Urząd Miasta Chełmży

Kalendarz

Poniedziałek 19 Sierpnia 2019

Odnośniki

Wersja językowa

Ułatwienia dostępu

Imieniny

Jana, Bolesława, Ludwika

Nawigacja

Odnośniki

Menu

Intranet

Intranet

Banery

  • fundusze europejskie
  • http://geoportal.mojregion.info/

Treść strony

Wiadomości z Ratusza - luty
  • Burmistrz podpisał z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim umowę o dofinansowanie inwestycji pn. “Modernizacja ulicy Dworcowej ( od ul. Sikorskiego do ul. Polnej) wraz z modernizacją sieci podziemnych”. Modernizacja będzie współfinansowana z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz z budżetu Państwa. Łączna wartość dofinansowania wyniesie 1,4 mln zł, co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych inwestycji.
Przetarg na wykonanie modernizacji ulicy Dworcowej wraz z przebudową urządzeń podziemnych wygrała firma PRASBET sp.j. z Grudziądza. Termin zakończenia modernizacji przewidziany jest na koniec września b.r.. Firma “PRASBET” za wykonanie zadania otrzyma wynagrodzenie w kwocie 1.715,388,92 zł brutto. Modernizacją objęty zostanie odcinek ul. Dworcowej pomiędzy ul. Sikorskiego i ul. Polną. Prace budowlane w pierwszym etapie realizowane będą na odcinku pomiędzy ul. Polną i ul. ks.P.Skargi.
W dniach 15 marca – 1 kwietnia b.r. odbędzie się kolejna runda konkursu na dofinansowanie projektów w ramach zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ze środków Unii Europejskiej. W tej rundzie gmina Miasta Chełmży ponowi wniosek aplikacyjny dotyczący projektu związanego z modernizacją nawierzchni targowiska miejskiego, a ponadto złożony zostanie wniosek o dofinansowanie projektu związanego z modernizacją basenu przy ul. Bydgoskiej 7. Łączna wartość obu projektów wynosi ok. 3 mln zł. Rozstrzygnięcia konkursu należy oczekiwać ok. połowy roku. Jednocześnie informuję, że umowa na modernizację basenu z firmą “Impetim” z Chełmży została rozwiązana z dniem 31 grudnia ub. roku z powodów leżących po stronie tej firmy.Gdy pozwolą tylko warunki atmosferyczne, rozpoczną się prace budowlano – montażowe związane z budową kanalizacji sanitarno – deszczowej na osiedlu 3 Maja. Wspomniane roboty obejmą ulice: Chrobrego, Traugutta, Broniewskiego, Sobieskiego, Jagiełły, Bema, Mieszka I, Kazimierza Wielkiego i 3 Maja i zakończą ostatecznie kanalizowanie tej części miasta. Wartość robót wyniesie blisko 1,5 ml zł i uregulowana zostanie w ciągu 3 lat. Zgodnie z deklaracją wykonawcy zakres rzeczowy robót prawdopodobnie zostanie zrealizowany w całości w roku bieżącym. Wykonawcą zadania jest Zakład Instalacji Wodno- Kanalizacyjnych i c.o. z Bydgoszczy.Selektywną zbiórkę odpadów tj. szkła, makulatury, tworzyw sztucznych i baterii na terenie miasta w latach 2005 – 2007 prowadzić będzie Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmży. ZGK rocznie za tę usługę otrzyma wynagrodzenie w wysokości 84,7 tys. zł ( brutto z VAT ).W 2004 r. z terenu miasta selektywnie zebrano łącznie 106,5 tys. kg odpadów ( 85,3 tys. kg szkła, 18,7 tys. kg tworzyw sztucznych, 2,4 tys. kg makulatury i 25 kg baterii ), tj. o 27,3 % więcej niż w 2003 r.. Największy wzrost odnotowano w zbiórce tworzyw sztucznych ( o 37,4% ) i szkła ( o 34 % ).Oczyszczaniem ulic, placów i chodników miejskich wraz z opróżnianiem koszy ulicznych w latach 2005-2007 będzie się zajmowała ZGK sp. z o.o. w Chełmży. Koszt usługi w jednym roku wyniesie 388,5 tys. zł ( brutto z VAT ). Spółka ta w latach 2005 – 2006 będzie też zajmowała się prowadzeniem i utrzymaniem szaletów miejskich wraz z targowiskiem, za co otrzyma rocznie 98,2 tys. zł..Zakończona została jedna z ważniejszych inwestycji komunalnych w mieście tj. budowa nowego budynku mieszkalnego wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Kościuszki 4a. Oddanych zostało do użytku łącznie 17 nowych mieszkań , które zostały już zasiedlone. Należy tu podkreślić, że biorąc pod uwagę liczbę oddanych jednocześnie mieszkań, była to największa od 15 lat, tj. od czasu powstania samorządu terytorialnego, inwestycja mieszkaniowa sfinansowana w całości z własnych środków budżetowych.Aktualnie trwają prace projektowe związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Chełmży. Wykonawcą planu jest Pracownia Projektowa DOM sp. z o.o. ze Starogardu Gdańskiego. Plan zostanie sporządzony do 30 czerwca b.r..Podjęte zostały działania zmierzające do modernizacji kotłowni zlokalizowanej w Szkole Podstawowej nr 2, dostarczającej energię cieplną do 4 szkół, hali OSiT oraz budynku przy ul. Hallera 19, gdzie mieści się m.in. MOPS i Straż Miejska. Modernizacja polega na doprowadzeniu gazu ziemnego, wymianie palników. Do tej pory wspomniana kotłownia jako paliwo wykorzystuje olej opałowy. Modernizacja podyktowana jest względami oszczędnościowymi, wynikającymi z różnic cen obu paliw. Koszt doprowadzenia gazu i modernizacji wyniesie ok. 110-115 tys. zł i w wyniku uzyskanych oszczędności winien się zwrócić w ciągu jednego sezonu grzewczego. Dodatkowa korzyść to stworzenie możliwości wyboru paliwa wykorzystywanego do ogrzewania, w zależności od kształtujących się na rynku cen paliw.W 2004 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego zarejestrowano 147 małżeństw, z czego 33 pary zawarły związek małżeński cywilny a 94 pary w formie wyznaniowej. Pozostałe 20 aktów małżeństw zostało wpisanych do księgi małżeństw wskutek umiejscowienia związków małżeńskich zawartych za granicą.

W księdze urodzeń zarejestrowano 332 urodzenia ( 156 urodzeń to mieszkańcy miasta Chełmży). Z tego 15 aktów urodzeń sporządzono na podstawie aktów urodzeń dzieci, które urodziły się poza granicami naszego kraju. Odnotowano 263 zgony , w tym jeden zgon który nastąpił poza granicami naszego kraju ( 154 zgony to mieszkańcy miasta Chełmży).
W dniu 19 lutego b.r. obchodzono 60 rocznicę deportowania przez NKWD w głąb Rosji mieszkańców Chełmży i okolic. Wywieziono ok. 1000 osób, z których ponad 200 nigdy już nie powróciło do domów. Rada Miejska upamiętniła to wydarzenie nadając placowi u zbiegu ulic: St. Kard. Wyszyńskiego , ks. W. Frelichowskiego i Bydgoskiej nazwę “Plac Sybiraków”.
23 lutego b.r. minęła 60. rocznica śmierci Ks. Stefana Frelichowskiego. W dniu tym pod tablicą pamiątkową na budynku przy ul. Chełmińskiej , w którym przed II wojną światową mieszkał wraz z rodzicami Ks. W. Frelichowski, w imieniu burmistrza J. Czerwińskiego zostały złożone kwiaty i zapalono znicz.]W okresie minionych ferii zimowych dzieci miały możliwość korzystania z zorganizowanej formy wypoczynku jaką są już tradycyjnie od kilku lat tzw. “białe wakacje”. Zostały one zorganizowane w szkołach, świetlicy MOPS przy ul. Tumskiej, w klubach sportowych ChTW – 1927 i “Włókniarz”. Z tej formy wypoczynku skorzystało ponad 400 dzieci. Należy tutaj nadmienić, że obok “Białych wakacji” koordynowanych przez Urząd Miasta, corocznie tzw. białe wakacje organizuje też nasza Parafia Rzymsko- Katolicka.Ogłoszona została II edycja konkursu “Samarytanin, którego znam” , organizowanego przez Caritas Diecezji Toruńskiej. Do konkursu przystąpiły szkoły podstawowe i gimnazjum. Społeczność uczniowska już po raz drugi będzie miała za zadanie wskazanie tych, którzy jej zdaniem wyróżniają się w świadczeniu pomocy tym, którzy takiej pomocy oczekują.
Tegoroczny V Międzynarodowy Ogólnopolski Turniej Miast w piłce nożnej juniorów im. Konrada Kamińskiego zostanie rozegrany na boiskach Torunia i Chełmży. W ub. roku wzięło w nim udział ok. 500 młodych piłkarzy. W tym roku przewidywany jest udział 40 reprezentacji miast ( ok. 500 chłopców). W turnieju wezmą też udział reprezentanci Niemiec, Francji, Czech. Burmistrz J. Czerwiński zaprosił też reprezentację holenderskiego miasta Nieuwerkerk aan Den Ijssel , z którym Chełmża od lat utrzymuje partnerskie kontakty.Wojewoda Kujawsko- Pomorski wyraził zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze 8,08 ha gruntów rolnych kl. IV a, stanowiących kompleks usytuowany w północno-wschodniej części miasta, przy granicy wsi Nowa Chełmża. Grunty te zostaną przeznaczone na cele związane z realizacją budownictwa mieszkaniowego, usług, zieleni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i na cele komunikacyjne ( osiedle Górna ).Departament stowarzyszeń i spraw socjalnych Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przekazał informację, że w roku 2005, podobnie jak w latach ubiegłych, nie przewidziano środków na pomoc społeczną dla kombatantów i innych osób uprawnionych realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej.Starostwo Powiatowe poinformowało o zakończeniu procedur związanych z przyznawaniem finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego stypendiów dla studentów. Z Chełmży o stypendium wnioskowało 58 osób. Stypendium przyznano 3 osobom.Z dniem 1 kwietnia b.r. zmianie ulegają stawki czynszowe za dzierżawę gruntów stanowiących własność komunalną gminy. Stawki wzrosną średnio o 4,4 % w stosunku do obowiązujących. Stawki nie były zmieniane od listopada 2002 roku.

 


  • Minister Obrony Narodowej wyróżnił burmistrza Jerzego Czerwińskiego medalem “Za zasługi dla Obronności Kraju”. W imieniu Ministra medal Panu Burmistrzowi wręczył Wojewoda Kujawsko- Pomorski podczas okolicznościowej uroczystości w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy w dniu 1 marca b.r..
 

                                                                    Sekretarz Miasta


                                                        (-) mgr Jerzy Szubrych


 


Chełmża , dnia 25 lutego 2005 r..

drukuj (Wiadomości z Ratusza - luty)

  • autor: Jerzy Szubrych, data: 25.02.2005

drukuj całą stronę

Odnośniki

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok:

Banery

  • Ziemia gotyku
  • Samorządowy Informator SMS
  • Facebook
  • mikroporady.pl

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Chełmża   ul. Hallera 2   |   87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
Jesteś 7092 osobą na tej stronie

Stopka

      Copyright Urząd Miasta Chełmża   |   Polityka prywatności   |   powered by netadmin 7.20
Link - Unia Europejska

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.