Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

KOMUNIKAT w sprawie procedury sprzedaży opału w ramach preferencyjnego zakupu

KOMUNIKAT

w sprawie procedury sprzedaży opału w ramach preferencyjnego zakupu

 

      W związku z rozpoczęciem sprzedaży opału w ramach preferencyjnego zakupu, informuję, iż sprzedaż prowadzona jest wg następujących zasad:

1)      Osoba zainteresowana zakupem opału winna złożyć stosowany wniosek o zakup opału w Urzędzie Miasta Chełmży, w sekretariacie Urzędu (pokój nr 2). Osoba taka winna spełniać warunki do otrzymania dodatku węglowego. Uwaga: Wniosek taki winny złożyć również te osoby, które złożyły wcześniej wstępną deklarację zakupu. Aktualnie przedmiotem sprzedaży jest węgiel kamienny w sortymencie orzech i ekogroszek, pochodzący z importu – z Kolumbii. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jedno gospodarstwo domowe może zakupić maksymalnie 1,5 tony opału do końca bieżącego roku oraz 1,5 tony opału po 1 stycznie 2023 roku.

2)      Z możliwości zakupu opału po preferencyjnej cenie wyłączone są osoby, które nabyły węgiel kamienny na sezon grzewczy przypadający na lata 2022- 2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę, w ilości co najmniej 1,5 tony w przypadku, gdy wniosek dotyczy zakupu do 31 grudnia 20022 roku lub 3 ton, w przypadku gdy wniosek dotyczy dwóch transz zakupu tj. do 31 grudnia 2022 roku i po 1 stycznia 2023 roku.

3)      O możliwości dokonania zakupu opału, osoby, które złożyły już wniosek zostaną powiadomione telefonicznie bądź mailowo, w momencie dowiezienia opału do miejsca składowania, zgodnego z ilością i sortymentem  określonym we wniosku. Sprzedaż opału realizowana będzie w kolejności chronologicznej, zgodnej z datą wpływu wniosku do Urzędu.

4)      Wydanie opału następować będzie po wcześniejszym dokonaniu zapłaty za opał po cenie wynoszącej 1929,99 złotych za tonę opału. Płatność za zakup opału winna być dokonana przelewem na rachunek gminy miasta Chełmża na numer:

     03 9511 0000 0948 2828 2000 1520   z dopiskiem „za zakup opału”

Osoby, które nie mogą dokonać płatności za zakup opału przelewem, mogą dokonać tejże płatności w kasie Urzędu Miasta Chełmży kartą płatniczą, a w wyjątkowych wypadkach również gotówką (jeżeli nie są posiadaczami karty płatniczej).

5)      W celu przyspieszenia procedury sprzedaży opału osoby, które dokonały wpłaty za zakup opału proszone są o doręczenie kopii dowodu wpłaty do sekretariatu Urzędu (pokój nr 2), co umożliwi wydanie opału w kolejnym dniu roboczym.

6)      Odbiór opału w ramach preferencyjnego zakupu realizowany będzie ze składnicy opałowej prowadzonej przez PHU IRLA w Chełmży przy ul. Chełmińskie Przedmieście 14, w ciągu dwóch dni roboczych po dokonaniu opłaty za opał. Wydanie opału nastąpi po okazaniu dowodu osobistego potwierdzającego tożsamość nabywcy.

7)      Opał można odbierać własnym transportem. Istnieje również możliwość skorzystania z transportu PHU IRLA, po uzgodnieniu warunków płatności, gdyż cena sprzedaży nie uwzględnia kosztów transportu opału ze składu opałowego do miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

8)      Opał sprzedawany w ramach zakupu preferencyjnego sprzedawany jest luzem, dlatego też osoby zainteresowane pakowaniem opału w worki (szczególnie w przypadku ekogroszku) winny uzgodnić ten fakt oraz wynagrodzenie za usługę workowania bezpośrednio z PHU IRLA.

9)      Osobom, które zakupiły opał w ramach preferencyjnego zakupu doręczone zostaną również faktury VAT za zakup opału.

drukuj (KOMUNIKAT w sprawie procedury sprzedaży opału w ramach preferencyjnego zakupu)

  • autor: Janusz Wilczyński, data: 2022-11-22

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl