Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Od 1 lipca 2021 rozpoczął się proces składania deklaracji co CEEB, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny:

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij.

Nie masz dostępu do Internetu albo podpisu elektronicznego? Deklarację możesz złożyć we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie gminy osobiście lub listownie.

Gdzie znajduje się wzór deklaracji w formie papierowe? Wejdź na stronę https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq i pobierz właściwą deklarację.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. Na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni.

Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której gmina będzie mogła kreować politykę walki ze smogiem. Celem stworzenia centralnej bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. W bazie znajdą się docelowo wszystkie budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 MW.

Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

drukuj (Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.)

  • autor: Tomasz Szreiber, data: 2021-07-07

Ulotki - Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

drukuj (Ulotki - Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.)

  • autor: Tomasz Szreiber, data: 2021-07-07

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl