Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

Odnawialne Źródła Energii na terenie miasta

W okresie od marca do października 2018 r. Gmina Miasto Chełmża realizowała inwestycję pn. „Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży – budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych”.

Przedsięwzięcie obejmowało zaprojektowanie i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną na potrzeby własne gospodarstw domowych o dopasowanej, optymalnej mocy szacunkowej, w 87 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, a także wykonanie 14 instalacji solarnych wytwarzających energię cieplną na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w indywidualnych gospodarstwach domowych. Łącznie wybudowano 101 instalacji wykorzystujących odnawialne źródło energii w postaci energii słonecznej.

Głównym celem projektu jest upowszechnianie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz popularyzowanie wśród mieszkańców postaw proekologicznych. Wybudowane instalacje przyniosą wymierne oszczędności w wydatkach związanych z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej oraz energii elektrycznej. Przyczyni się również do ograniczenia zapotrzebowania na energię pochodzącą ze źródeł konwencjonalnych.

Projekt zrealizowano przy współudziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1  Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu miasta Chełmży. Całkowita kwota wsparcia pochodzącego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej wynosi 391 267,21 PLN.

drukuj (Odnawialne Źródła Energii na terenie miasta)

  • autor: Bartosz Danielewicz, data: 2019-06-21

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl