Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

Straż Miejska apeluje o rozsądek w rozpoczynającym się sezonie grzewczym.

palenie

Straż Miejska apeluje o rozsądek w rozpoczynającym się sezonie grzewczym. To, czym się pali w domowym piecu, nie jest wbrew pozorom prywatną sprawą właściciela lokalu. Od jego rozsądku, wiedzy i swoistej dyscypliny zależy jakość powietrza i czystość w okolicy.

Spalanie odpadów w paleniskach domowych jest niebezpieczne, ponieważ  temperatura ich spalania jest mniejsza niżeli w spalarniach, co może powodować zaklejanie się przewodów kominowych, uszkadzanie pieców a także cofanie się gazów wytwarzanych w trakcie spalania do pomieszczeń mieszkalnych a w konsekwencji  nawet śmiertelne nimi zatrucie. Odpady powstające w gospodarstwach domowych mają różny skład i mogą wywierać także negatywny wpływ na środowisko naturalne, w szczególności w kontekście emisji zanieczyszczeń przenikających do powietrza , wody i gleby.

Spalanie śmieci w piecu jest nie tylko głupotą, ale również - wykroczeniem.

O tym, że spalanie śmieci może odbywać się wyłącznie w zakładach termicznego przekształcania odpadów, czyli spalarniach, a samodzielne spalanie odpadów jest wykroczeniem, mówi o tym art. 191. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach:

„kto, wbrew przepisowi (...), termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny".

Organem odpowiedzialnym za kontrole domowych palenisk jest straż miejska. W art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

Niewpuszczenie strażnika lub utrudnianie mu kontroli jest równoznaczne z popełnieniem przestępstwa z art. 225 par. 1 kodeksu karnego, polegającego na zakłócaniu kontroli w zakresie ochrony środowiska i jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat trzech

W przypadku stwierdzenia przez strażnika miejskiego procederu spalania odpadów nakładanych jest mandat w wysokości do 500 zł. Jeśli właściciel nieruchomości nie przyznaje się do palenia odpadów, a zachodzi podejrzenie tego procederu, strażnik ma możliwość pobrania próbki popiołu lub sadzy z komina do badania laboratoryjnego. W razie pozytywnego wyniku badania, właściciel oprócz mandatu, może ponieść również koszt badań laboratoryjnych (kilkaset złotych)

drukuj (Straż Miejska apeluje o rozsądek w rozpoczynającym się sezonie grzewczym.)

  • autor: Janusz Mikołajczyk, data: 2020-09-29

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl