na trasie 3 etapu 62 edycji Tour de Pologne z Ostródy do Bydgoszczy po raz kolejny w naszym mieście usytuowana była Kredyt Bank Premia. Zwycięzcą 3 etapu został Jaan Kirsipuu z Estonii reprezentujący drużynę Credit Agricole.W dniu 31 sierpnia Rada Miejska Chełmży podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia miasta Chełmży do najstarszej i największej korporacji samorządowej w Polsce jaką jest Związek Miast Polskich. Związek Miast Polskich jest jedyną samorządową organizacją, na forum której liderzy z miast różnej wielkości, reprezentujący różne opcje polityczne, dzielą się doświadczeniami na temat codziennego zarządzania i wspólnie wypracowują jednolite stanowiska w sprawach ważnych dla polskich miast. W imieniu miast członkowskich Związek uczestniczy w pracach Parlamentu oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, opiniując i uzgadniając akty prawne na etapie projektów. Dzięki temu, że jego przedstawiciele wchodzą w skład licznych instytucji, organizacji i komitetów sterujących polskich i europejskich, miasta prezentują swoje stanowiska i mają realny wpływ na decyzje w kluczowych dziedzinach dotyczących ich funkcjonowania. W dniu 10 września 2005 r. w siedzibie Klubu Sportowo – Turystycznego “Włókniarz” odbyło się spotkanie władz Miasta ze sportowcami Klubu, którzy osiągnęli najlepsze wyniki sportowe w 2005 r. Pan Burmistrz uhonorował za szczególne osiągnięcia sportowe następujących zawodników: Mariusza Kujawskiego, Mariusza Bondarenkę, Tomasza Szweda, Rafała Ćwiklińskiego, Mariusza Barańskiego, Łukasza Zielińskiego. Ponadto trenera sekcji kajakowej Pana Stanisława Skowroka oraz kierownika sekcji Pana Jana Krana.

                                                                                                  Burmistrz Miasta


                                                                                           (-) mgr Jerzy Czerwiński 


Chełmża , dnia 30 września 2005 r..

drukuj (Wiadomości z Ratusza - Wrzesień 2005)

drukuj całą stronę

Odnośniki

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok:

Banery

  • Ziemia gotyku
  • Samorządowy Informator SMS
  • Facebook
  • mikroporady.pl

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Chełmża   ul. Hallera 2   |   87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
Jesteś 5681 osobą na tej stronie

Stopka

      Copyright Urząd Miasta Chełmża   |   Polityka prywatności   |   powered by netadmin 7.20
Link - Unia Europejska

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.