Urząd Miasta Chełmży

Kalendarz

Środa 21 Sierpnia 2019

Odnośniki

Wersja językowa

Ułatwienia dostępu

Imieniny

Joanny, Kazimierza, Emiliana

Nawigacja

Odnośniki

Menu

Intranet

Intranet

Banery

  • fundusze europejskie
  • http://geoportal.mojregion.info/

Treść strony

Wiadomości z Ratusza - Sierpień 2005
  • Dobiegają końca roboty budowlano-montażowe związane z budową kanalizacji sanitarno-deszczowej na osiedlu 3-Maja w ulicach Traugutta, Chrobrego, Bema, Mieszka I, Jagiełły, Sobieskiego, Broniewskiego i 3-Maja. W wyniku robót prowadzonych od początku bieżącego roku wykonano 1754 metrów kanalizacji sanitarnej, 1754 metrów kanalizacji deszczowej, 132 przyłącza do budynków oraz przebudowano sieć wodociągową na długości ok.400 metrów. Łączny koszt budowy wyniósł ponad 1,5 mln złotych. Wspomniana inwestycja kończy roboty kanalizacyjne w tej części miasta.W dniu 17 sierpnia br. odbyła się uroczystość poświęcenia nowo wybudowanego Cmentarza Komunalnego dla miasta i gminy Chełmża. W ceremonii, która miała charakter ekumeniczny uczestniczyli ksiądz infułat Zygfryd Urban, proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Chełmży, ksiądz Jerzy Molin, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Toruniu oraz ksiądz Mikołaj Hajduczenia, proboszcz Parafii Prawosławnej w Toruniu. Ceremonia poświęcenia była ostatnim aktem poprzedzającym momentem rozpoczęcia pochówków na tym nowym obiekcie. Od tego też momentu istnieje możliwość organizowania na nim pogrzebów. Do czasu powierzenia w zarząd cmentarza odrębnej jednostce organizacyjnej, wszelkie sprawy związane z pochówkami oraz regulowaniem z tym związanych opłat prowadzi Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta , ul. Gen. Hallera 2, pokój nr 17, tel. 6752291 w.48 w godzinach urzędowania.Do 30 września br. winny zakończyć się roboty budowlano-montażowe przy największej tegorocznej inwestycji komunalnej, jaką jest modernizacja ulicy Dworcowej z przebudową sieci podziemnych. Aktualnie zakończono roboty związane z układaniem sieci podziemnych tj. wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z nowymi przyłączami, a roboty nawierzchniowe prowadzone są na ostatnim odcinku pomiędzy ulicami gen. Sikorskiego i Św. Jana.


W ramach inwestycji drogowych wykonana została również modernizacja jednej z centralnych ulic w mieście, ulicy Łaziennej. Oprócz wymiany nawierzchni chodnika wykonano pas zieleni , w którym w okresie jesiennym nasadzona zostanie nowa szata roślinna.


Ponadto jeszcze w roku bieżącym planowane jest zmodernizowanie chodnika w ulicy gminnej tj. ul. Św. Jana na odcinku od ulicy Dworcowej do Powiatowego Urzędu Pracy, a ponadto we współpracy z innymi zarządcami dróg remonty chodników w ulicy Bydgoskiej oraz w ulicy Chełmińskie Przedmieście.
W wyniku długotrwałej procedury ubiegania się o wstępną promesę kredytową, w połowie sierpnia br. Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, od kilku lat współpracujące z władzami miasta, uzyskało potwierdzenie pozytywnego rozpatrzenia wstępnego wniosku kredytowego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie , co w konsekwencji umożliwia rozpoczęcie przygotowania właściwej dokumentacji technicznej budynku, który będzie zlokalizowany przy ul. Hallera 4 , w miejscu rozebranego budynku mieszkalnego. Prawdopodobnie też TTBS do końca roku uzyska pozwolenie na budowę wspomnianego obiektu, dzięki czemu, o ile będą korzystne warunki atmosferyczne, możliwe będzie rozpoczęcie robót budowlanych. Przewidywany cykl budowy wyniesie ok. 10 miesięcy. Wszyscy zainteresowani tą formą budownictwa bliższych informacji mogą zasięgać w Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta, w komórce prowadzącej sprawy mieszkaniowe w budynku przy ul. Hallera 19 , bądź telefonicznie pod numerem 675-30-85.W wyniku wniosku złożonego przez Burmistrza Miasta do Zarządu Województwa o umieszczenie zadania związanego z modernizacją basenu miejskiego przy ul. Bydgoskiej 7 w tzw. Kontrakcie wojewódzkim , gmina miasta Chełmża uzyskała w roku bieżącym dofinansowanie tego przedsięwzięcia w kwocie 200 tyś. zł, co biorąc pod uwagę wartość kosztorysową modernizacji wynoszącą ponad 2 mln zł, nie jest kwotą wystarczającą, jednakże biorąc pod uwagę współudział środków własnych, umożliwi ona rozpoczęcie procesu inwestycyjnego tak długo oczekiwanego przez lokalną społeczność przedsięwzięcia. O trudności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na tego typu przedsięwzięcia oraz o swego rodzaju sukcesie z tym związanym może świadczyć fakt, iż na ponad 50 wniosków złożonych w naszym województwie na dofinansowanie zadań w ramach kontraktu wojewódzkiego, pozytywnie rozpatrzono 18, a biorąc pod uwagę , iż do rozdysponowania była kwota jedynie 2 mln zł, wysokość dofinansowania przyznanego na modernizację basenu w Chełmży, stanowi jedną dziesiąta tej kwoty, co sytuuje chełmżyński wniosek wśród tych o największej kwocie dofinansowania. Przy tej okazji warto dodać , iż aktualnie trwa przetarg zorganizowany przez władze miasta na wykonanie robót związanych z modernizacją basenu. Przetarg zostanie rozstrzygnięty w drugiej połowie września.W sierpniu br. trwały prace związane z układaniem sieci gazowej oraz budową stacji redukcyjno-pomiarowej dla potrzeb zasilania kotłowni dostarczającej ciepło do jednostek oświatowych, zlokalizowanej w Szkole Podstawowej nr 2. Wcześniej, w lipcu br. trwały prace związane z wymianą palników, z olejowych na gazowe, we wspomnianej kotłowni. Dzięki tej inwestycji , której celem jest obniżenie kosztów ogrzewania budynków oświatowych, wstępnie szacowane oszczędności w jednym sezonie grzewczym wyniosą ponad 100 tyś. zł. Ponadto równolegle prowadzone są prace gazyfikacyjne w innej części miasta, w rejonie ulic Bydgoskiej i ks. Frelichowskiego. Ich celem jest doprowadzenie gazu ziemnego do kotłowni będącej własnością firmy BRUN-POL dostarczającej ciepło do zasobów spółdzielczych. Również celem tej inwestycji jest chęć obniżenia kosztów produkcji energii cieplnej poprzez zmianę rodzaju paliwa, z oleju opałowego na gaz ziemny.W dniu 30 sierpnia br. o godz. 1600 w Sali Mieszczańskiej Urzędu Miasta Chełmży odbyła się konferencja prasowa z p. Czesławem Langiem – Prezesem Lang Team na temat przebiegu przez nasze miasto wyścigu kolarskiego Tour de Pologne.

Po raz kolejny w Chełmży na Rynku będzie miała miejsce Kredyt Bank Premia. Kolarze przejadą przez miasto w dniu 14 września br. około godz. 14,10. Spotkanie ma charakter promocyjny i wszystkich zainteresowanych tą dziedziną sportu serdecznie zapraszamy.
Pracownicy Urzędu Miasta zakończyli prace nad przygotowaniem nowego informatora o Chełmży. Folder zostanie wydany przez wydawnictwo “Studio Plus” z siedzibą w Bydgoszczy. Informator będzie w wersji dwujęzycznej – polsko-angielskiej.


 
Klub Sportowo – Turystyczny “Włókniarz” organizuje XV jubileuszowe regaty żeglarskie oraz kajakowe.


Regaty żeglarskie “ O Memoriał Stanisława Lewandowskiego” odbędą się w dniach 2-4 września br. na Jeziorze Chełmżyńskim. Uroczyste otwarcie regat nastąpi 2 września 2005 r. o godz. 1300.


Regaty kajakowe “O Memoriał Leona Grabowskiego” odbędą się w dniu 10 września br. o godz. 1100.
W dniu 10 września 2005 r. o godz. 1100 w auli Zespołu Szkół w Chełmży odbędzie się uroczystość związana z XXV rocznicą powstania Związku “Solidarność”, w tym NSZZ “Solidarność Cukrowni Chełmża”, który doprowadził do przemian demokratycznych w Polsce oraz w naszym mieście.Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 86/SOB/05 zostały wprowadzone do powszechnego stosowania karty usług świadczonych w Urzędzie Miasta Chełmży. Karty usług zawierają: usługę świadczoną przez urząd, podstawę prawną, wykaz potrzebnych dokumentów, wysokość opłat, określenie miejsca i czas wykonania danej usługi w urzędzie.


Karta usług jest do pobrania w Urzędzie Miasta u każdego pracownika zajmującego się daną usługą i na stronie internetowej Urzędu Miasta

www.chelmza.pl.


                                                                    Burmistrz Miasta


                                                     (-) mgr Jerzy Czerwiński 


Chełmża , dnia 31 sierpnia 2005 r..

drukuj (Wiadomości z Ratusza - Sierpień 2005)

drukuj całą stronę

Odnośniki

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok:

Banery

  • Ziemia gotyku
  • Samorządowy Informator SMS
  • Facebook
  • mikroporady.pl

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Chełmża   ul. Hallera 2   |   87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
Jesteś 5203 osobą na tej stronie

Stopka

      Copyright Urząd Miasta Chełmża   |   Polityka prywatności   |   powered by netadmin 7.20
Link - Unia Europejska

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.