Menu

Mieszkaniec

Nawigacja

Pozostałe aktualności:

Treść

INFORMACJA

Pełnomocnik ds. rewitalizacji informuje o możliwości składania uwag i wniosków do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża na lata 2008 – 2015, które mogą być zgłaszane w sposób ciągły w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Chełmży, ul. Gen. J. Hallera 2, 87 – 140 Chełmża, jak również w formie elektronicznej na adres : gkmum@post.pl, przy czym kierując uwagi i wnioski drogą e-mailową proszę w temacie wiadomości umieścić dopisek „REWITALIZACJA”.
Jednocześnie informuję, iż z treścią Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża na lata 2008 – 2015 można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełmży: www.chelmza.pl w zakładce „REWITALIZACJA” → „ LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI” oraz w siedzibie tut. Urzędu Miasta, Mały Ratusz, pierwsze piętro, pokój numer 18.
 

drukuj (INFORMACJA)

Wstecz

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl