Urząd Miasta Chełmży

Kalendarz

Środa 21 Sierpnia 2019

Odnośniki

Wersja językowa

Ułatwienia dostępu

Imieniny

Joanny, Kazimierza, Emiliana

Nawigacja

Odnośniki

Menu

Intranet

Intranet

Banery

  • fundusze europejskie
  • http://geoportal.mojregion.info/

Treść strony

Wiadomości z Ratusza - Czerwiec 2005
  • Od maja br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Chełmży prowadzone są sprawy związane ze zmianą i ustaleniem brzmienia i pisowni imion i nazwisk. Dotychczas sprawy te były załatwiane w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

Powyższych zmian można dokonywać w godzinach pracy urzędu.
Od stycznia do maja 2005 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Chełmży do księgi małżeństw wpisano 28 aktów, z tego 12 par zawarło związek małżeński cywilny, a 11 par w formie wyznaniowej. Pozostałe 5 aktów małżeństw zostało wpisanych do księgi wskutek umiejscowienia związków małżeńskich zawartych za granicą.

    W tym okresie zarejestrowano 161 urodzeń i 98 zgonów.
Rozpoczął się ogólnopolski konkurs literacki poświęcony pamięci Jana Pawła II pt. “GDY MYŚLĘ – OJCZYZNA”. Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest dla wszystkich zainteresowanych z całej Polski. Organizatorem jest warszawski Ośrodek Kultury Ochoty.

Szczegółowych informacji udziela: p. Danuta Wajszczyk (tel.(0-22) 822-48- 70.


Danuta .wajszczyk@oko.com.pl
15 ROCZNICA POWSTANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. W 1990 r. przywrócono w Polsce po czterdziestu latach samorządowy ustrój gminy. Sejm 8 marca 1990 r. uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym a 27 maja 1990 r. przeprowadzono pierwsze w pełni wolne wybory samorządu lokalnego. Reforma ta polegała więc nie na zmianach terytorialnych, lecz na przebudowie zasad zarządzania. W uchwale Rady Miejskiej Nr XVI/144/04 z dnia 27 października 2004 r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na 2005 rok , określono do wydania dwie nowe licencje , które na dzień dzisiejszy zostały już wykorzystane.W dniu 25 czerwca br. zainaugurowany zostanie początek sezonu turystycznego. Jedną z imprez będzie II Rajd Rowerowy Turystycznym Szlakiem Zielonym o Puchar Burmistrza Chełmży.

Szczegółowe informacje na temat rajdu wraz z regulaminem zostaną zamieszczone w najbliższym czasie na stronie internetowej urzędu miasta: www.chelmza.pl, w telewizji kablowej “Marton” oraz w prasie lokalnej.
Na ukończeniu są prace planistyczne związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla “ Górna “, tj. terenu położonego pomiędzy ulicami Górną, Chełmińskie Przedmieście, Trakt, a północno-wschodnią granicą administracyjną miasta. Dominującą funkcją przewidzianą w planie zagospodarowania przestrzennego jest funkcja mieszkaniowa o niskiej intensywności zabudowy. Uchwalenie wspomnianego planu miejscowego znajdzie się w porządku najbliższej sesji Rady Miejskiej. Równolegle trwają prace związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Chełmży, a więc terenów położonych pomiędzy ulicą Dworcową, brzegiem jeziora Chełmżyńskiego, ulicami Rybaki, Chełmińską i Chełmińskim Przedmieściem, a północną granicą administracyjną miasta. Z uwagi na stopień skomplikowania i skupienie funkcji centrotwórczych oraz konieczność dokonania analizy układu komunikacyjnego, wspomniane prace planistyczne cechują się szczególnym stopniem trudności. Również ten plan zagospodarowania przygotowany zostanie do uchwalenia w bieżącym roku.


 Okres wiosenny jest szczególnym okresem dla terenów zieleni miejskiej , gdyż prowadzone są na nich intensywne prace związane z nowymi nasadzeniami. Zakończona została wiosenna akcja wysadu drzew i krzewów ozdobnych. W jej wyniku na terenach zieleni miejskiej nasadzono 164 sztuki drzew oraz 836 sztuk krzewów. W głównej mierze był to wysad uzupełniający ubytki na terenach zieleni miejskiej oraz w pasach zieleni przyulicznej. Ponadto kontynuowano nasadzenia w rejonie mokradła Miałkusz . W składzie gatunkowym drzew podlegających wysadowi wyróżnić można olszę czarną, lipę drobnolistną, wierzbę płaczącą, natomiast wśród krzewów jaśminowiec, forsycję, dereń, tawułę, pięciornik i mahonię. Obok drzew i krzewów kolorytu terenom zielonym w centrum miasta dodają nasadzenia kwiatów. W pierwszej kolejności, jeszcze w okresie występowania porannych przymrozków nasadzono bratki w liczbie 1000 sztuk, które obecnie zastępowane są nasadzeniami kwiatów kwitnących cały sezon letni. W ramach aktualnych nasadzeń kwiatów pojawi się ich łącznie ok. 10 000 sztuk, a wśród nich wymienić można begonie, petunie aksamitki i szałwie. Tradycyjnie wysadzone one będą w gazonach oraz na trawnikach w Parku Wilsona, na skwerach przy ulicach Bydgoskiej , Sikorskiego i Mickiewicza.Na ukończeniu jest rozbiórka budynku mieszkalnego położonego w centrum miasta , u zbiegu ulic gen. Hallera i Szewskiej. Rozbiórka , w celu obniżenia jej kosztów prowadzona była systemem gospodarczym przez osoby fizyczne, które zadeklarowały chęć jej wykonania w zamian za odzyskany materiał rozbiórkowy. W miejscu rozbieranego budynku stanąć ma znacznie większy budynek mieszkalny, którego inwestorem będzie Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Toruniu, które w naszym mieście oddało do użytku 64 mieszkania. W ramach przygotowania infrastruktury rekreacyjnej przed letnim sezonem wypoczynkowym realizowana jest nowa plaża w Parku Miejskim w sąsiedztwie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. 3-Maja. Do tej pory usunięte zostało trzcinowisko na długości ok. 60 metrów, nawieziona została wyrównawcza warstwa piasku, na której ułożona zostanie w najbliższym czasie folia izolacyjna. Na warstwie izolacyjnej ułożona zostanie właściwa warstwa piasku. Łącznie nawiezione zostanie ok. 800 ton piasku, z piaskowni w Kiełbasinie i z Portu Drzewnego w Toruniu. Oprócz działań związanych z tworzeniem nowej plaży, na istniejące trzy plaże tj. przy ul. Łaziennej, od strony ul. Kościuszki oraz na plażę tzw. “Płatną” dowieziony zostanie w ramach uzupełnienia nowy piasek w ilości ok. 200 ton. Ponadto w bieżącym sezonie przy plaży “Płatna” pojawi się boisko do plażowej piłki siatkowej.Kontynuowane są roboty budowlane przy dwóch głównych inwestycjach miejskich, tj. przy modernizacji ulicy Dworcowej oraz przy budowie kanalizacji sanitarno-deszczowej na osiedlu 3-Maja. Na ulicy Dworcowej roboty związane z układaniem sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej minęły ulicę św. Jana i są prowadzone w kierunku ulicy Sikorskiego. Ułożona została nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku od ul. Polnej do ul. ks. P. Skargi oraz chodniki od ulicy Polnej do ulicy św. Jana. W najbliższym czasie rozpoczęte zostaną główne roboty związane z układaniem nawierzchni z kostki kamiennej.


Na osiedlu 3-Maja zakończono układanie sieci kanalizacyjnej w ulicach Chrobrego, Traugutta , gen.Bema, a kontynuowane są w ulicach Broniewskiego, Sobieskiego i Jagiełły. Rozpoczęte zostaną również prace związane z budową przyłączy, które umożliwią korzystanie z sieci przez mieszkańców i ostateczną likwidację szamb.


                                                                    Burmistrz Miasta


                                                     (-) mgr Jerzy Czerwiński 


Chełmża , dnia 1 czerwca 2005 r..

  • autor: Burmistrz Miasta, data: 1.06.2005

drukuj całą stronę

Odnośniki

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok:

Banery

  • Ziemia gotyku
  • Samorządowy Informator SMS
  • Facebook
  • mikroporady.pl

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Chełmża   ul. Hallera 2   |   87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
Jesteś 6427 osobą na tej stronie

Stopka

      Copyright Urząd Miasta Chełmża   |   Polityka prywatności   |   powered by netadmin 7.20
Link - Unia Europejska

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.