Urząd Miasta Chełmży

Kalendarz

Poniedziałek 24 Czerwca 2019

Odnośniki

Wersja językowa

Ułatwienia dostępu

Imieniny

Jana, Danuty, Emilii

Nawigacja

Odnośniki

Menu

Intranet

Intranet

Banery

 • fundusze europejskie
 • http://geoportal.mojregion.info/

Banery

 • XVII Półmaraton Chełmżyński

Treść strony

Menu

Komunikat Burmistrza Miasta Chełmży w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w mieście Chełmży w 2019 r.
 • autor informacji: Marek Dzielski
  data wytworzenia: 2019-01-25
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-01-25 12:00
 • autor informacji: Marek Dzielski
  data wytworzenia: 2019-01-25
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-01-25 12:00
POMOC SUSZOWA DLA ROLNIKÓW POSZKODOWANYCH W 2018 ROKU W związku z rozpoczynającym w się w dniu 14 września br. naborem wniosków do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o udzielenie pomocy poszkodowanym rolnikom w związku ze szkodami spowodowanymi suszą na terenie naszego województwa Urząd Wojewódzki informuje poszkodowanych o formach pomocy udzielanych przez rząd RP, a także informację o wymaganych do złożenia dokumentach w Biurze Powiatowym ARiMR.
KOMUNIKAT - składanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego na 2019

K O M U N I K A T

 

Budżet obywatelski to mechanizm partycypacyjny, w ramach którego mieszkańcy Chełmży mają prawo zgłaszać projekty zadań do realizacji z wydzielonej części budżetu miasta Chełmży, a następnie wybierać w trybie głosowania te projekty, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji. Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec gminy miasta Chełmży, który w momencie wypełniania wniosku ma ukończone 16 lat oraz organizacje pozarządowe działające na terenie gminy miasta Chełmży.

Środki na realizację budżetu obywatelskiego w 2019 roku, zgodnie z zarządzeniem Nr 104/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej gminy miasta Chełmży na 2019 rok, planuje się w wysokości 150.000,00zł.

Termin składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego na 2019 rok ustala się na dni od 10 września 2018 r. do 24 września 2018 r.

Formularz zgłoszenia propozycji zadania do realizacji oraz wzór listy osób popierających zgłoszone zadanie udostępnione są na stronie internetowej miasta Chełmży (ZBM 103/SOR/16 z dnia 1 sierpnia 2016 r.) oraz w sekretariacie Urzędu Miasta Chełmży. 

 

Burmistrz Miasta

(-) Jerzy Czerwiński

drukuj (KOMUNIKAT - składanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego na 2019)

 • autor informacji: Eliza Zielniewska
  data wytworzenia: 2018-09-03
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2018-09-03 14:10
 • zmodyfikował: Jarosław Smyczyński
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-07 12:49
Ocena jakości wody do kąpieli w Jeziorze Chełmżyńskim
 • autor informacji: Wioleta Derkowska
  data wytworzenia: 2018-08-21
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2018-08-21 10:34
 • autor informacji: Wioleta Derkowska
  data wytworzenia: 2018-06-21
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2018-06-21 13:01
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2013-07-11 13:07
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2013-07-11 13:06
 • zmodyfikował: Jarosław Smyczyński
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-27 10:44
PROJEKT PN „NIE BĄDŹ SAMOTNY” Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży realizuje w okresie
od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r. projekt pn. „Nie bądź samotny” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Podziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsk-Pomorskiego na lata 2014-2020
KOMUNIKAT

Burmistrz Miasta Chełmży informuje, iż Urząd Miasta przystąpił do opracowania projektu budżetu na 2017 rok.

Wnioski i uwagi do projektu należy składać w terminie do 2 września br. w sekretariacie Urzędu Miasta Chełmży (pokój nr 2). Powinny one zawierać:

 • rodzaj przedsięwzięcia,
 • uzasadnienie jego celowości,
 • wielkość koniecznych nakładów finansowych,
 • źródła finansowania.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji udziela Skarbnik Miasta (pokój nr 7) tel. (56) 639 – 23 – 37.

 

Burmistrz Miasta

(-) mgr Jerzy Czerwiński

 

Chełmża, dnia 18.08.2016 r.

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2016-08-18 09:02
 • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-18 09:02
KOMUNIKAT

Burmistrz Miasta Chełmży informuje, iż Urząd Miasta przystąpił do opracowania projektu budżetu na 2016 rok.

Wnioski i uwagi do projektu należy składać w terminie do 2 września br. w sekretariacie Urzędu Miasta Chełmży (pokój nr 2). Powinny one zawierać:

 • rodzaj przedsięwzięcia,
 • uzasadnienie jego celowości,
 • wielkość koniecznych nakładów finansowych,
 • źródła finansowania.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji udziela Skarbnik Miasta (pokój nr 7) tel. (56) 639 23 37.

 

Burmistrz Miasta

(-) mgr Jerzy Czerwiński

 

Chełmża, dnia 17.08.2015 r.

drukuj (KOMUNIKAT)

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2015-08-17 12:17
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2015 r. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w sprawie rozbudowy dróg powiatowych poprzez budowę dróg rowerowych
 • autor informacji: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2014-12-29
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2014-12-30 11:18

drukuj ()

 • autor informacji: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2014-12-29
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2014-12-30 11:16
Obwieszczenie ministra Infrastruktury i Środowiska

drukuj (Obwieszczenie ministra Infrastruktury i Środowiska)

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2014-05-29 11:32
Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z dnia 8.04.2014 r. o wydaniu decyzji o odmowie uchylenia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z dnia 8.04.2014 r. o wydaniu decyzji o odmowie uchylenia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z dnia 8.04.2014 r. o wydaniu decyzji o odmowie uchylenia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z dnia 8.04.2014 r. o wydaniu decyzji o odmowie uchylenia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z dnia 8.04.2014 r. o wydaniu decyzji o odmowie uchylenia decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z dnia 8.04.2014 r. o wydaniu decyzji o odmowie uchylenia decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Komunikat Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Nieruchomości Rolnych oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zacieśniły współpracę w celu ostatecznego wyeliminowania zjawiska samowolnego zajmowania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Każdy przypadek zajęcia nieruchomości Zasobu bez zgody Agencji Nieruchomości Rolnych będzie szczegółowo sprawdzany przez obie Agencje. Podczas tego postępowania Agencje wzajemnie będą sobie przekazywać dane dotyczące zajętych gruntów oraz podmiotów, które ubiegają się o przyznanie na nie płatności lub już je uzyskały.
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

drukuj (OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU)

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2014-04-09 10:37
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2014-04-09 10:40

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2014-04-09 10:37
Obwieszczenia Starosty Toruńskiego Obwieszczenia Starosty Toruńskiego

drukuj ()

 • autor informacji: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2013-10-21
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2013-10-21 09:29
KOMUNIKAT Informujemy, iż Gmina Miasto Chełmża uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 9 września 2013 roku Stosownie do zapisów § 25 Uchwały Nr XXII/160/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Chełmży, Burmistrz Miasta informuje
KOMUNIKAT Informujemy, iż Gmina Miasto Chełmża uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Chełmży”
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2013-07-31 12:21
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2013-07-31 12:20
KOMUNIKAT

Burmistrz Miasta Chełmży informuje, iż Urząd Miasta przystąpił do opracowania projektu budżetu na 2014 rok.
Wnioski i uwagi do projektu należy składać w terminie do 12 września br. w sekretariacie Urzędu Miasta Chełmży (pokój nr 2). Powinny one zawierać:
- rodzaj przedsięwzięcia,
- uzasadnienie jego celowości,
- wielkość koniecznych nakładów finansowych,
- źródła finansowania.
Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Szczegółowych informacji udziela Skarbnik Miasta (pokój nr 7) tel. (56) 675 – 22 – 91, wew. 37.

Burmistrz Miasta

/-/ mgr Jerzy Czerwiński


Chełmża, dnia 29.07.2013 r.

drukuj (KOMUNIKAT)

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2013-07-29 13:22
INFORMACJA O ZAKAZIE WYPALANIA TRAW W związku z nastaniem okresu wiosennego, corocznie powtarza się problem wypalania traw na łąkach, przydrożnych rowach, skarpach, nieużytkach, poboczach kolejowych i innych terenach. Taka sytuacja powoduje występowanie pożarów skutkujących dużymi stratami materialnymi.
Informacja o rozpoczęciu funkcjonowania CEIDG

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2011 r. rozpoczyna funkcjonowanie Centrala Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii informatycznej usprawni ona proces rejestracji działalności gospodarczej oraz umożliwi uzyskanie podstawowych informacji o przedsiębiorcach przez Internet.

drukuj (Informacja o rozpoczęciu funkcjonowania CEIDG)

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2011-07-22 13:13
 • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
  ostatnia modyfikacja: 2011-07-22 13:17
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2011-07-22 13:14
 • autor informacji: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2012.09.12
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2012-09-21 12:46
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2010-02-15 10:59
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2015-03-30 11:00
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2008-06-16 11:14
 • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-30 11:01

drukuj ()

 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2003-07-10 11:25
Komunikat o zmianie numeru konta bankowego Urzędu Miasta
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2008-07-01 11:44
Przystąpienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”.
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2008-07-01 11:56

Odnośniki

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok:

Banery

 • Ziemia gotyku
 • Samorządowy Informator SMS
 • Facebook
 • mikroporady.pl

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Chełmża   ul. Hallera 2   |   87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
Jesteś 94669 osobą na tej stronie

Stopka

      Copyright Urząd Miasta Chełmża   |   Polityka prywatności   |   powered by netadmin 7.01
Link - Unia Europejska

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.