Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Menu podstrona

Pozostałe aktualności:

Treść

Działania związane z kontrolą oznakowania posesji.

Straż Miejska informuje, iż rozpoczyna działania związane z kontrolą oznakowania posesji.

Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz. U. 2017.2101, z późn. zm.),który stanowi, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. Uchylanie się od realizacji ww obowiązku, oznaczenia posesji, stanowi wykroczenie, które zgodnie z przepisem art. 64 Kodeksu wykroczeń zagrożone jest m.in. karą grzywny. Brak odpowiedniej numeracji i tablic z nazwami ulic utrudnia pracę pogotowia ratunkowego czy straży pożarnej, ponieważ tracą cenny czas na ustalenie adresu i miejsca, do którego zostali wezwani, tym samym wpływa to ujemnie na szybkość ich reakcji i nasze bezpieczeństwo. Warto więc zadbać o naprawę ewentualnych uchybień.


Apelujemy do właścicieli domów o uzupełnienie brakujących oznaczeń.

Z

 

drukuj (Działania związane z kontrolą oznakowania posesji.)

  • autor: Janusz Mikołajczyk, data: 2020-09-29

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl